WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності - Реферат

Оператор котельні Окис вуглецю 4 -
7. Зварювальник Двуокис марганцю, варочні аерозолі, температура 1 -
8. Слюсар сантехнік Окис вуглецю, сірководень, двуокис вуглецю, метан. 1 -
Всього 31 17
Шум та вібрація
Виробничий шум негативно впливає на продуктивність праці та здоров'я працівника. Так, при тривалій роботі в шумних умовах перш за все уражається центральна нервова та серцево-судинна системи також органи травлення, впливає на психіку і т.п.
У виробничих приміщеннях шум створює обладнання, яке експлуатується, система вентиляції.
Проаналізуємо рівень шуму виробничих приміщеннях ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича".
Таблиця
Аналіз рівнів шуму у виробничих приміщеннях ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича"
Дільниця Допустимий рівень виробничого шуму Фактичний рівень виробничого шуму, дБА
Дільниця підготовки до друку 60 55
Друкарська дільниця 80 85
Палітурна дільниця 80 83
Фактичний рівень шуму у виробничих приміщеннях на 3-5 дБА перевищує допустимий рівень шуму на друкарській та палітурній дільниці. Допустимі рівні шуму встановлені відповідно СН 3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, НАОП 1.9.40-2.08-84, ДНАОП 0.03-3.14-85.
Природне та штучне освітлення
Для створення сприятливих умов здорової роботи, які б виключали швидку втомленсть очей, виникнення захворювань, нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції у виробничих приіщеннях друкарні передбачена система освітлення згідно СНиП II-4-79 та ВДОП 0.00-3.01-98 у приміщенні запроектована суміщена система освітлення (природне та штучне).
Природне освітлення - одностороннє бокове, штучне - загальне і комбіноване (загальне і місцеве).
Проаналізуємо рівень освітленості у виробничих приміщення друкарні.
Таблиця
Рівень освітленості у виробничих приміщеннях
ВАТ "Коломийська друкаря ім.Шухевича"
Дільниця Робоча поверхня на якій нормується освітлення Освітленість, лк
Загальне фактичне освітлення Нормоване загальне освітлення Комбіноване фактичне освітле
ння Нормоване комбіноване освітле
ння
Дільниця підготовки до друку На рівні 0,8м від підлоги оригіналотри
мач відбиток 300
-
- 300
-
- -
950
960 -
1000
1000
Друкарська дільниця друкування на аркушевій офсетній машині На рівні 0,8м від підлоги
Формний циліндир
Приймалний стіл 290
-
- 300
-
- -
480
700 -
500
750
Стіл друкаря стіл - - 950 1000
Контроль якості продукції стіл - - 980 1000
Палітурна дільниця На рівні 0,8м від підлоги 280 300 - -
Фальцювання вручну стіл - - 700 750
Тиснення на позолоченому пресі талер 290 300 - -
Шиття на ниткошвейних та дротошвейних машинах Зона роботи - - 480 500
Контроль готової продукції стіл - - 700 750
Фактичний рівень освітленості, як загальної так і комбінованої дещо нижчий від величин встановлених нормами (ВДОП 0.00-3.01-98)
Все запроектоване обладнання відповідає вимогам ПУЕ, ГОСТ 12.1.0.19-79,ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.062-81.
Обладнання необхідно утримувати в небезпечному та справному стані . Недопускається працювати на несправному та незаземленому обладнанні.
Враховуючи характеристику середовища в приміщенні, категорію пожежної небезпеки таклас пожежовибухонебезпечності приміщень запроектовані проводка, вибір проводів, кабелів та посіб їх прокладання.
Проаналізуємо виробничі приміщення друкарні за станом середовища, пожежної небезпеки, ступенем небезпеки ураження електричним струмом.
Таблиця
Аналіз виробничих приміщень за станом середовища,
пожежної небезпеки та ступенем небезпеки
ураження електричним струмом.
Дільниці Характеристика середовища в приміщенні Категорія вибухопожежо
небезпеки за СНиП 2.09.02-85 Клас вибухопожеж
онебезпеки за ПУЕ Категорія небезпеки ураження електричним струмом
Дільниця підготовки до друку нормальне В П-II а ПН
Друкарська дільниця нормальне В П- IIа ПН
Палітурна дільниця запилене В П-IIа ПН
У виробничих прміщення друкарні необхідно дотримуватись вимог електробезепеки та пожежної безпеки згідно ПУЕ, ОНТП 24-86, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, Правил пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях полуграфічної промисловості та Правил пожежної безпеки в Україні.
Заходи щодо електробезпеки:
- електрообладнання заземлене;
- передбачене захищене вимкнення , колібровані вставки запобіжників;
- захист від статичної електрики.
Заходи щодо пожежної безпеки:
- пожежні крани;
- пожежні гідранти;
- резервуари з водою;
- пожежний щит з інвентарем;
- установки пожежної сигналізації;
- первинні засоби пожежогасіння - вогнегасники і т.д.
Організація робочого місця з точки зору охорони праці.
Організація робочого місця передбачає раціональне його планування, певне оснащення і обладнання.
Для організації робочого місця важливим є правильне просторове розміщення матеріальних елементів виробництва і самого робітника.
Правильна організація робочих місць забезпечує оптимальні умови праці, високу продуктивність, якість друкованої продукції.
Порядок розміщення устаткування і відстані між машинами визначаються їх габаритами, технологічними вимогами та вимогами безпеки праці.
Проектом передбачено ввести в експлуатацію наступне обладнання:
-фотонаборний автомат Crosfild 636;
- проявочну машину DU PORT Easy 72;
- ламінатор Eagle 65;
- сканер.
Організуємо планування робочого місця для оператора на фотонабірному автоматі Crosfild 636.
Заходи щодо покращення умов та стану охорони праці.
Проаналізувавши стан та умови праці на ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича" для покращення умов та стану охорони праці проектом рекомендуються настпні заходи:
- провести навчання з питань охорони праці та атестацію з усіма прцівниками друкарні;
- провести атетстацію окремих робочих місць;
- створити оптимальні мікрокліматичні умови у виробничих приміщеннях у яких вони не відповідають санітарно-гігієнічними нормами
- довести рівень освітлення до вимог норм;
- знизити рівень шуму до допустимого рівня.
Для покращення фінансового стану ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича"рекомендуємо впровадити наступне обладнання:
-вентилятор В4.
Висновки
Коломийська друкарня ім.Шухевича - підприємство, яке займається підприємницькою діяльністю по випуску книжкової, газетної, бланкової та кольорової продукції.
Аналіз структури товарної продукції показав, що друкарня спеціалізується по випуску газетної та бланкової продукції. Частка цих видів у структурі товарної продукції найбільша і становить у 2001 році 56,7% і 20,2% відповідно.
Товарна продукція у 2001 році порівняно із 2000 роком зросла на 26,9%. Це відбулося при скороченні чисельності працівників на 3 чоловіки, при цьому фонд заробітної плати зріс на 21,9%. Це є позитивним для даного півдприємтсва і свідчить про ріст продуктивності праці, який на 1-го працюючого склав 135,6%.
За аналізований період зріс обсяг реалізації на 20,6%. Дана ситуація є позитивною для ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича " та з іншого боку збільшення

 
 

Цікаве

Загрузка...