WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Ринок праці в Україні - Реферат

Ринок праці в Україні - Реферат

силу та її пропозицією за обсягом і структурою для досягнення їх ефективної збалансованості відбувається за допомогою регуляторів ринку праці, яких, як відомо, є чотири:
o нормативно-правові акти держави, а також конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці;
o економічні закони, що характерні для всіх країн з ринковою системою (закон попиту, закон пропозиції, закон конкуренції, закон ціноутворення);
o рівень розвитку і впливу профспілкового руху та засобів масової інформації;
o національні особливості, менталітет нації, кліматичні умови країни.
Основними функціями сучасного ринку праці є такі: 1) суспільний поділ праці; 2) інформаційна - дає інформацію про структуру попиту і пропозиції робочої сили; 3) посередницька - узгоджує економічні інтереси між власниками робочої сили та власниками робочих місць; 4) професійна консультація тих, хто шукає роботу, або власників засобів виробництва відносно правових аспектів використання найманої робочої сили; 5) регулююча - профвідбір робочої сили та її профадаптація для формування оптимальної професійно-кваліфікаційної структури; 6) ціноутворююча - забезпечення конкурентного середовища для суб'єктів трудових відносин; 7) пропорційність розподілу робочої сили відповідно до структури суспільних потреб і розвитку науково-технічного прогресу; 8) резервна - сприяє формуванню резерву трудових ресурсівдля забезпечення нормального процесу суспільного відтворення. Вказані функції тісно пов'язані між собою і доповнюють одна одну. Вони характерні для всіх видів ринку праці: внутрішнього, зовнішнього або потенційного, та для циркулюючого, що складають національний ринок праці (див. схему 3 на с. 43).
У той же час існує і класифікація ринків праці за обсягом: внутрішній, національний, міжнародний та світовий. Схематично це можна представити у такий спосіб (див. рис. 1).
Рис 1 Класифікація ринків праці за обсягом |
Крім того, існують такі різновиди ринку праці, як відкритий і прихований.
На відкритому ринку представлене все працездатне населення. Це насамперед організована, офіційна частина ринку - населення, яке перебуває на обліку в державних службах зайнятості, тобто безробітні, а також випускники державної системи професійного навчання. Друга, неофіційна, частина охоплює тих громадян, які намагаються влаштуватися на роботу через прямі контакти з підприємствами або з недержавними структурами працевлаштування.
До прихованого ринку належать працівники, які зайняті на підприємствах і в організаціях, проте мають велику ймовірність опинитися без роботи з причини зниження темпів розвитку виробництва, його конверсії, ліквідації колишніх економічних і виробничих взаємозв'язків.
Важливим моментом в процесі аналізу ринку праці є його поділ на сегменти.
Ринок праці підрозділяється на окремі частини - цільові ринки, які називаються сегментами.
Сегментація ринку праці - це об'єктивно обумовлений процес структуризації ринку праці, при якому під впливом політико-економічних та соціальних факторів розвитку суспільства виникає необхідність його розподілу на окремі субринки або сегменти, які відрізняються характеристиками та правилами поведінки, з урахуванням особливостей кожної категорії працівників.
Ознаками сегментації можуть бути:
o територіальне положення - регіон, район тощо;
o демографічні характеристики - статево-віковий і сімейний склади населення;
o соціально-економічні характеристики - рівень освіти, професійно-кваліфікаційний склад працівників, стаж роботи тощо;
o економічні критерії - розподіл покупців за формами власності, за їхнім фінансовим станом; розподіл працівників за рівнем матеріальної забезпеченості та ін.;
o психографічні показники - особисті якості працівників, їх належність до певних верств і прошарків суспільства тощо;
o поведінкові характеристики - мотивація зайнятості та ін. Всі ознаки можна об'єднати у три групи: професійно-галузеву,
кваліфікаційно-оплатну та соціально-демографічну.
Територіально-сегментаційна структура ринків праці виглядає так
Схема 4 Територіально-сегментаційна структура ринків праці
Коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї, з'являється надлишок робочої сили, тобто безробіття.
Коли попит на робочу силу перевищує її пропозицію, це означає нестачу, дефіцит робочої сили з усіма відповідними наслідками.
Список використаної літератури:
1. Аведян Л Й Управління людськими ресурсами на підприємстві. Авто-реф. дис. к. е. н. - Харків, 2000.
2. Адамчук В В, Ромашов О В, Сорокина ? ? Экономика и социология труда. - М.. ЮНИТИ, 2000.
3. Баланда А Л Неформальна зайнятість (методологія І методика дослідження). Автореф. дис. к. е. н. - К., 1999.
4. Бесєдін В ? Прогнозування І розробка програм. Метод, реком. - К., 2000.
5. Богданова Т І Організаційно-економічні аспекти формування структурних трудових ресурсів. Автореф. дис. к. е. н. - Хмельницьк, 1998.
6. Bay мина О Рынок труда, условная занятость при безусловной безработице // Зеркало недели. - 2002. - 11 берез.
7. Войнатенко М, Наконечна Г Ж Система показників використання трудових ресурсів // Економіст. - 1998. - 4 черв. - № 6.
8. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (в объединениях). Метод, реком. - М.. Экономика, 1990.
9. В Украине почти миллион безработных // Сегодня. - 2002. - 19 листоп.
10. Головко М Л, Пастухов В ? Зайнятість населення України. - К., 1998.
11. ДІдкІвськаЛ І, Головко Л С Державне регулювання економіки. - К.. Знання-Прес, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...