WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Майно підприємства: загальні положення, характеристика майна за розміщенням, складом, джерелами утворення - Реферат

Майно підприємства: загальні положення, характеристика майна за розміщенням, складом, джерелами утворення - Реферат

постачальниками та іншими кредиторами. Вона виникає, якщо товарно-матеріальні цінності надходять на підприємство раніше, ніж вони оплачені.
Постачальник - це фізична або юридична особа, що відвантажила матеріальні цінності. Відповідно до діючої системи розрахунків за матеріальні цінності між часом одержання цінностей і моментом їх оплати проходить певний строк, протягом якого підприємство, що одержало товарно-матеріальні цінності, але їх не оплатило, є боржником перед постачальниками. В результаті заборгованість перед постачальниками є тимчасовим джерелом відповідної частини коштів даного підприємства.
Крім того, всі зобов'язання підприємства можна згрупувати за строками їх погашення як найбільш термінові, короткострокові, довгострокові та постійні.
Найбільш термінові - це поточні зобов'язання підприємства перед постачальниками, державою і працівниками, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованості за наслідками здійснених господарських операцій. Короткострокові зобов'язання визначаються строком погашення одержаних позикових коштів за період менше одного року. Довгострокові зобов'язання визначаються терміном погашення позикових коштів за період більше одного року. Постійні зобов'язання - це зобов'язання перед власниками суб'єкта господарювання в частині формування власного капіталу, які виникають за власним бажанням окремих власників або при ліквідації підприємства.
4. Збалансованість господарських засобів і джерел їх утворення та її причини
Основним правилом, на якому грунтується функціонування системи бухгалтерського обліку, є правило збалансованості або, як його ще називають, "балансовий метод". Балансовий метод вирізняє бухгалтерський облік з-поміж інших видів обліку. Балансовий метод полягає в тому, що всі господарські операції в бухгалтерському обліку реєструються двічі (тобто в основу принципу збалансованості покладено подвійність).
Таким чином, виникає питання: що ж таке подвійність та яка її природа? Подвійність господарської операції полягає у її тлумаченні з двох різних точок зору, тобто групування майна підприємства за:
- складом і функціональною роллю;
- джерелами утворення і цільовим призначенням.
Сутність балансового методу можна виразити за допомогою відповідних рівнянь, необхідних для опису явищ та процесів, що відбуваються у господарському житті підприємства. Як правило, частина засобів підприємства надається підприємству власником. Загальна сума внесених при створенні підприємства засобів називається капіталом. Отже, під капіталом розуміють внесені засновником засоби. Капітал часто називають власним капіталом. Якщо засоби внесені лише власником (власниками), то справедливим буде наступне рівняння:
Засоби = Капітал
З іншого боку, засобів, які вносять власники, може бути недостатньо для здійснення господарської діяльності, тому частина засобів підприємства також вноситься особами, які не є власниками. Заборгованість підприємства за ці ресурси називається зобов'язаннями. Зобов'язання складаються з коштів, які підприємство заборгувало за отримані товари, за понесені (здійснені) в його інтересах витрати, а також за користування наданими йому позиковими коштами, тобто засоби підприємства завжди дорівнюють сумі його зобов'язань та капіталу (власного капіталу). Тому вище наведене рівняння змінюється: Засоби = Капітал + Зобов'язання
5. Внесення засновницького капіталу та його опис
Діяльність будь-якого підприємства забезпечується використанням певних господарських засобів. Господарські засоби можуть формуватися за рахунок власних та залучених джерел. Частину засобів засновник підприємства (власник) вносить на початку його діяльності. Внесками засновників можуть бути будівлі, споруди та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими матеріальними ресурсами, будівлями, спорудами, а також майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, як в національній, так і в іноземній валюті. Всі внески засновників, виражені у грошовому вимірнику, у сукупності становлять статутний капітал підприємства. При формуванні статутного капіталу в обліку слід дотримуватися принципу автономності, згідно з яким особисте майно власників, засновників, акціонерів не повинно відображатися в обліку та звітності.
Формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників (учасників) фіксується в установчих документах підприємства.
Мета складання акта приймання-передачі бухгалтерських справ полягає у виявленні:
- основних фінансових показників діяльності підприємства;
- стану первинної документації, обліку та звітності підприємства;
- заходів, необхідних для поліпшення організації обліку і внутрішнього контролю на підприємстві.
Підписують акт приймання-передачі справ головний бухгалтер, який передає справи, і головний бухгалтер, який приймає справи, та інші члени комісії з передачі справ. Акт затверджує керівник підприємства.
6. Господарська діяльність підприємства: процеси, операції, факти господарського життя
Господарська діяльність кожного підприємства складається з безлічі фактів господарського життя (ФГЖ). Під фактом розуміють дійсну, реальну подію; явище, те, що дійсно відбулося. У бухгалтерському обліку виділяють три види фактів: факт-стан, факт-дія, факт-подія. Причому, під діями розуміють спрямовані факти господарського життя (наприклад, оприбуткування сировини у результаті придбання, нарахування заробітної плати працівникам, реалізація готової продукції тощо), тобто це факти господарського життя, які виникають у ході звичайної діяльності підприємства. Події - це непередбачені факти господарського життя (наприклад, втрата майна внаслідок пожежі, повені, крадіжки тощо), тобто факти господарського життя, що виникають у результаті надзвичайної діяльності. Стани є наслідком як дій, так і подій. Прикладом стану можуть бути результати будь-якої перевірки, яка встановлює результати будь-чого. Фактом-станом може бути необхідність констатації будь-яких об'єктів, зазвичай ця процедура називається інвентаризацією.
Фактамигосподарського життя можуть бути, наприклад, укладання договору про закупівлю сировини, використання придбаної сировини у процесі виробництва, реалізація готової продукції, отримання оплати від покупця за реалізовану йому продукцію, товари (виконані роботи, надані послуги), подання документів до установи банку з метою отримання кредиту, виплата заробітної плати працівникам, укладання трудового договору тощо. Всі вказані ФГЖ підприємства обов'язково оформлюються певними документами, але не всі знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку. Відображенню в обліку підлягають лише ті факти господарського життя, які призводять до зміни майнового стану підприємства. Господарські факти, що призводять до зміни у складі майна підприємства, називаються господарськими операціями.
Господарські операції є причинами змін складових балансу, тобто вони призводять до зміни майнового та фінансового стану підприємства. Крім того, господарські операції можна розглядати як результат прийняття рішень керуючими особами підприємства, які несуть відповідальність за прийняті рішення, отже, і за зміни у майновому та фінансовому стані підприємства.
Зв'язок прийняття рішень з принципом відповідальності за їх наслідки вимагає, щоб кожна господарська операція була документально оформлена.
У відповідному документі

 
 

Цікаве

Загрузка...