WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності - Реферат

Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності - Реферат

характеристик людини і відносно простого об'єкта її праці - технічної системи - вивчає інженерна психологія.
Третій принцип взаємного доповнення та раціонального узгодження методів лежить в основі перспективних нових розробок у методології науково-технічної та організаційної творчості, що є складниками інтенсивної її технології, що формується.
Одна з перших спроб розкрити етапи творчого процесу належить російському інженерові П. К. Енгельмаєру. У своїх дослідженнях
він зближує психологічну структуру творчості технічної, наукової та художньої. Енгельмаєр визначив такі етапи творчого процесу. Перший етап - зародження задуму, акт, в якому основним є інтуїтивне мислення, пов'язане з певним бажанням, стимулом (БОЛІННЯМ). Другий етап - це дискурсивне мислення, логіка, міркування та емпірич-не дослідження. Із задуму, який свідчить лише про те, чого людина хоче, виробляється те, що вона може. На третьому етапі винахідник вступає у двобій з матерією, аби свій план виконати реально. Було б великою помилкою нехтувати цим третім етапом.
П. К. Енгельмаєр зазначав: "Ми розглядаємо будь-який винахід як принцип, схему (систему, план) і конструкцію".
Він визначив такі ознаки людської творчості: 1) штучність - тобто створення культури; 2) доцільність, яка передбачає певну мету, вирішує якесь завдання (користь, краса, істина, добро); 3) раптовість - творчість відрізняється від методичного мислення; 4) цілісність - творчий продукт має ідею, причому одну.
Глибокий аналіз структури творчого процесу, його етапів, а та-кож співвідношення в ньому свідомого і несвідомого здійснили Г. Гельмгольц і А. Пуанкаре.
Існують чотири стадії у творчому процесі:
1) стадія підготовки, або орієнтації, яка характеризується тривалим зосередженням на проблемі з відновленням минулого дос-віду;
2) стадія фрустрації. На цьому етапі проблема усувається і дає місце сурогатним, замінним діяльностям. Фрустрація характеризується емоційною напруженістю, неспокоєм, чуттям приниженості. Дослідники вказують навіть на припинення зусиль пошуку на цій стадії. Можуть з'являтися слабкі психоневротичні симптоми. Баланс відновлюється у творчому акті. Творець, відчуваючи виснаження, може відпочити. У цей період існує недовільне нагадування як сигнал до праці, і тоді несподівані стимули обмежують психічну напруженість та стрімко наближають наступну стадію;
3) період, або момент інсайту. Його не можна передбачити. Він супроводжується "потоком ідей", альтернативними навіюваннями рішень та швидким успіхом. Це інтегративний період, коли заперечуються минулі невротичні симптоми. Здібності та реакції, які раніше були неможливими, функціонують із готовністю;
4) стадія перевірки, розробки, оцінки. Тут використовуються технічні та чіткі, достатньо виражені правила практики. Ідеї, що виникли у стані інсайту, стримуються зовнішніми реальностями. Без цієї критичної здатності інсайт не може дати щось загальновизнане, значне, соціально цінне. У цей період спостерігаються і сторонні, підтримуючі творчий процес інсайти.
Змісту творчої роботи на кожному етапі пошуку мають, як належить за принципами інтенсивної технології, відповідати можливості і специфіка використаних інструментаріїв творчості. У кожному конкретному випадку можуть бути застосовані або тільки для цього методу характерні підхід, ідея чи деякі інструменти, або весь їх арсе-нал. Термінологія апробованих вітчизняним досвідом інструментаріїв наведена в табл. 1.
Таблиця 1 Термінологія інструментаріїв творчого пошуку у системах раціоналізації
Термін Значення
ФВА Функціонально-вартісний аналіз
ТВВЗ Теорія вирішення винахідницьких завдань
ТРТС Теорія розвитку технічних систем
ЕКАР Експрес-комплексні алгоритми
ТПВС Типові прийоми вирішення суперечностей
омт Окремі методи творчості (мозковий штурм, морфологічний аналіз)
АВВЗ Алгоритми вирішення винахідницьких завдань
МПР Методи прийняття управлінського рішення
ОПР Особа, яка приймає рішення
РПР Речові та польові ресурси
САПР Система автоматизації проектних робіт
МПК Методика пошукового конструювання
ФІМ Прийом функціонально-ідеального моделювання
Якщо є конкретне завдання, роботу з вирішення проблеми мож-на організувати у п'ять етапів.
На першому етапі доцільно використовувати закони формуючої теорії розвитку технічних систем (ТРТС), якщо це технічне завдання, а також функціональний та системний підходи, методику діагностики недоліків і форми організації збирання та аналізу інформації з ФВА (функціонально-вартісний аналіз організаційних структур).
На другому етапі пошуку ідей для простих завдань можливе за-стосування одного з окремих методів творчості (ОМТ), наприклад морфологічного аналізу чи мозкового штурму, а для більшості твор-чих завдань ефективнішим є комплекс інструментів ТВВЗ. Причому доцільно використати тільки прийоми боротьби з психологічною інерцією, елементи першої частини методики (у тому числі формулювання суперечностей) чи типові прийоми, стандарти, фізичні ефекти для розв'язання суперечностей.
Третій етап - розвиток ідеї у вирішенні - необхідний тому, що у багатьох випадках ідея не містить розв'язку у формі, яка була б прийнятною для розробки проекту (чи хоча б ескізу), або ж вона викликає сумніви. З ТВВЗ на цьому етапі може бути застосовано блок аналізу можливостей використання речових і польових ресурсів (РПР), а також друга частина методики АВВЗ. Тут же при роботі з САПР (системи автоматизації проектних робіт) можуть бути застосовані також елементи методики пошукового конструювання (МІЖ), наприклад інструменти синтезу та оптимізації технічного рішення, а також вартісна оцінка функцій з ФВА. Слід зазначити, що роботи на третьому етапі, якщо вони невеликі, можуть бути повністю розподілені між суміжними етапами.
На четвертому етапі, якщо необхідна розробка повного проекту (для складних завдань, розв'язання яких потребує значної за обсягами технічної та іншої документації), можуть бути використані елементи інших методик функціонально-вартісного проектування та ФВА, а також оптимізація рішень на основі методів математики та пошукового конструювання.
На п'ятому, заключному етапі рекомендовано застосовувати детально розроблені у ФВА форми організації розгляду рішень та підготовки до впровадження.
Прийоми індивідуальної роботи з розв'язання раціоналізаторських завдань
Пошук проблеми можна уявити як необхідність послідовного проникнення в неї. Китайський філософ Сунь-цзи зазначив: "Що одне -роз'єднай". Отже, чим більше складників проблеми ви визначите, тим більше її характеристик зможете покращити чи змінити.Намагайтеся скласти вичерпний опис, нічого не проґавити - потім навряд чи ви пригадаєте те, що випустили з поля зору. На цьому етапі кількість важливіша за якість. Інколи різні люди звертають увагу на різні аспекти проблеми, тому, складаючи її опис, не тур-буйтеся, якщо він відрізнятиметься від інших. Прислухаючись вик-лючно до себе, ви зможете знайти унікальне рішення чи висунути не-звичайну ідею [19].
Складаючи опис проблеми, зазначають такі характерні ознаки:
o фізичні - зміст, структура, будова, колір, форма, смак, запах, щільність, габарити;
o функціональні - маркетинг, виробництво, реалізація товару і тривалість цих процесів;
o соціальні - соціальна політика,

 
 

Цікаве

Загрузка...