WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні поняття про право інтелектуальної власності - Реферат

Основні поняття про право інтелектуальної власності - Реферат

організацією;
o переклади творів;
o переробки, адаптації, аранжування й інші подібні зміни творів;
o поширення творів шляхом продажу примірників видання; здавання в найом після першого продажу, відчуження іншим
способом примірників аудіовізуальних творів, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі або у формі, що читається машиною;
o імпорт примірників творів.
Майнові права авторів переходять у спадщину. Охорона авторських прав діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті.
Строк охорони творів, створених у співавторстві, діє протягом усього життя співавторів і 50 років після смерті останнього автора.
Після закінчення терміну дії авторського права твір стає суспільним надбанням.
Поряд з авторськими правами зазначений Закон докладно регулює відносини у сфері суміжних прав. Таку назву ці права одержали тому, що особи, які мають такіправа, творчо використовують створені іншими особами твори і не вважаються авторами виконуваних чи записуваних і відтворюваних творів.
До цивільно-правових способів захисту авторського права і суміжних прав належать такі:
o визнання права;
o відновлення права;
o припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
o відшкодування збитків;
o визнання угоди, договору недійсним;
o стягнення особливої неустойки при несвоєчасній оплаті.
Відкриттям визнається запровадження невідомих раніше об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, що вносять докорінні зміни в рівень пізнання.
Автором відкриття визнається громадянин, який зробив заявку, що відповідає певним вимогам.
Відповідно до ст. 514 ЦК України автору відкриття належить комплекс особистих немайнових і майнових прав. Автор відкриття має право вимагати визнання його авторства і пріоритету у відкритті, що засвідчується дипломом; він має право на присвоєння відкриттю свого імені або спеціальної назви, що вказується у дипломі на відкриття. Автор відкриття має право на винагороду, виплачувану йому при одержанні диплома, а також на пільги, зокрема право на додаткову житлову площу нарівні з науковцями.
Про відкриття робиться запис у трудовій книжці автора.
Право одержати диплом про відкриття померлого автора, а також винагороду переходить у спадщину (ст. 515 ЦК). Спори про авторство (співавторство) на відкриття вирішуються судом (ст. 56 ЦК).
Патентне право (промислова власність) - це інститут цивільного права, що регулює відносини, пов'язані з технічною творчістю.
Об'єкти технічної творчості пов'язані з природними законами матеріального світу. Вони не відтворюють індивідуальності їхнього творця у такій мірі, як об'єкти авторського права. Отже, об'єкти технічної творчості є відтворювані, вони можуть бути створені незалежно один від одного самостійно різними особами і тому потребують формального офіційного закріплення. Крім того, результати технічної творчості, спрямовані на розв'язання практичних завдань, мають прикладне значення.
Об'єктами патентного права (промислової власності) у вузькому розумінні є винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
Суб'єктами патентного права є автори, патентовласники, ліцензі-ати.
Автор - це фізична особа, творчою працею якої створено твір.
Патентовласник - особа, яка має виключне право на використання винаходу. Такими можуть бути: 1) автор винаходу; 2) роботодавець (у разі службових винаходів); 3) особа, зазначена автором у заявці на видачу патенту; 4) правонаступники; 5) договірний патентовласник (патент може бути переданий за договором, за плату будь-якій фізичній або юридичній особі).
Ліцензіат - особа, яка одержує у визначеному договором обсязі право на використання винаходу за плату. Існують такі види ліцензійних договорів:
1) виняткової ліцензії;
2) неповної ліцензії;
3) відкритої ліцензії.
Список використаної літератури:
1. Емельянов В. П. Гражданское право Украины. - К.: Консум, 1996.
2. Ерманский О. А. Теория и практика рационализации. - М., 1995.
3. Жизненный путь личности: Вопросы теории и методологии социально-психологического исследования / Под. ред. Л. В. Со-хань. - К.: Наук, думка, 1987.
4. Журавлев П. В., Карташов С. П., Маусов Н. К. Технологии управления персоналом. - М.: Экзамен, 1999.
5. Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. - М., 1996.
6. Качалина Н. М. Оргпроектирование. - М.: Экономика, 1963.
7. Кей Торн Дэвид Маккей. Тренинг. Настольная книга тренера. - Новосибирск; СПб.: Питер, 2001.
8. Колпаков В. М. Становление и развитие теории и практики самоуправления жизнедеятельности и деятельности человека: Дис. ... д-ра менеджмента. -К.: МАУП, 1998.
9. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений. - К.: МАУП, 2000.
10. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Стратегический кадровый менеджмент. - К.: МАУП, 2002.
11. Лукашевич Н. П. Социология труда. - К.: МАУП, 2001.
12. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента. - К.: МАУП, 2002.
13. Малиновский П. В. Идейно-теоретические и методологические основы организационно-управленческих игр // Управленческие нововведения и игропрактика. - М.: Ин-т социологии АН, 1990.
14. Менеджмент организации / Под ред. 3. П. Румянцевой и Н. А. Саломатина. - М.: ИНФРА-М, 1995.
15. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1994.
16. Методические рекомендации к системе управления кадрами.-К: ИУНХ, 1981.
17. Микалко М. Тренинг интеллекта. - СПб.: Питер, 2000.
18. Мильнер Б. 3. Теория организации. - М.: ИНФРА-М, 1999.
19. Михайлов Ф. Б. Управление персоналом: классические концепции и новые подходы. - Казань, 1994.
20. Небренчин А. М. Тайны истории средневековой Руси. - Гомель: Фенид, 1992.
21. Обозов Н. Н., Щёкин Г. В. Психология работы с людьми. - 4-е изд., перераб. - К: МАУП, 1998.
22. Основы управления персоналом / Под. ред. Б. М. Генкина. - М.: Высш. шк., 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...