WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу - Реферат

Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу - Реферат

діяльність деяких підприємств з іноземними інвестиціями.
Разом з тим інвестиційна діяльність іноземних банків набагато ширша.
Умовно ці послуги і операції можна поділити на кілька груп:
1) операції на ринку торговельних зобов'язань; 2) операції з цінними паперами власності та їх похідними, участь в приватизаційному процесі; 3) проектне фінансування та операції з малолі-квідними інвестиціями; 4) інвестиційні консалтингові послуги.
1. Операції на ринку боргових зобов'язань - це обслуговування кредитних та облігаційних позик та похідних від них інструментів (деревативів). Іноземні банки спроможні в Україні здійснювати як власне, так і сіндиційне кредитування корпорацій, обслуговувати форвардні та ф'ючерсні контракти, варанти.
2. Основним інструментом емісії цінних паперів за кордон на сьогодні є єврооблігації, що випускаються в іноземній для емітента валюті і розміщуються серед іноземних інвесторів. Євро-облігація - довгострокове боргове зобов'язання в одній із євро-валют, випускається великими банками або емісійними синдикатами. На відміну від звичайних облігацій, що випускають нерезиденти, єврооблігації розміщуються, як правило на ринках кількох країн.
Участь в приватизаційному процесі включає аналіз існуючого стану підприємства, пропозиції щодо його реструктуризації, підготовку плану приватизації, продаж пакетів акцій підприємств на зовнішньому ринку.
Операції з цінними паперами власності зумовлюють в першу чергу їх андерайтинг, першу емісію на відкритий ринок, приватне розміщення, їх конвертацію в боргові зобов'язання і, навпаки, конвертацію акцій в позички.
3. Проектне фінансування передбачає участь банку в проекті як інвестора, тобто фінансування з метою одержати доход від реалізації проекту,фінансування під забезпечення активами, використання лізингу, консорційного фінансування, залучення страхових компаній та перестрахування проектів. Стратегічне фінансування малоліквідних інвестицій, тобто довгострокових інвести-ційних проектів, мають важливе соціально-економічне значення.
Ці та багато інших видів інвестиційної діяльності можуть впроваджувати іноземні банки на інвестиційному ринку України. Поки що в Україні працює близько десятка іноземних банків.
Проектне фінансування може здійснюватись шляхом утво-рення інвестиційного консорціуму за схемою: інвестор - фінансуючий банк - будівельна фірма. Кожен з цих учасників може бути іноземцем.
Якщо учасником такого консорціуму є іноземний банк, то він може відкрити ескроу-рахунок в Україні або в третій країні, можливо в офшорній зоні.
Ескроу-рахунки використовуються як засіб забезпечення кредиторам гарантій повернення боргу.
Якщо банк-нерезидент є учасником консорціуму, то він мо-же відкрити в себе ескроу-рахунок. На ескроу-рахунки надходить вся виручка (грошові потоки) від реалізації інвестиційного проекту аж до повного відшкодування боргу інвестора перед банком. В умовах України позичальник (інвестор) може відкрити такий рахунок у кредитора-нерезидента з дозволу НБУ і при умові, що кошти від реалізації проекту будуть надходити через кореспондентський рахунок уповноваженого українського банку. Якщо позичальник - іноземний інвестор, то розрахунки з банком проводяться в іноземній валюті. Український позичальник сплачує борг в гривнях.
Банк - агент ескроу - діє від імені кредиторів. Капітальні витрати відшкодовуються на резервний рахунок обслуговування боргу, а дивіденди перераховуються на дивідендний ескроу-рахунок.
4. Консультаційні послуги з приватизації, придбанню кон-трольних пакетів та злиттю підприємств, захист від придбання пакетів акцій недружніми інвесторами, продаж компаній, створення підприємств з іноземними інвестиціями, придбання або продаж частини активів і реструктуризація виробництва тощо.
Звичайно, у виробничій сфері залучення прямих іноземних інвестицій потребує певного пільгового режиму (в перехідний період). Наприклад, податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями коливається в Угорщині, Польщі, Болгарії і Румунії від 6 до 12 %, в той час як в США він складає близько 40 %
На мою думку, для України в цих межах може бути запро-ваджена ставка оподаткування прибутку, що застосовується в Центральній Європі для виробничих підприємств з іноземними інвестиціями і, особливо, для стратегічних інвесторів, що приймають участь в міжнародних конкурсах приватизації.
Крім встановлення низької номінальної податкової ставки, існують інші шляхи стимулювання іноземних інвесторів з міні-мальними збитками для Держбюджету, що звичайно застосовуються у вільних економічних (офшорних) зонах:
- запровадження пільгових процентних ставок на кредити, доходи від фінансових інвестицій;
- швидке списання капіталу через прискорену амортизацію;
- звільнення від податку прибутку, що йде на відшкодування інвестиційного кредиту;
- запровадження інвестиційного податкового кредиту або податкових канікул тощо.
Залучення іноземного капіталу в Україну потребує розробки науково-обґрунтованої програми уряду на тривалий строк.
Програма повинна передбачати:
- залучення до інвестування великих компаній з промисло-во розвинутих країн і транснаціональних корпорацій;
- суттєве вдосконалення фондового ринку та фінансово-кредитної системи, залучення до інвестиційного процесу великих іноземних фінансово-кредитних установ;
- розробку, впровадження та фінансування з допомогою іноземних інвестицій проектів, що мають соціально-економічне значення на всій території України. Запровадження тендерних процедур в сфері державних закупок за імпортом
Як один із вагомих заходів, направлених на вдо-сконалення ефективного використання державних коштів, є використання тендерних процедур у сфері державних закупок, що забезпечує не тільки раціональне використання коштів держави, але і недопущення на ринки України неякісної продукції, товарів , робіт, послуг, некомпетентних постачальників (підрядників), запобігає зловживанням в цій сфері
Використана література:
1. Омельченко "Іноземні інвестиції в Україні" довідник з правових питань Київ "Юрінком" 1997р.
2. Шевчук, Рогожин " Основи інвестиційної діяльності" Київ видавництво " Генеза" 1997
3. Пересада "Інвестиційний процес в Україні" Київ "Лібра" 1998
4. "Іноземні інвестиції та українські інвестиції за кордоном, міжнародні торги ( тендери )" // "Фінансовая тема" № 9 сентябрь 1998
5. Гаврилюк "Умови здійснення іноземного інвестування" // "Економіка України" № 8 серпень 1997
6. Ландарь "Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну"
7. // "Економіка України" № 12 грудень 1998

 
 

Цікаве

Загрузка...