WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

залишків нереалізованої продукції, які зросли на 58,2 тис.грн., що негативно вплинуло на показники обсягу і реалізації.
Негативним моментом у здійсненні друкарнею виробничої діяльності є ріст повної собівартості реалізованої продукції, яка у 2001 році зросла на 21,7%, відповідно до минулого періоду. Це пояснюється збільшенням витрат на сировину і матеріали, які в порівнянні з 2000 роком зросли у 1,4 рази.
При збільшенні собівартості виробничої продукції зросли ціни на газетну та іншу друковану продукцію, що склали відповідно +24,0грн./1000 газет А2-4 полоси; + 16,0 грн/тисюаркушевідбитків фА1. Збільшення цін на газетну продукцію стало можливим завдяки регульованому рівню рентабельності.
Звітні показники свідчать, що середньорічний залишок капіталу зріс на 181,3%, балансовий прибуток зменшився на 44,8% та "чистий "прибуток на 32,5%. Через збільшення собівартості реалізованої продукції, незважаючи на
зростання виручки від реалізації товарної продукції, прибуток від реалізації зменшився 3,7%. Дана ситуація є негативною для ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича" і несприятливо вплинула на покзники рентабельності підприємства, які склали( -25,4%), рентабельність продукції - (-10,3%).
Отже, проаналізувавши діяльність ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича" можна стверджувати, що в основному негативно вплинули на діяльність підприємства збільшення витрат на сировину та матеріали. Ця обставина спонукає керівництво друкарні шукати постачальників більш дешевої сировини і матеріалів, для зниження собівартості продукції.
Також актуальним для друкарні буде освоєння виробництва нової продукції для дозавантаження обладнання, яке в свою чергу потребує спеціалістів певних профілів та розрядів для здійснення ефективного його використання та експлуатації.
Провівши у технологічній і асиртиментній політиці зміни, ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевиача" зможе активізувати підприємницьку діяльність, підвищити конкурентноспроможність продукції, покращити фінансово-економічні результати.
?
В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За період реформування адміністративно-командної економіки, значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх її складових ланок. Це пов'язане з появою значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінною зміною системи ціноутворення, а також системою оподаткування, кредитування і розрахунків, певним розвитком ринкової інфраструктури.
У галузі книгодрукування також відбулися великі зміни.З'явилося багато недержавних підприємств, які успішно здійснюють підприємницьку діяльність на території України та за кордоном.
Державні поліграфічні підприємства перебувають в складному становищі щодо технічного рівня виробництва і можливості використання виробничого потенціалу. Це зумовлене передусім застарілими основними фондами, які не можуть виготовляти якісну продукцію при низькій собівартості. Переозброєння державних підприємств новим обладнанням і освоєння новихтехнологій - складний і капіталомістки процес.
Спостерігається процес приватизації державних поліграфічних підприємств і створення акціонерних товариств відкритого чи закритого типу.
Галузь книгодрукування є особливою галуззю. Яка повинна знаходитися на підтримці держави. Це повинно відображатися у зниженні ставок податку, наданні різних пільг підприємствам- виробникам книжкової та газетної продукції.
Для вирішення проблем з браком обігових коштів, для оновлення устаткування, покращення умов праці, поліграфічним підприємствам необхідно шукати резерви для підвищення фінансових результатів.
Головним завданням кожного підприємства є підвищення прибутку, оскільки прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази забезпечення в інвестування.
Дипломний проект розроблений на тему: "Покращення фінансово-економічних результатів ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича" і складається з таких основних розділів:
I розділ - теоретична частина;
II розділ - аналіз фінансово-економічних результатів ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича";
III розділ - проект покращення фінансово-економічних результатів друкарні. В ньому описується значення і методи фінансових результатів, проводиться аналіз економічної діяльності друкарні, проводиться дослідження та пошук резервів для півдвищення фінансових результатів.
?
Удосконалення ціноутворення
на книжкову продукцію
Аналіз рентабельності окремих видів продукції показав, що у 2001році не рентабельною (рентабельність = -17,0%) була книжкова продукція. При випуску продукції в обсязі 1138,0 тис.двохсторонніх аркушів фА2 (2276,0 тис.аркушевідбитків ф А2) собіватртість продукції складає 283,1 тис.грн. Вартість у гуртових цінах без ПДВ - 226,2 тис.грн.
Дослідження собівартості і ціни 1 тисюаркушевідбитків фА2 книжкової продукції за плановою калькуляцією на типове книжкове замовлення показало, що збільшення витрат на 1 тис.аркушевідбитків ф А2 складає 71,4%, а на 1 грн. книжкової продукції збільшення витрат складає 50,6%. Гуртова ціна (без ПДВ) за 1 тис. Аркушевідбитків ф А2 збільшиться на 19% фактично, проти планової калькуляції. Це дає підставу стверджувати, що при вормуванні ціни підприємство не враховує збільшення витрат на виготовлення.
Дослідження собівартості за видами витрат показали, що витрати на матеріали на 1 грн. продукції при збільшенні витрат вцілому на 50,6% збільшилися на 54% , тобто зростання матеріаломісткості відбувається більшими темпами, ніж збільшення витрат вцілому.
Витрати на заробітну плату на 1 грн.товарної продукції залишилися на плановому рівні, отже резервами зниження собівартості продукції є зниження матеріаломісткості. Якщо прийняти до уваги, що в структурі матеріальних витрат, вартість паперу становить 97,75% (див.калькуляцію) , то перевищення витрат по матеріалах припадає на вартість паперу.
В умовах використання паперу за цінами , які перевищують передбачені плановою калькуляцією, потрубно формувати ціну з урахуванням фактичних витрат на папір. Для підвищення конкурентноспроможності книжкової продукції у ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича" слід удосконалити роботу маркетингової служби ринку матеріальних ресурсів, зокрема паперу.
Таблиця.
Планування і фактична собівартість
1 тис.
Витрати тис.грн. За плановою калькуляцією Фактично, тис.грн. Відносне відхилення від планової, %
1. Матеріали 19,43 230,5
2. Заробітна плата 1,3 9,0
3. Відрахування на соц.заходи 0,5 3,375
4. Загально-виробничі, адміністративні та збутові 6,77 40,22
5. Усього витрат 28,0 283,1
6.Вартість в гуртових цінах (без ПДВ) 33,6 226,2
7. Обсяг продукції у тис.арк.відб.фА2 400,0 2276,0
8. Витрати на 1 грн. продукції в т.ч матеріали
зарплата
відрахування на соц.заходи
Загальновиробничі,адміністративні та збутові 0,83
0,69
0,039
0,24 1,25
1,06
0,04
0,14 150,6
154,0
9.Витрати на 1 тис.аркуше-відбитків 0,07 0,12 171,4
10.Гуртова ціна за 1 тис.вркушевідбитків 0,084 0,1 119,0
Рентабельність

 
 

Цікаве

Загрузка...