WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Класифікація за статусом зайнятості - Реферат

Класифікація за статусом зайнятості - Реферат

досягнуто його достатньо високий рівень, і воно може значною мірою самовідтворюватися і утримуватися на цьому рівні.
У країнах Європейської Спільноти щорічні втрати від безробіття становлять понад 200 млн евро. У країнах, що розвиваються, є понад 800 млн безробітних. У 1999 р. з приблизно 3 млрд працездатного населення планети повністю безробітними були 150 млн осіб, частково безробітними - 900 млн. В Україні в 1999 р. налічувалося понад 1,5 млн безробітних, а приховане безробіття (вимушені неоплачувані відпустки, скорочений робочий день) становило приблизно 40 % сукупної робочої сили.
Нині в умовах поступового розвитку економіки України, ситуація деяким чином змінилася. Мовою цифр це виглядає так: станом на 1 лютого 2002 p., відповідно до статистичної звітності підприємств, установ та організацій, потреба у працівниках становила 104,9 тис. осіб, що майже на половину більше, ніж у відповідний період минулого року. Навантаження на одне вільне місце становило 7 осіб проти 17 (станом на 1 лютого 2001 р. та 1 листопада 2002 р.).
Незважаючи на обмежену кількість вільних робочих місць, кількість людей, що отримали роботу за сприяння служби зайнятості у січні 2002 р. (порівняно з січнем минулого), зросла майже на третину і становила 48,9 тис. осіб. На 1 листопада 2002 р. рівень зареєстрованого безробіття становив 3,6 % населення працездатного віку проти 4,2 % аналогічного періоду попереднього року .
Економіка може бути ефективною і за наявності деякого добровільного безробіття. На рис. 2 (с. 76) добровільне безробіття показане відрізком між точкою рівноваги Е та рівнем запропонованої на ринку праці робочої сили. Якщо попит на робочу силу зросте, то ставка заробітної плати також збільшиться (крива попиту зсунеться вправо). Добровільне безробіття також скоротиться, тому що ставка заробітної плати збільшиться.
Рівень безробіття в Україні, крім поточного стану ділової активності, визначається природним рівнем безробіття, за якого в довготерміновому періоді кількість людей, які залишають роботу, дорівнює кількості, які її знаходять, тобто безробіття виникає при збалансованості ринку робочої сили.
Природний рівень безробіття - це рівень наявності безробітних, при якому ефективно зростає виробництво, зберігається економічна стабільність та є незначним рівень інфляції. До природного безробіття відносять інституційне та фрикційне безробіття і в якійсь мірі відносять структурне безробіття.
Умовні позначення
DDl - попит на робочу силу
SSl- пропозиція на робочу силу
W в точці Е - ставка заробітної плати, що задовольняє
продавців та покупців робочої сили (ціна робочої сили)
W- ставка заробітної плати
Рис 2 Добровільне безробіття
Якщо кількість шукаючих роботу перевищує наявні вакансії, виходить, що ринок робочої сили не є збалансованим; при цьому спостерігається дефіцит сукупного попиту і циклічне безробіття. З іншого боку, при надлишковому сукупному попиті відчувається "нестача" робочої сили, тобто кількість вільних робочих місць перевищує кількість робітників, які шукають роботу. У такій ситуації фактичний рівень безробіття нижче природного рівня.
У різних країнах природний рівень безробіття є різним і залежить від демографічних характеристик нації та особливостей соціальної політики держави. В європейських країнах він є більшим та дорівнює близько 10 % у Франції та Німеччині, приблизно 8 % - у Великобританії. У США природний рівень складає - 4-5 %.
Для України вірно оцінити природний рівень безробіття складно насамперед тому, що не існує даних щодо безробітних за великий проміжок часу, особливо під час зростання економіки. Проте політика держави спрямована на його скорочення і націлена на подолання безробіття взагалі.
Це важливо тому, що у ситуації, коли фактичний рівень безробіття перевищує його природний рівень на 1 %, починає діяти закон Артура Оукена, відповідно до якого перевищення природного рівня безробіття на 1 % викликає спад обсягу виробництва приблизно на 2-2,5 %.
Безробітні мають право на отримання матеріальних виплат у вигляді допомоги по безробіттю.
Підставою для виплати допомоги у разі безробіття в розвинутих країнах світу є обов'язковість реєстрації безробітного на біржі праці, активний пошук роботи в останній період, певний період працевлаштування до отримання статусу безробітного (це вагома перешкода для зарахування до категорії безробітних тих, хто вперше намагається влаштуватися на роботу) і звільнення підприємцем (а не добровільне), готовність стати до роботи за пропозицією біржі праці (бюро зайнятості та інших структур), відсутність інших доходів. Законодавством встановлено період перебування в статусі безробітного, після закінчення якого величина виплат скорочується (що змушує безробітного шукати нове місце роботи). Допомога у разі безробіття є найтривалішою в Голландії (38 місяців), у Данії та Франції (ЗО місяців), а найкоротшою - у США (26 тижнів). Найбільші розміри такої допомоги у Швеції (90 % від заробітної плати), у Швейцарії та Голландії (70 %), у Данії (64 %); найменші - в Італії (15 %), Великобританії (16 %), Ірландії (29 %), США (50 %).
В Україні середній розмір допомоги по безробіттю у 2000 р. складав приблизно 13,5 %, а у 2001 р. - приблизно 16 % від заробітної плати.
Однак допомога по безробіттю - це є пасивна форма участі держави на ринку праці. Для активізації та скорочення чисельності безробіття необхідно, щоб кожний регіон (місто) мав свою технологічну схему вирішення проблем зайнятості безробітних. Прикладом може бути така схема .
Схема 5 Технологічна схема вирішення проблем зайнятості безробітних
Крім вказаних у схемі напрямів активної політики зайнятості, до них також відносяться:
o сприяння та створення умов для розвитку та структурно-технологічної перебудови суспільного виробництва;
o створення ефективної державної служби зайнятості, що повинна проводити аналіз та прогноз попиту і пропозиції робочої сили, здійснювати профорієнтаційну діяльність, організовувати професійну підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації, оплачуючи їх вартість; проводити облік вільних робочих місць, вакантних посад та незайнятих громадян, які бажають працювати, а також виконувати чимало інших функцій;
o створення умов для організації та розвитку малого і середнього бізнесу;
o сприяння створенню нових підприємств;
o надання безробітним безвідсоткової позики для організації підприємницької діяльності та індивідуальної трудової діяльності;
o сприяння територіальній та галузевій мобільності;
o організація громадських робіт;
o створення нових робочих місць, що відповідають умовам та вимогам охорони праці;
o закриття старих, неефективних робочих місць;
o резервування робочих місць для тих, хто не є конкурентоспроможним на ринку праці, але може працювати.
Отже, під активним регулюванням зайнятості розуміються попереджувальні заходи держави щодо ефективного впливу на рівень зайнятостічерез

 
 

Цікаве

Загрузка...