WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз і планування трудових показників - Реферат

Аналіз і планування трудових показників - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз і планування трудових показників
При плануванні праці в організації в умовах економіки адміністративно-командного типу використовувалися такі показники, як чисельність персоналу, темпи зростання продуктивності праці, фонд заробітної плати, величина середньої заробітної плати. Міністерства і відомства колишнього СРСР жорстко контролювали рівень виконання норм, величину окладів і тарифних ставок. В умовах ринку роль і місце цих показників у плануванні істотно змінилися, з'явилися нові показники. Для ринку не має особливого значення, який склався в організації фонд заробітної плати чи якою була середня зарплата. Важливим є інший показник - скільки було витрачено праці на виробництво одиниці продукції. Причому цей показник необхідно порівнювати з величиною, досягнутою конкурентами. На перший план виходять не чисельність персоналу, не фонд заробітної плати і не середня зарплата й т. ін., а величина витрат на персонал, віднесена до витрат на одиницю продукції. В Україні повинна бути створена відповідна система показників праці, що враховує як закордонний досвід, так і особливості вітчизняної економічної ситуації. І ця система повинна бути однаковою для всіх організацій і регулярно друкуватися в офіційних джерелах. Зразковий перелік складових показників наводиться у табл. 1.
Детальніше розрахункові формули наведено в довідниковому посібнику з питань організації та оплати праці [38], навчально-методичному посібнику [34] та довіднику [63].
Аналіз і планування трудових показників часто використовується для проведення аудиту у сфері трудових відносин. Аудит може проводитися у трьох основних аспектах:
o організаційно-технологічному,
o соціально-психологічному,
o економічному.
В організаційно-технологічному аспекті аудит являє собою перевірку документації та аналіз показників, що свідчать про легітимність та ефективність діяльності підприємства. У вітчизняній економіці праці аналіз трудових показників на підприємствах завжди
розглядався як невід ємний елемент організації праці та трудових відносин. У цій сфері був накопичений певний конструктивний досвід, що може і має бути ефективно використаний. У західній практиці аудит в трудовій сфері зазвичай містить аналіз даних, що відносяться до програм розвитку трудових ресурсів, в тому числі показників плинності кадрів, скарг, прогулів, невиходів на роботу, виробничого травматизму, відношення персоналу до роботи та ступеня задоволення працею.
У соціально-психологічному аспекті аудит в трудовій сфері - це є оцінка соціально-трудових відносин на підприємстві, що поряд з вивченням документації передбачає проведення самостійних опитувань, анкетувань, індивідуальних та колективних бесід, інтерв'ю з працівниками різних рівнів та категорій. Таким чином, працівниками визначається оцінка соціально-трудових відносин на підприємстві, основні чинники трудової мотивації та резерви вдосконалення діяльності фірми з суб'єктивних позицій.
Економічний аспект аудиту в трудовій сфері - це є визначення:
o конкурентоздатності підприємства в трудовій сфері, що оцінюється шляхом порівняння економічних та соціальних показників діяльності підприємства із законодавче встановленими нормами та нормативами або з середніми та найкращими в галузі показниками на аналогічних підприємствах;
oефективності функціонування служб управління трудовими ресурсами, визначення їх ролі в підвищенні конкурентоздатності підприємства;
o економічної ефективності самого аудиту, порівняння витрат на проведення аудиторської перевірки з її результатами.
Як і фінансові перевірки, аудит в трудовій сфері проводиться періодично, щоб підприємство (фірма) було впевнено у виконанні поставлених завдань. Аналіз та оцінка якогось одного показника або явища окремо від інших не дають очікуваного результату, - необхідний комплексний аналіз, що передбачає вивчення рівня та динаміки будь-якого окремого показника в тісному взаємозв'язку із змінами рівня та динаміки всіх інших. Найефективнішою є перевірка, що надає повну та достовірну інформацію про результати впровадження програм управління та розвитку персоналу, які розглядаються як внесок у вирішення стратегічних завдань організації. З цією метою використовується інформація, яку надає статистична звітність по праці (див. табл. 2 на с. 209-211).
На основі статистичної інформації, а також аудиту соціально-трудових відносин у колективі бажано проводити експрес-аналіз чинників та показників праці та заробітної плати за схемою
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Баланда А Л Неформальна зайнятість (методологія І методика дослідження). Автореф. дис. к. е. н. - К., 1999.
2. Бесєдін В ? Прогнозування І розробка програм. Метод, реком. - К., 2000.
3. Богданова Т І Організаційно-економічні аспекти формування структурних трудових ресурсів. Автореф. дис. к. е. н. - Хмельницьк, 1998.
4. Економіка праці. Посібник. -Львів, 1999.
5. Журавлев ? В , Карташов С А , Маусов Н К, Одегов Ю Г Персонал, словарь понятий и определений. - М.. Экзамен, 1999.
6. Завелъский М Г Экономика и социология труда. Курс лекций. - М., 1998.
7. Заяцъ Т А Регіональне відтворення робочої сили (методологія І практика регулювання). Автореф. дис. к. е. н. - К., 1997.
8. Казановський А В, Колот А М Соціальне партнерство на ринку праці. - Краматорськ. Нац. центр продуктивності, 1995.
9. Киреев В И Международная экономика. - М.. ИНФРА-М, 2000.
10. Колот А М Оплата праці на підприємстві, організація та вдосконалення.-К.. Праця, 1997.
11. Лебедев О Т, Канъковская А Р, Филиппова Т Ю Основы экономики. -СПб.. ИД "МиМ", 1997.
12. Левченко О ? Підвищення якості трудового потенціалу. Автореф. дис. к. е. н. - Кіровоград, 1998.
13. Мандебура В О Рівень життя населення та механізми його регулювання. Автореф. дис. д. е. н. - К., 1999.
14. Мікловда В В Ринок праці та механізм його функціонування. Автореф. дис. к. е. н. -Львів, 1999.
15. Мокий ? С, Скамай Л Г, Трубочкина М И Экономика предприятий. - М.. ИНФРА-М, 2002.
16. Петрова І Л Сегментація ринку праці та процес його регулювання. Автореф. дис. д. е. н. - К., 1998.
17. Петюх В М Рыночная экономика. - К.. Урожай, 1995.
18. Погорелое ? ? Нормирование труда в промышленности. - К.. Основы, 1991.
19. Поляков И А , Ремизов К С Справочник экономиста по труду. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.. Экономика, 1998.
20. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Уряд, кур'єр. - 2002. - 28 груд. - № 244.

 
 

Цікаве

Загрузка...