WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

грн.ТП 96,89 88,0 90,8
Таблиця
Основні техніко-економічні показники за проектом
Показник Облікова одиниця Фактично За проектом у % до 2001р.
2001 За проектом
Товарна продукція в діючих цінах Тис., грн 1268,9 1593,2 125,6
Чисельнвсть ПВП в еквіваленті повної зайнятості Чол. 44 44 100
Фонд оплати праці Тис.грн. 248,3 254,7 102,6
Середньорічна продуктивність праці 1-го працівника Тис.грн. 28,84 363,21 125,5
Середньорічна вартість ОВФ Т.грн. 1143,0 1143,0 100
Фондовіддіча Грн. 1,11 1,39 125,0
Фодоємність грн 0,9 0,72 79,0
Обсяг реалізації Тис.грн. 1289,8 1614,1 125,0
Повна собівартість реаліз.прод. Тис.грн 1246,1 1416,9 134,0
Прибуток від звичайної діяльності Тис.грн. 43,7 197,0 У 4,6 рази
Витрати на 1 грн.реаліз.продукції Грн. 0,966 0,879 90,1
Рентабельність основних виробничих фондів % 3,8 17,2 +13,4 п
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кафедра економіки підприємства
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
до дипломного проекту
"ПРОЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАТ "КОЛОМИЙСЬКА ДРУКАРНЯ ім.ШУХЕВИЧА"
Виконав : ст.гр. ЗЕ -62 Аннюк А.І.
Керівник : викл. Ключковська С.Н.
ЛЬВІВ -2002
Реферат
Сторінок -
Таблиць -
Формул -
Ключові слова - економічне зростання, ринкова ефективність, конкурентоспроможність, фінансовий стан, кредити,
обігові кошти , платоспроможність, прибутковість,
фінансова стабільність, фінансова активність, фінан-
сово-економічні результати.
Об'єкт досліджень - виробничо-господарської і комерційної діяльності, показники фінансового і техніко-економічного рівня виробництва ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича".
Ціль дослідження - виявлення резервів покращення фінансово-економічних результатів виробничо-господарської діяльності ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича".
Метод - аналітично-розрахунковий.
Результат - на основі аналізу визначено напрями і запропоновано проект покращення фінансово-економічних результатів та обгрунтовано економічну ефективність проекту.
?
Висновки
Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово-економічних результатів . Це покращення зумовило дію внутрішньо-виробничих і зовнішньо-економічних факторів.
В умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є його прибутковість господарської діяльності. Основним джереломзбільшення прибутку є метод виробничої діяльності спрямований на зниження собівартості продукції. Важливим для прибутковості виробництва є правильна асортиментна і цінова політика.
У структурі продукції повинна збільшуватись частка високорентабельності видів продукції. Актуальним є збільшення обсягів виробництва за рахунок покращення наявного виробничого потенціалу. Це дає можливість зменшити частку умовно-постійних витрат у загальні витрати на одиницю продукції.
Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича", зокрема аналіз випуску і реалізації продукції, її структури, собівартість продукції за витратами на виробництво, рентабельність окремих видів продукції показав наступне.
У 2001 році товарна продукція збільшилась проти 2000 року на 26,9%. Зріс випуск продукції по кожному з видів , крім іншої друкованої. В найбільшій мірі зросло виробництво бланкової продукції - у 5,1 рази. На другому місці - ріст випуску газет - 68,7%. Підприємство спеціалізується на випуску газетної продукції. Вона займає у структурі товарної продукції у 2001 році - 56,7%.
На третьому місці випуск кольорової продукції 20,2%, на четвертому - книжкова - 17,8% у структурі товарної продукції за 2001 році.
Аналіз впливу зміни середньої гуртової ціни на випуск товарної продукції, показав, що ціни зросли на газетну продукцію та по іншій друкованій. По всіх інших видах продукції ціни зменшилися . В найбільшій мірі зменшилась ціна по кольоровій продукції і складає 323,9 грн., на 1 тис., аркушевідбитків ф А2 або на 34,3%.
По бланковій продукції ціна зменшилась на 53%. Таке зменшення цін негативне. Вплив на зміни ціни на обсяг товарної продукції складає - 169,2 тис. грн. У 2001 році. Порівняно з 2000 роком відбулося збільшення випуску товарної продукції на 269,4 тис.грн. Це сталося за рахунок збільшення обсягів в натуральному виразі. Вплив цього фактора перевищив негативний наслідок від зменшення середньої гуртової ціни.
Аналіз собівартості показав, що має місце збільшення витрат на 1 грн., виробленої продукції на 2,79 коп.
Аналіз витрат на виробництво показав, що витрати збільшились в 1,3 рази при збільшенні випуску в 1,27 рази. Збільшення собівартості в найбюільшій мірі залежить від збільшення витрат на матеріали, які зросли в 1,4 рази. Амортизаційні витрати збільшились на 10 тис.грн., що також суттєво вплинуло на підвищення собіварстості.
Аналіз фінансових результатів проводився за показниками прибутку і рентабельності виробництва і продукції.
Прибуток від операційної діяльності зменшився у 2001 році на 35,5 тис.грн, тобто на 45%.
Обсяг реалізованої продукції зріс на 220,3 тис.грн., або на 20,6 %, а витрати на реалізовану продукцію без урахування адміністративних витрат на 32,4%.Зменшення рентабельності реалізованої продукції на 4 пункти.
На зниження прибутку впливає рентабельність окремих видів продукції. У 2001 році найвищим рівнем рентабельності характеризувалася кольорова продукція (43,3%), рентабельність газетної продукції -0,9%, рентабельність бланкової - 106,7%. Збитковою є книжкова та інша друкована продукція.
На основі проведеного аналізу пропонується наступний проект покращення фінансово-економічних результатів роботи ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича":
1. Удосконалення ціноутворення на книжкову продукцію.
2. Освоєння випуску пакувальної продукції.
3. Освоєння випуску блокнотів.
Запровадження у виробництво цього проекту дасть можливість досягнути такого покращення фінансових результатів , обсяг реалізованої продукції (чистий доход) збільшиться на 324,3 тис.грн. і складе 1614,1 тис.грн.
Валовий пробуток зросте на 153,3 тис.грн., на таку ж суму зросте кінцевий фінансовий результат від основної діяльності. Чистий прибуток після оподаткування збільшиться на 107,2 тис.грн., тобто у 3,5 рази.
Збільшення обсягів реалізації зумовить зміну операційних витрат, однак збільшення повної собівартості буде відбуватися нижчими темпами ніж ріст товарної продукції. Внаслідок цього за проектом витрати на 1 грн., товарної продукції складуть 0,88 грн., проти 0,97 у 2001 року.
Зміняться всі основні техніко-економічні показники, що характеризують роботу підприємства.
Ріст товарної продукції за проектом складає 26,5% собівартості реалізованої продукції на 14%.
Прибуток від звичайної діяльності збільшився у 4,6 рази. Витрати на 1 грн., реалізованої продукції зменшились на 0,99 грн., або на 10%. Підвищилась рентабельність основних виробничих фондів на 13,4 пункти і становить 17,2% проти 3,8% у 2001 році.

 
 

Цікаве

Загрузка...