WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Класифікація за статусом зайнятості - Реферат

Класифікація за статусом зайнятості - Реферат

збалансованість попиту і пропозиції. Така політика обумовлює високопродуктивну і вільно обрану зайнятість, що тісно пов'язана з державним регулюванням у сфері зайнятості.
Пасивна політика спрямована, головним чином, на розв'язання проблем стосовно незайнятого населення - це є організація системи допомоги безробітним і членам їх сімей, заходи обмеження пропозиції, а також загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та виплати одноразової матеріальної допомоги.
Нині Україна стоїть перед необхідністю формування політики зайнятості, що враховувала би створення мотиваційних механізмів високоефективної праці та забезпечення соціального захисту населення у сфері зайнятості при втраті робочих місць.
У другій половині 80-х років XX ст. була визначена і отримала офіційне схвалення концепція ефективної зайнятості, тобто не всеза-гальна, а соціальне орієнтована зайнятість (див. схему 6 на с. 81) з такими основними компонентами: скорочення (ліквідація в майбутньому) тяжкої, примітивної, некваліфікованої праці; стимулювання гнучких форм зайнятості, що дає можливість забезпечити роботою всіх бажаючих працювати, наскільки вони того бажають; формування соціального партнерства працюючих за наймом з адміністрацією, що передбачає можливість ведення переговорів щодо умов і оплати праці; свобода вибору місця роботи з урахуванням форми власності (державне, приватне, кооперативне, колективне, спільне підприємства і т. д.); зміцнення зв'язку оплати праці з кінцевим результатом, ліквідація принципу оплати за вихід, за робоче місце; визнання суспільно корисної праці в сім'ї; введення мінімуму і ліквідація максимуму заробітної плати.
Світовий досвід умовно поділяє організацію ефективної зайнятості на два типи - американський та шведський. Система зайнятості у США націлює на активний пошук роботи. При цьому можна розраховувати на отримання необхідної інформації (наприклад, на місцевому, регіональному, національному рівнях країни це є електронні банки робочих місць), консультаційну допомогу, гарантовану сплату допомоги за рахунок коштів підприємців. У результаті у всіх професійних групах 40 % безробітних знаходять роботу протягом місяця. Ця система, включаючи монополію державної служби, що сприяє найму, дає широкі можливості для вибору роду занять.
Система зайнятості у Швеції спирається на активну державну політику на ринку праці та має на меті повну ліквідацію безробіття. Вона передбачає загальнонаціональну систему заходів щодо створення нових робочих місць, а також загальний облік вакансій, професійну підготовку та перекваліфікацію вивільнених робітників. Висока зайнятість у Швеції є результатом вдалого поєднання ефективної взаємодії конкурентного механізму ринкової економіки і активного державного регулювання у сфері зайнятості.
Досвід Швеції чи США або іншої розвинутої країни не можна автоматично перенести в Україну з її кризовою економікою та обмеженими бюджетними можливостями. Ситуація на ринку праці в Україні потребує відмови від застосування пасивного варіанта політики зайнятості (сплата високої грошової допомоги по безробіттю на тривалий час) та переорієнтації її на активні заходи, що стимулюють прискорений пошук праці або ж набуття нової професії. Для пом'якшення негативних соціальних наслідків ринкової економіки необхідно перейти до такої моделі управління зайнятістю, що поєднувала б як елементи ефективного використання трудового потенціалу, так і механізми соціального захисту населення. Основні шляхи забезпечення ефективної зайнятості населення можна представити у такий спосіб
Схема 6 Принципова схема формування ефективності зайнятості населення в умовах ринку праці
Досягненню ефективної зайнятості населення значною мірою сприяє розробка і виконання програм зайнятості населення, що формується як на місцевому, так і державному рівнях.
Законом України від 7 березня 2002 р. № 3076-ІП Президентом України затверджено Державну програму зайнятості населення на 2001-2004 роки. Програма є механізмом реалізації державної стратегії сприяння зайнятості населення в Україні на період до 2005 року .
Мета Програми - забезпечення проведення державної політики зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю внаслідок структурної перебудови економіки, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і нездатні з незалежних від них причин на рівних конкурувати на ринку праці, а також щодо соціального захисту безробітних шляхом реалізації законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення". Державна програма зайнятості населення на 2001-2004 роки складається із семи розділів:
o Загальні положення;
o Зайнятість населення у 1997-2000 роках;
o Основні напрями державної політики зайнятості на період до 2005 p.;
o Формування трудових ресурсів на період до 2005 p.;
o Перспективи зайнятості населення на період до 2005 p.;
o Соціальний захист безробітних;
o Механізм реалізації Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки.
Виконання Державної програми дозволить значною мірою поліпшити ситуацію на ринку праці та створить умови для досягнення ефективної зайнятості.
Схема 7 Основні шляхи забезпечення ефективної зайнятості населення
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Закон України "Про зайнятість населення" // Закони України. - К.. Ін-т законодавства, 1996. - Т.1. - С. 252-268.
2. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 р. № 44.
3. Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвивиються. Конвенція МОП від 3 червня 1970 р. № 131.
4. Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів. Конвенція МОП від 23 червня 1975 р. № 142.
5. Про сприяння зайнятості І захист від безробіття. Конвенція МОП від 21 червня 1988р. №168.
6. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України. Наказ Мінстату України від 7 липня 1995 р. № 171 за погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіном України. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1995р. №287/823.
7. Інструкція по визначенню вартості робочої сили. Наказ Міністерства статистики України від 29 травня 1997 р. № 131. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 1997 р. № 258/2062.
8. Абрамов В ?, Данюк В ?, Гриценко А М, Колот А М, Чернов В I Нормування праці. - К.. ВІПОЛ, 1995.
9. Аведян Л Й Управління людськими ресурсами на підприємстві. Авто-реф. дис. к. е. н. - Харків, 2000.
10. Адамчук В В, Ромашов О В, Сорокина ? ? Экономика и социология труда. - М.. ЮНИТИ, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...