WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Звіт по навчально-виробничій практиці - Реферат

Звіт по навчально-виробничій практиці - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Коломийський економіко-правовий коледж
Звіт по навчально-виробничій практиці
Виконасв:
Кучірка Т.П.
Перевіприв:
Муравйова О.І.
Коломия 2001 р.
ПЛАН
1. Загальна характеристика підприємситва
2. Структура управління
3. Відділ маркетингу
4. Планово-економічний відділ
5. Відділ організації праці та заробітньої плати
6. Фінансовий відділ
7. Відділ матеріально-технічного забезпечення
8. Бухгалтерський відділ
9. Відділ технічного контролю
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство Коломийської виправної колонії №41 Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській облаті підорядковане безпосередньо Управлінню Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській облаті.
Повна назва піприємства - Підприємство Коломийської виправної колонії №41 Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській облаті.
Скорочена - Підприємство Коломийської виправної колонії №41. Підприємство створене з метою залучення до праці засуджених і забезпечення їх професійного навчання.
Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво та реалізація продукції виробничо - технічного призначення і товарів народного споживання та надання послуг промислового характеру, зокрема:
- виробництво металевих деталей до столярно-теслярських виробів;
- виробництво дерев'яних панелей;
- виробництво дерев'яної тари;
- виробництво текстильних виробів;
- оптова торгівля лісоматеріалами;
- професійно-технічне навчання.
Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи підприємство набуло з дня його державної реєстрації.
Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства Ураїни з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року № 352 "Про особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні" до підприємств установ виконання покарань і лікувально трудових профілакторів". Підприємство може входити в об'єднання відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні".
Підприємство має спмостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, товариний знак, зареєстрований відповідно до чинного законодавства.
Підприємство колонії несе відповідальність за своїми зобов'заннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавствомкерівник колонії від імені підприємства має право укладати унгоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в третейському та арбітражному судах.
Майно підприємства основні фонди та обігові кошти, а також цінності вартість, яких відображається в самостійному балансі підприємста.
Майно є державною власністю, закріплюється за підприємством на праві повного господарського відання і не може бути об'єктом застави, крім продукції, що знаходиться в обороті або в переробці. Підприємство володіє, користується, розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, здійснюючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та Статуту підприємства.
Підприємство забезпечує ефективне використання закріпленого за ним державного майна, здійснює користування землею та іншими природніми ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
При визначенні стратегії господарської діяльності підприємство враховує обов'зки щодо виробництва та поставки продукції для державних потреб.
Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність. Керівник та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за достовірність ведення обліку.
Управління підприємством здійснює начальник виправної колонії при якій створене це підприємство.
Керівник підприємства при необхідності за згодою вищестоячої організації може дозволяти працівникам поєднання інших посад підприємства і колонії.
Підприємство встановлює структуру управління в порядку визначеним Державним Департаментом України з питань виконання покарань.
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
Структура управління підприємтсва колонії розроблена таким чином, щоб оперативно пливати на процес виробництва, починаючи їз забезпечення його матеріально-технічними ресурсами і закінчуючи процесом реалізації готової продукції, складанням статистичної звітності та обліком витрат на виробництво, а також забезпечити ритмічну та тентабельну його діяльність у напрямках, передбачених статутом.
Керівником підприємства за посадою є начальник колонії. Безпосередньо керівництво виробничим процесом здійснює його заступник з виробництва та працевлаштування. В керівництво підприємством згідно штабного розкладу входить головний інженер та головний економіст. Служба головного інженера створена для забезпечення виконання заходів по технічному розвитку підприємства, реконструкції і модернізації устаткування, заходів по запобіганню шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих та безпечних умов праці. Дана служба виконує плани на впровадження нової техніки і технологій, вживає заходів по забезпеченню виробничих підрозділів необхідним устаткуванням і запчастинами. Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт та модернізацію обладнання та споруд, а також здійснює контроль за дотриманням проектної конструкторської дисципліни.
Для забезпечення даної діяльності в службі створено енергомеханічний відділ, керівником якого є головний механік, який здійснює безпосереднє керівництво ремонтно-механічним цехом, його заступником є головний енергетик, якому підпорядковується котельня на базі трьох насосів ДКВР з мазутно-насосною станцією, котельня на базі двох котлівЕ - 1/9, дві водонасосні станції і елетроцех. Реконструкцію, поточні та капітальні ремонти будівель і споруд, нове будівництво здійснюється силами ремонтнобудівельної дільниці.
Організацією роботи по діяльності підприємства в галузі економіки з метою ефективного працевикористання доведення планових завдань по виробництву і обліку результатів виробничої діяльності, дотрнимання режиму економії, досягнення найвищих результатів при найменших затратах матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, розробці виконанню заходів по удосконаленню організації і нормуванню праці, управління виробництвом і використання трудових ресурсів, здійснення обліку і складання звітності займається економічна служба. У галузі служби створено планово-економічний відділ і відділ організації праці і заробітньої плати, а також інформаційна група на базі двох персональних комп'ютерів.
Головному бугхалтеру підлягає бухгалтерія, яка створена для організації і здійсненнябухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, забезпечення раціональної організації обліку ізвітності на підприємстві в ціломую.
Забезпеченням підприємства матеріально-енергетичними ресурсами, сировиною, матервалами, напівфабрикатами, паливом, інструментами, запчастинами, спецодягом, господарським інвентарем, організацією збуту готової продукції, маркетинговими дослідженнями займається відділ матеріально-технічного постачання, збуту і маркетингу, який поділено на три групи:
- група постачання;
- група збуту;
- група маркетингу.
Дя практичної реалізації завдань покладених перед відділом йому підпорядковані на правах дільниць гараж, біржа сировини, технічний склад і склад готової продукції.
На підприємстві діє виробничо технічний відділ. У склад відділу вхадить служба головного технолога, а також підпорядко 5 основних виробничих цехів:
- цех клеєної фанери (виробництво клеєної фанери, меблів гнуто-клеєних, шпону лущеного),
- цех струганого шпону (шпон струганий буковий і дубовий, столярні вироби);
- цех металообробки (секції огорожі, сітка огорожна,

 
 

Цікаве

Загрузка...