WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Міжнародна організація праці (МОП) - Реферат

Міжнародна організація праці (МОП) - Реферат

біля 600 експертів. Ця діяльність почалася ще в 30-х роках, коли у країни було направлено співробітників МБП
із консультативними функціями. Потім із фахівців різних країн, головним чином, економічно розвинених, поступово створювався інститут експертів.
Діяльність експертів як складова загальнодержавного розвитку має на меті сприяння повній зайнятості, розвитку людських ресурсів, підвищенню рівня життя, удосконаленню трудового законодавства. Це також є надання допомоги у розвитку трипартизму, поліпшення трудових відносин, набуття професійно-технічної освіти, запровадження сучасних методів управління, поліпшення рівня праці та ін.
Окрім роботи експертів технічна допомога передбачає постачання необхідного обладнання, надання стипендій для підготовки національних кадрів як на місцях, так і шляхом їх відрядження до інших країн, організації різних семінарів, загалом для представників країн, що розвиваються.
Масштаби технічної допомоги МОП значною мірою обумовлені можливостями її фінансування. Кошти регулярного бюджету МОП, що виділяються на технічну допомогу, є порівняно невеликими, однак їх частка в бюджеті зростає. Використовуються й кошти ПРО-ОН (Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй), відповідно до якої МОП доручає проведення великомасштабних проектів, особливо стосовно підготовки кадрів.
Одне із найважливіших практичних значень мало для України здійснення з 1997 по 2002 роки проекту ПРООН/МОП (фінансованого урядом Швейцарії та ПРООН) "Впровадження гнучких програм професійного навчання безробітних". Бюджет першого етапу проекту (1997-1999 pp.) складав 293 тис. доларів США. Протягом цього етапу було залучено до роботи понад 50 професійно-технічних навчальних закладів в усіх регіонах України та підготовлено понад 100 фахівців та викладачів за навчальними програмами (модулями). Для понад ЗО професій було підготовлено підручники. Другий етап, що розпочався 1 липня 1999 p., тривав 36 місяців. Його бюджет складав 675 тис. доларів США. Цей етап передбачав підготовку майже 75 модульних пакетів за професіямита практичне навчання безробітних, а також Чорнобильський компонент (надання допомоги у навчанні незайнятого населення міста Славутич та працівників, які вивільнюються з Чорнобильської АЕС). Проекти МОП, що реалізувалися в Україні у 1999-2001 роках з перспективою до 2003 p.
На особливу увагу заслуговує проект МОП щодо сприяння реалізації основних принципів і прав у сфері праці, що містить чотири напрямки діяльності, зокрема:
o реформування трудового законодавства України та його приведення відповідно до положення фундаментальних конвенцій МОП;
o реформування системи інспекції права та вдосконалення виконання трудового законодавства;
o сприяння реалізації принципів свободи асоціації та ефективного визнання прав на колективні переговори;
o сприяння недискримінації у сфері праці.
Офіційне відкриття проекту відбулося 2 жовтня 2001 p., реалізація триватиме до жовтня 2003 р.
Нормотворча діяльність та технічне співробітництво МОП ґрунтуються на проведенні систематичних досліджень і публікацій. Вони ведуться основними департаментами МБП, Міжнародним інститутом соціально-трудових досліджень МОП у Женеві (МІСТД), Туринським центром (з питань освіти). Дослідні програми охоплюють багато країн світу і після реалізації результати можуть бути надбанням усіх бажаючих. МІСТД підтримує зв'язки, співпрацює й обмінюється результатами дослідження та методичними розробками з багатьма національними науково-дослідними закладами у сфері праці.
МБП як великий міжнародний видавничий центр випускає літературу декількома мовами. Серед публікацій - доповіді, підготовлені для щорічної сесії МКП, різних спеціалізованих нарад і конференцій. Трьома мовами (англійською, французькою та іспанською) видається журнал "Міжнародний огляд праці", а журнал "Трудовий світ", що видається п'ятьма мовами, виходить п'ять разів на рік. Крім того, видається англійською мовою "Офіційний бюлетень МБП", який інформує про новини у діяльності МОП і публікує тексти документів МБП, видаються також "Законодавчі акти про працю", "Щорічник статистики праці", "Праця у світі", щорічна доповідь про тенденції розвитку й фактичний перебіг подій у трудових та соціальних галузях "Робоча освіта", журнал для допомоги профспілкам, їх навчальними закладам та ряд інших.
Крім документів і періодичних видань виходять міжнародні огля-ди-дослідження з різних питань, що готуються департаментами МБП, а також монографії, керівництво з техніки безпеки та гігієни
праці, конспекти курсів лекцій робочої освіти, підручники про управління персоналом, довідники та ін.
МОП є координатором усіх дослідницьких робіт у галузях охорони, гігієни праці й виробничої сфери, що виконуються як в окремих країнах, так і в міжнародних організаціях. Нею розроблено десятки типових інструкцій, які відносяться або до окремих галузей (гірничорудна промисловість, лісове господарство, машинобудування, міський транспорт), або до галузей особливого ризику (радіація, бензол, азбест, шуми, вібрації і т. ін.).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Економіка праці. Посібник. -Львів, 1999.
2. Журавлев ? В , Карташов С А , Маусов Н К, Одегов Ю Г Персонал, словарь понятий и определений. - М.. Экзамен, 1999.
3. Казановський А В, Колот А М Соціальне партнерство на ринку праці. - Краматорськ. Нац. центр продуктивності, 1995.
4. Киреев В И Международная экономика. - М.. ИНФРА-М, 2000.
5. Колот А М Оплата праці на підприємстві, організація та вдосконалення.-К.. Праця, 1997.
6. Социальные технологии. Толковый словарь. - Москва-Белгород. Луч, Центр социальных технологий, 1995.
7. Экономика и социология труда / Под. ред. Б. Ю. Сербиновского и В. А. Чуланова. - Ростов н/Д. Феникс, 1999.
8. Яковлев ? , Федорова М Формирование и порядок определения цены рабочей силы // Проблемы труда. - М., 1995. - № 12.

 
 

Цікаве

Загрузка...