WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Майно підприємства: загальні положення, характеристика майна за розміщенням, складом, джерелами утворення - Реферат

Майно підприємства: загальні положення, характеристика майна за розміщенням, складом, джерелами утворення - Реферат

повинна бути чітко викладена суть операцій; особи, відповідальні за прийняті рішення, їх реалізацію; особи, відповідальні за здійснення операції. Кожна господарська операція пов'язана з діями конкретних осіб, відповідальних за її проведення. їх причетність до операції та відповідальність за неї підтверджується підписами на відповідних документах, які є підставою для проведення операції. В окремих випадках мають місце такі господарські операції, які не є результатом свідомих дій людини, а відбуваються в результаті дії сил природи (наприклад, втрата майна в результаті повені або пожежі). Такого типу наслідки також повинні бути оформлені відповідними документами.
Кожна господарська операція, зафіксована у первинному документі, має грошове та кількісне вираження, дату здійснення та економічний зміст. Крім того, господарська операція характеризується такими параметрами як, наприклад, контрагент операції, суб'єкт обліку, номер документа, сума включеного податку на додану вартість тощо.
Кожна господарська операція характеризується відповідними ознаками та показниками. До ознак господарських операцій відносять:
- час та місце здійснення господарських операцій;
- речові елементи, які складають господарську операцію - матеріальні ресурси, грошові кошти;
- витрати, ціни, норми, розцінки, використані при їх оформленні.
Отже, ознаки господарської операції якісно відрізняють її від інших і разом з тим дають можливість об'єднувати однакові господарські операції у певні групи. Наприклад, операція з видачі грошей з каси якісно відрізняється від операції з видачі матеріалів зі складу. Касові операції відрізняються одна від одної тим, кому видають кошти (в одному випадку видається заробітна плата, в іншому - гроші на купівлю канцелярських товарів тощо), хто їх видає та коли.
Ознаки поділяються на постійні та змінні. До постійних ознак належать такі, які протягом певного часу (звітний період і більше) чи відносно будь-якої іншої ознаки не змінюються. До них належать планові, купівельні та облікові ціни, оклади, тарифні ставки, норми запасу матеріальних цінностей, табельні номери працівників тощо. До змінних ознак відносять такі, які постійно змінюються. Наприклад, один і той же матеріал відпущений з одного і того ж складу, одним і тим же комірником, може бути використаний для виготовлення різних виробів. Остання ознака (напрям витрат) в даному випадку є змінною, а всі інші - постійними.
Суми отриманих чи витрачених грошей, вартість товарно-матеріальних цінностей, розмір зобов'язань, створених і використаних резервів і накопичень, різних витрат та видатків, які кількісно характеризують хід і результати господарських операцій, є показниками господарських операцій.
Показники відображають кількісну характеристику господарських операцій у натуральному, трудовому та грошовому вимірниках.
Проте, не всі господарські операції та економічні явища можуть бути описані за допомогою відомих нам показників, багато з них взагалі не підлягають подальшій обробці в системі бухгалтерського обліку. Тому не слід фіксувати на матеріальних носіях ту інформацію, яка не буде оброблятись в подальшому.
7. Вимірники в бухгалтерському обліку
Згідно з принципом безперервності факти господарського життя повинні суцільно і безперервно відображатися в бухгалтерському обліку. Це стає можливим тільки в тому випадку, якщо є документальне підтвердження здійснення операції.
Суть документального спостереження полягає в письмовому обґрунтуванні та підтвердженні його результату й оцінки господарських процесів, які є об'єктами обліку.
Необхідність документування зумовлена тим, що господарські операції реєструються лише на підставі правильно оформленого документу, який повинен містити не тільки якісну, але й кількісну характеристику про факт господарського життя.
Тому, для того, щоб бути відображеними в обліку, всі господарські факти, явища та процеси повинні бути обов'язково виміряні та оцінені.
Вартісне вимірювання - це суттєва характеристика, яка є способом відображення в обліку та звітності активів і джерел їх утворення у грошовому вираженні.
Вимірник у бухгалтерському обліку- це одиниця виміру об'єктів обліку.
Дані з документів відображають кількісну характеристику господарських фактів у натуральних (речових), трудових і грошовому вимірниках.
Вимірники в бухгалтерському обліку Натуральні вимірники призначені для одержання відомостей про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні та надають інформацію про міру, масу об'єктів обліку тощо. Ця група вимірників використовується для характеристики об'єкту, що обліковується в натурі, тобто за даними зважування, обміру та перерахунку. До натуральних вимірників відносять міру маси (кілограм, тонна), міру об'єму (куб. метр, літр), міру площі (гектар, кв. метр), міру довжини (метр, кілометр), міру обсягу (штуки) тощо.
Натуральні вимірники часто використовуються в обліку товарно-виробничих запасів для контролю за роботою матеріально відповідальних осіб. Іноді в обліку використовують декілька натуральних вимірників для більш точного визначення стану об'єктів, що обліковуються. Так, бензин, дизельне пальне та інші види рідкого палива обчислюються у вагових вимірниках (кілограмах, тоннах) і об'ємних (літрах). Такий облік необхідний у зв'язку з фізичними властивостями рідини змінювати свій стан при температурних коливаннях.
За допомогою натуральних вимірників можна отримувати також і якісну характеристику об'єктів (наприклад, вироблену продукцію можна обліковувати за видами, сортами, розмірами тощо), що необхідно для забезпечення збереження майнавласника.
Облік у натуральних одиницях виміру на практиці називається кількісним обліком. Він не придатний для узагальнення інформації про різноманітні об'єкти обліку. Область застосування натуральних вимірників обмежена, оскільки вони використовуються для характеристики однорідних об'єктів.
Значно розширює сферу застосування натуральних вимірників використання умовно-натуральних одиниць, які призначені для відображення однорідних за призначенням, але різних за якісною характеристикою об'єктів обліку. Так, для визначення вантажообороту, що виконується різними видами транспорту, на підприємстві широко використовуються такі вимірники як тонно - і пасажиро - кілометри, платні кілометри тощо.
Трудові вимірники використовуються для визначення кількості витраченої праці та виражаються в одиницях часу (робочий день, година тощо). За їх допомогою розраховують продуктивність праці, заробітну плату, контролюють норми виробітку працівників. Так, наприклад, у табелі обліку робочого часу відображається скільки годин відпрацював кожний працівник. У наряді на виконання робіт показано, яка робота і в якому обсязі виконана. Бухгалтер на підставі даних цих документів нараховує заробітну плату працівникам підприємства. На практиці трудові вимірники застосовуються разом з натуральними.
Недостатньо використовувати в обліку тільки натуральні і трудові вимірники, тому що дані, виражені в цих вимірниках (в штуках, робочих днях, кілограмах, метрах тощо), не можна підсумовувати, адже неможливо підраховувати об'єкти, якщо вони не виражені в однакових одиницях виміру.
Для узагальненого відображення в обліку засобів підприємства та джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності застосовується грошовий вимірник.

 
 

Цікаве

Загрузка...