WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Звіт по навчально-виробничій практиці - Реферат

Звіт по навчально-виробничій практиці - Реферат

ланцюги);
- лісопильно-тариний цех (пиломатеріали обрізні і необрізні різних порід, фриза паркетна букова та дубова, тарна дощещка, піддони);
- швейний цех (рукавиці робочі, спецодяг).
Контролем за якістю випущеної продукції займається відділ технічного контролю (ВТК).
Розглянута структура забезпечує охоплення всіх сторін діяльності підприємства і при необхідності може бути змінена у відповідності з чиним законодавством та статутом підприємства за згодою вищестоячої лорганізації.
ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ
На підприємстві Коломийської виправної колонії відділу маркетингу, як такого не існує, існує група маркетингу, яка входить до відділу матеріально-технічного постачання, збуту та маркетингу. Керівником групи є замісник начальника вищевказаного відділу.
В завання відділу входить: вивчення та аналіз ринку сировини та матеріалів та ринку потенційних споживачів, а також пошук нових покупців, рекламна кампанія.
Портфель замовлень замовлень здійснюється виходячи з виробничої потужності підприємства, наявних можливостей цехів, робочої сили, стану обладнання, після чого йде пошук організацій, які цікавлять підприємство і котрі теж бажають співпрацювати з ним.
Державних замовлень на підприємстві з часів Незалежності України не було і напевно не буде.
Угоди на підприємстві укладаються за зразком стандартного договору, де з двох сторін обумовлюються умови договору: вимоги до якості, вказується ціна продукції чи послуг, терміни виконання, об'єми продукції , чиїм транспортом буде здійснюватись перевезення, чия погрузка та інше. Угоди візуються головним бухгалтером, головним економістом та юристом.
Для розрахунку ціни продукції необхідні слідуючі документи:
- норма витрат сировини і матеріалів;
- технологічна карта;
- норми часу виробітку і розцінки;
- розрахунок розміру накладних витрат
Основним показником, який вплмває на ціну продукції є собівартість, вона включає в себе такі витрати:
- вартість матеріалів
- паливо і електроенергія
- основна заробітна плата
- загальновиробничі витрати
- адміністративні витрати
- витрати на збут
- інші операційні витрати
Крім того в собівартість занесено прибуток на кожен вид продукції він різний в середньому від 20% до 30%.
Основними клієнтами підприємства колонії є вічизняні організації та населення.
Продукція, яку випускає колонія рекламується слідуючим чином:
1. Прайс-Листи
2. Телебачення
3. Преса
4. Буклети
5. Каталог
ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ
Організацією роботи по діяльності підприємства в галузі економіки з метою ефективного працевикористання доведення планових завдань по виробництву і обліку результатів виробничої діяльності, дотрнимання режиму економії, досягнення найвищих результатів при найменших затратах матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, розробці виконанню заходів по удосконаленню організації і нормуванню праці, управління виробництвом і використання трудових ресурсів, здійснення обліку і складання звітності займається економічна служба. У галузі служби створено планово-економічний відділ і відділ організації праці і заробітньої плати, а також інформаційна група на базі двох персональних комп'ютерів.
В сучасних умрвах розвитку ринкового середовища необхідний особливий підхід до здійснення плануавання його діяльності на перспективу для цього на підприємстві складаються стратегічні плани, здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт по визначеннб довгострокових цілей та напрямків діяльності на визначений період. Система стратегічних цілей, враховуючи постійну зміну зовнішнього середовища, повинна бути багаторівневою, неоднорідною за періодом часу, неоднозначною за об'єктом характеристики. Щоб правильно розробити і реалізувати цілі стратегічного планування, необхідно визначити стратегічну місію, сформулювати стратегічні цілі, проаналізувати зовнішнє середовище і оцінити актуальність та реальність діяльності підприємства, провести аналіз потенціалу підприємства і перспектив його розвитку.
На підприємстіві крлонії, виходячи з ситуації, яка є в даний час, здійснюється виконання кількох стратегічних програм. Зокрема підведення до підприємства газопроводу, до цього воно працювало на мазуті, впровадження в виробництво дверних полотен по канадській технології на обладнанні канадської фірми "Канада Билдінг Суплай".
Для забезпечення виконання виробничих планів підприємства, здійснюється оперативно-виробниче планування, яке є завершальною ланкою в системі планування та засобом виконання планів. Цехові плани детально розбиваються на плани окремих дільниць, бригад на зміну, добу, тиждень, декаду. При цьому розробка планів поєнюється з організацією їх виконання іпоточного регулювання. Так розробляються оперативні плани та графіки випуску продукції тобто здійснюється календарне планування втому числі міжцехове та внутрішньоцехове. Другим напрямком є диспеччиризація - роботи, необхідні для безперервного оперативного обліку, контролю і регулювання оперативних планів та ходу виробництва.
Оперативне плануваня вирішує такі завдання як виконання плану в термін при рівномірній ритмічній роботі всіх підрозділів, встановлення ефективного режиму роботи, максимально можливе скорочення виробничого циклу і обсягів незавершеного виробництва.
Ефективне функціонування підприємства у великій мірі залежить від структури цін на промислову продукцію. На оптові ціни виликий вплив має собівартість випуску продукції, яка включає в себе прибуток ця сума і є оптовою ціною. Є й інший метод, коли ціна розраховується виходячи із попиту споживчого ринку на продукцію підприємства і цін на аналогічну продукцію конкурентів таким чином є можливість ставити оптову ціну вище собівартості, що трапляється рідко, а інколи коли приходитьсязанижувати.
Підвищення продуктивності праці є однією із найважливиших умов подальшого розвитку виробництва. Продуктивність праці це показник ефективності трудової діяльності працівника. Для її визначення застосовується цілий комплекс показників. Зокрема виробітка продукції на одного працівника промислово-виробничого персоналу, яка характеризує рівень продуктивності праці у вартісному виразі і визначається відношенням осягу товарної продукції, виробленої за певний період у співставних оптових цінах до середньорічної чисельності працівників промислово-виробничого персоналу, крім того аналогічно визначається виробітка продукції на одного працюючого у вартісному виразі. Поряд із вартіснимипоказниками на окремих процесах виробітка може вираховуватись у натуральному чи трудовому виразі, тобто трудомісткістю виготовлення одиниці виробу. Трудомісткість - це час необхідний для виготовлення одного виробу і показником оберненим до середньої виробітки. При зменшенні трудомісткості виробітка на одного працівника збільшується і навпаки.
Річна продуктивність праці визначається відношенням обсягу товарної продукції за рік до середньорічної чисельності працівників.
Денна продуктивність праці визначається діленням річної продуктивності праці на кількіть робочих днів за рік, або відношенням обсягу продукції за певний період до кількості відпрацьованих людиногодин за цей період.
Годинна продуктивність праці - це відношення денної продуктивності праці до тривалості зміни, або обсягу виготовленої продукції за зміну до кількості відпрацьованих людиногодин.
Для аналізу ефективності трудової діяльності також використовуються такі показники як: індекс затрат робочого часу, індекс продуктивності праці, коофіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів росту середньої зарплати.
Визначемо продуктивність праці у вартісному вираженні по підприємству колонії за останні роки і розглянемо їх динаміку.
№ Показники Од.виміру 1998 1999 2000
1 Обсяги товарної прод-ї Тис.грн. 1702,7 1628,8 1785,0
2 Сер.спискова чисельність Чол. 493 597 763
3 Прод-ть праці Грн. 3454 2728 2339
4 Темпи росту прод-ті праці % 100 79,0 67,7
Як бачимо з талиці, продуктивність праці протягом трьох звітних років

 
 

Цікаве

Загрузка...