WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

продукції + 0,23 - 0,17
Формування ціни підприємства на книжкову продукцію, на рівні фактичних витрат на матеріали відпускна вартість продукції складе 283,1 тис.грн., (без ПДВ) , тоді валовий прибуток від операційної діяльності збільшиться на 56,9 тис.грн.
Економічна ефективність випуску блокнотів
На основі паперу із друкованими кольоровими елементами оформлення сторінки за технологією клейкового скріплення розраховується для комплексу палітурно-брошурувальних робіт. Витрати на оформлення і друкарські процеси при задрукуванні фонованого паперу приймається, як і в попередньому розрахунку, за собіварстість офсетного друку. Визначаються такі витрати по палітурних процесах:
" матеріали - папір, клей;
" заробітна плата та обов'язкові відрахування на соціальні потреби по операціях: розрізка віддрукованих аркушів на форматі сторінок блокнота;
" заклейка на верстаті БТП - 3 з послідуючою розкладкою і контролем якості;
" витрати на електроенергію технологічну при використанні клеємазального врстата БТП -3.
Формат блокнота - А5, тобто 210х150 мм після обрізки. Розрізування проводиться після зхадруковування у 2 фарби аркушів паперу формату 60х84/16. Виробнича програма 100,0 тис. блокнотів 96 сторінок (48 аркушів) паперу формату 60х82/16. Для офсетного друку завантаження по кольоровому двофарбовому друку складає :
V *Кф* N= 6*1*100,0=600,0
або 600,0*0,930=558,0 тис.фарбовідбитків прив.
Таблиця
Вихідні дані для розрахунку
Показники Облікова одиниця Значення
1. Обсяг виробництва:
- блокнотів
- офсетний друк
1 тис.блокнотів ф-ту 210х150мм,обсяг 996 стор.
тис.ф-відбитків 60х84 см,
60х94 см тмс.арк-відб.60х84
100,0
600,0
300,0
2. Норма часу:
- на зіштовхування і розрізку на 16 частин
- на заклейку (верстату БТП -3) контроль і розладку
- на пакування
28 тис.2-сторонніх арк.відб.60х84
хв/1 тис.прим.
хв/1 пачка
15,0
36,0
0,5
3. Штат обслуговування Чол-розряд 1-II
1- I
4. Потужність електричного двигуна КВт 1,5
5. Норма витрат клею (ПВА)
кг/1м2
0,45
6. Ціна клею Грн/ 1 кг 26,0
7. Норми прямих витрат на офсетний друк за собівартістю 2000 року (з урахуванням формних процесів):
- матеріали
- заробітна плата
грн/1000 ф-відб.60х84
грн/1000 ф-відб. 60х84
3,0
1.4
Таблиця
Розрахунок виробничої програми
в натуральних показниках
Технологічна операція Облікова одиниця Розрахунок
1. Друкування 1000 ф-відб.60х84 (96:16) *100 *1=600,0
2. Розрізка віддрукованих аркушів 1000 двостор. Арк-відб. 60х84 600:2=300,0
3. Заклейка на БТП-3 з послідуючою розладкою і контролем якості 1000 блокн. Ф-ту 210х150мм., 96 стор.
100,0ё
4 Площа заклеювання корінців блокнотів
5. Пакування 1 пачка (50 блокнотв) 10000:50=2000
Таблиця
Технологічна операція Облікова одиниця Кількість облікових одиниць Норма часу на облікову одиницю, хв. Штат обслугову-вання, чол.-розряд Трудо-місткість
маш.-год. люд.-год.
Розрізка віддрукованих аркушів на 16 частин 1000двостор.,ар.-відб.60х84
300,0
15,0
1-Ivр.
75
75
Заклейка, контроль і розрізка 1000 блок
нотів 1000,0 36,0 1-II
1-I 60 120
Пакування 1 пачка (50 бл.) 2000,0 0,5 1-І 16 16
Розрахунок трудомісткості
Витрати на оплату праці визначаються на основі трудомісткості за розрядом робіт:
Зпо = (60+16) * 088,5 +60 *0,96 +75 *1,18=67+57,6+88,5=213,0 грн
Доплати додаткові і премії (Кдод = 0,48)
ЗП = Зпо * (1+Кдод)=213,0*1,48=315,2 грн.
Обов'язові відрахування на соціальні заходи (37,5%) :
Зсоц = 315,2*0,375=118,2 грн.
Витрати на електроенергію для технологічних цілей:
Всього по п/б процесах - 94,4 грн.
Витрати на матеріали
Витрати на папір (папір типографський, 60 г/м2, к т. в. - 4,0% - з урахуванням друкування, ціна 3,0 грн/1кг):
Вп=300,0* (1+0,04)=312,0 тис. арк. паперу
тис.
арк. 60*84
Вага паперу (кг):
Вкг=312,0*(0,6*0,84)*60=9435,0кг.
Вартість паперу: 9435,0*3=28305,0грн.
Витрати на клей:
Вкл=0,45кг/м2*75 м2*26=877,5грн.
Всього матеріальні витрати (Вм):
Вм=74,4+28305,0+877,5=29257,0грн.
Витрати на забруковування сторінок блокноту визначаються за матеріаломісткістю і витратами на оплату праці на 1 тис. аркушевідбитків формату А2 за фактичною собівартістю кольорового друку 2001 році.
Витрати на матеріали
на 1 тис. аркушевідбитків А2 - 1,4 грн.,
1 тис. аркушевідбитків А1 (60*90) - 3,0 грн.
Витрати на оплату праці з урахуванням додаткової заробітної плати, доплат, премій
на 1 тис. аркушевідбитків А2 - 0,7 грн.,
на 1 тис. аркушевідбитків А1
Таблиця
Собівартість продукції (змінні витрати)
Назва витрат Сума Всього
офсетний друк паліт.-боршур. процеси
1. Матеріали
(в т.ч. ел/енергія)
3,0*600,0=18000грн.=1,8
29,26
31,0
2. Заробітна плата 1,4*600=840грн.=0,84 0,35 1,2
3. Відрахування
на соціальні потреби (37,5%)
0,32 0,12 0,4
4. Адміністрація - - -
5. Інші витрати - - -
32,6
Гуртова ціна 1000 блокнотів, виготовлених за технологією клейового скріплення на основі паперу із задрукованими кольоровими елементами оформлення, обсяг- 48 аркушів (96 сторінок), формату А5 - 850,0 грн., ціна 1 блокнота - 85 грн.
Збільшення товарної продукції:
Тп=100,0*850,0=85000грн=85,0 тис. грн.
При незмінних умовно-постійних витратах прибуток збільшується на суму:
П=85,0-32,6=52,4 тис. грн.
Зміна чисельності основних робітників (методику - див. попередній розрахунок):
чол.
Чсп = 0,8:0,869 = 0,9 чол.
Додатковий випуск для аркушевого офсетного друку складає:
тис. ф. відб., Кф=1. 60*84
або
(600,0*0,93)*558,0тис.ф-відбитків 60х90
Таблиця
Зміна операційного прибутку
Показники
Фактично
2001рік Зміна за проектом За проектом
Книжк.прод Пакувальн.прод. Білова прод. Всього
Чистий дохід 1289,8 +56,9 +182,4 +85,0 +324,3 1614,1
Собівартість реаліз.,продукції 899,5 - +138,2 +32,6 +170,8 1070,3
Валовий прибуток 390,3 +56,9 +44,2 +52,4 +153,33 543,6
Адміністративні витрати 346,6 - - - - 346,6
Інші операційні витрати - - - - - -
Фінансовий результат від основної діяльності +43,7 +56,9 +44,2 +52,4 +153,3 +197,0
Дохід від участі в капіталі - - - - - -
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування +43,7 +56,9 +44,2 +52,4 +153,3 +197,0
Податок на прибуток 13,1 17,01 13,2 15,7 46,06 59,1
Чистий прибуток +30,6 +39,9 +31,0 36,7 107,24 137,9
Таблиця
Зміна операційних витрат за проектом
Види витрат Фактично 2001 рік Зміна за проектом За проектом
Книжк.прод. Пакувальн.прод. Білова прод. Всього
Матеріали 825,6 - 1128,7 + 31,0 +159,7 985,3
Амортизація 45,9 - - - - 45,9
Заробітна плата 248,3 - +5,2 +1,2 +6,4 254,7
Нарахування на соц.заходи 92,6 - +1,9 +0,4 +2,3 94,9
Інші витрати 18,8 - +0,4 - +0,4 23,2
Повна собівартість 1231,2 - +138,2 +32,6 +170,8 1402,0
Товарна продукція 1268,9 +182,4 +56,9 +85,0 +324,3 1593,2
Витрати на 1

 
 

Цікаве

Загрузка...