WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Соціальна політика та соціальний захист населення - Реферат

Соціальна політика та соціальний захист населення - Реферат


Реферат на тему:
Соціальна політика та соціальний захист населення
Соціальна політика держави - один з напрямків діяльності з регулювання соціально-економічних умов життя суспільства. Сутність соціальної політики держави полягає в підтримці відносин як між соціальними групами, так і всередині них, забезпеченні умов для підвищення благоустрою, рівня життя членів суспільства, створенні соціальних гарантій у формуванні економічних стимулів для участі в суспільному виробництві. При цьому слід зазначити, що соціальна політика держави, яка виступає складовою заходів, що провадяться державою з метою регулювання умов суспільного виробництва в цілому, тісно пов'язана з загальноекономічною ситуацією в країні.
Соціальна політика держави передбачає:
o регулювання соціальних відносин у суспільстві, регламентацію умов взаємодії суб'єктів економіки в соціальній сфері (у тому числі між роботодавцями і найманою робочою силою);
o вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості;
o формування стимулів для високопродуктивної суспільної праці й надання соціальних гарантій економічно активній частині населення;
o створення системи соціального захисту населення;
o забезпечення розвитку елементів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров'я, науки, культури, спорту, житлово-комунального господарства і т. ін.);
o захист довкілля тощо.
Завдання соціальної політики країни поділяються на довгострокові та короткострокові (див. схему 1 на с. 243).
Системотворчий характер соціальної політики обумовлюється тим, що соціальна політика виступає елементом:
o життєздатності суспільства;
o стабілізації та розвитку суспільства;
o консолідації суспільства.
Схема 1 Різновиди завдань соціальної політики
Основними принципами соціальної політики є раціональність, соціальна справедливість та соціальна безпека.
Раціональність проявляється у досягненні оптимального співвідношення мети соціальної політики та засобів її реалізації. Соціальна справедливість - це є визнання однакових можливостей для всіх членів суспільства; а соціальна безпека - можливість передбачуваності певних життєвих ризиків.
Формування та реалізація соціальної політики відбуваються у три етапи (див. схему 2):
Схема 2 Етапи формування та реалізації соціальної політики держави
Мета соціальної політики в період переходу до ринку має стратегічний та поточний характер.
Стратегічному характеру відповідають такі цілі:
o наповнення реформ соціальним змістом;
o розвиток демократії, забезпечення прав і свобод, формування громадянського суспільства;
o активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;
o забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;
o створення для кожної людини можливостей реалізувати її здібності, одержувати доход відповідно до результатів праці, компетентності, таланту;
o стимулювання мотивації до трудової та підприємницької діяльності, становлення середнього класу;
o забезпечення відтворення населення, оптимізація ситуації на ринку праці;
o гармонізація відносин між різними соціальними групами, формування почуття соціальної солідарності;
o формування ефективної системи соціального захисту населення;
o реформування пенсійної системи;
o розвиток соціальної інфраструктури, створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей, молоді;
o зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві. Поточному характеру відповідають такі цілі:
o ліквідація заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат;
o забезпечення прожиткового мінімуму;
o боротьба з бідністю, надання адресної допомоги;
o захист громадян від інфляції за допомогою своєчасної індексації доходів;
o обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення;
o створення екологічно та соціальне безпечних умов життя;
o запобігання соціальної деградації тощо.
Модель соціальної політики Української держави являє собою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації. Перший дає можливість за умов відсутності достатніх фінансових коштів у держави надати можливість для самореалізації та самозабезпечення економічних суб'єктів. Друга складова передбачає формування раціональної системи соціального захисту населення.
У світі існує багато моделей соціальної політики і кожна має свої нюанси та особливості залежно від особливості економічного розвитку країни, менталітету нації, розвитку соціального партнерства (японська, німецька, американська, шведська, англосаксонська).
Схема 3 Структура соціальної політики України
Соціальна політика як напрям діяльності держави має свої суб'єкти, об'єкти та учасників, що беруть активну участь в її проведенні .
Для створення конкретних механізмів реалізації принципів соціальне орієнтованої економіки, підвищення ефективності соціальної політики на основі раціонального використання наявних фінансових і матеріальних ресурсів Кабінет Міністрів України розробив основні напрями соціальної політики.
Основними напрямами соціальної політики України є:
o створення умов для підвищення працівником свого добробуту за рахунок особистого внеску та ділової активності підприємства. З цією метою Президент України ініціював скасування існуючих обмежень фонду споживання;
o проведення широкомасштабної пенсійної реформи та створення справедливої системи пенсійних виплат з урахуванням трудового внеску кожного до фонду накопичення;
o надання адресної допомоги у зв'язку з підвищенням тарифної плати за житло та комунальні послуги;
o створення умов для підприємницької діяльності та високопродуктивної праці економічно активного населення;
o створення умов для регулювання демографічних процесів в Україні, демографічного відтворення населення;
o розробка відповідної правової бази щодо раціонального природокористування та охорони довкілля;
o проведення активної молодіжної політики підтримки сім'ї, материнства та дитинства, а також здійснення заходів щодо соціальної адаптації молоді до умов ринкової економіки;
o стимулювання розвитку освіти, культури та мистецтва в найбільш великих містах та обласних центрах і в малих містах. З цією метою виконується Програма розвитку малих міст України;
o розвиток охорони здоров'я і фізичної культури. Для цього формуються умови для широкого впровадження страхової медицини,

 
 

Цікаве

Загрузка...