WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Структура бізнес плану - Реферат

Структура бізнес плану - Реферат


Реферат на тему:
"Структура бізнес плану"
Типовими розділами бізнес-плану є:
" Резюме. Повідомлення про наміри: короткий огляд бізнес-проекту, його ключових і важливих проектів;
" Галузь, форма та її продукція: поточна ситуація і тенденції розвитку галузі, опис продукту, стратегія фірми, права власності.
" Дослідження ринку: характеристика ринку продукту, цільовий ринок бізнесу, місцезнаходження фірми, оцінка впливу чинників.
" Маркетинг-план: стратегія маркетингу, очікувані обсяги продажу.
" Виробничий план: основні виробничі операції, машини та устаткування, приміщення, сировина, матеріали, комплектуючі вироби.
" Організаційний план: форма організації бізнесу, потреба в персоналі, власники бізнесу, менеджери, організація управління, кадрова політика.
" Оцінка ризиків: типи можливих ризиків, способи реагування на загрози для бізнесу.
" Фінансовий план: прибуток і збитки, план руху готівки, плановий баланс, фінансові коефіцієнти.
Визначення місії, цілей та завдань підприємства.
Перш ніж розпочати безпосередньо опрацьовувати окремі розділи бізнес-плану, слід визначитись з тим, яким вбачається майбутнє підприємства його власникам, менеджерам, фахівцям.
Яким чином буде просуватись підприємство до вбачаємого майбутнього, визначає місія підприємства, формулюючи яку слід дати відповіді на певні запитання в межах таких розділів:
ў Споживачі. Хто є споживачами продукції (послуг) підприємства сьогодні і кого бачать в цій якості в майбутньому?
ў Продукція (послуги) Яка продукція є основною для підприємства?
ў Ринки. На яких ринках реалізує свою продукцію підприємство?
ў Технологія. Яка технологія для підприємства є основною?
ў Зростання і дохідність. Які підприємство має зобов'язання щодо досягнення певних економічних цілей?
ў Філософія. Якими є основні цінності, спрямування, пріоритети підприємства?
ў "Самооцінка". Які сильні сторони має підприємство, конкурентні та технологічні переваги?
ў Працівники. Якої позиції дотримується підприємство у відносинах з працівниками?
Маркетинговий план
Визначені підприємством бачення його майбутнього розвитку, місія, цілі та завдання є підставою для підготовки маокетингового плану, який потенційні інвестори та кредитори розглядають як "критичну" умову успіху підприємства. Розробленню маркетингового плану повинно передувати проведення всебічного маркетингового аналізу за такими напрямками:
ў визначення ринку. В цьому розділі проводиться детальний аналіз сучачного і перспективного стану розвитку галузі, в якій працює підприємство, сегментів ринку, на яких реалізується продукція або послуги, що пропонуються підприємством, оцінюються сильні та слабкі сторони головних його конкурентів, досліджуються нові можливості щодо реалізації продукції або послуг підприємства,
ў визначення споживачів. В цьому розділі має бути ідентифікована група споживачів продукції (послуг), які пропонуються підприємством, проведено аналіз та оцінку на майбутнє демографічної ситуації, а також економічних факторів, що зумовлюють певні дії споживачів, їх стиль життя, уподобання тощо,
ў аналіз конкуренції. В цьому розділі слід оцінити конкурентноспромодність продукції (послуг), які пропонуються підприємством, а також визначити конкурентні переваги як продукції (послуг) підприємств-конкурентів, так і них самих.
Маркетинговий план підприємства має включати розділи, в яких розглядаються:
1. маркетингова стратегія, що визначає, наякому ринку, в яких його сегментах буде працювати підприємство, яким очікується життєвий цикл продуктів (послуг), що пропонуються підприємством,
2. стратегія продажів, яка показує, як споживачами сприймається підприємство і його продукція (послуги) порівняно з продукцією конкурентів, а такожвизначає, яким чином слід "будувати" ціни на продукцію (послуги) підприємства, вибирати методи здійснення продажів,
3. канали збуту,де відображаються шляхи збуту продукції (послуг),
4. реклама і просування на ринок, де висвітлюються методи здійснення реклами і просування продукції (послуг), які передбачає застосувати підприємство, а також наводиться бюджет щодо реалізації рекламних заходів,
5. зв'язки з громадкістю, де зазначаються шляхи та засоби, завдяки яким громадкість може бути поінформована про пролукцію (послуги), що пропонуються підприємством.
Підприємство має запровадити постійне спостереження за виконанням маркетингового плану, передбачаючи можливість йог коригування щомісяця і навіть щотижня.
Виробничий план
Виробничий план має показати, яким чином підприємство передбачає виробляти продукцію (послуги), яке обладнання , технологічні процеси мають бути застосовані, яка сировина, матеріали та комплектуючі повинні використовуватись, які підприємства і на яких умовах будуть його головними постачальниками, а також які вимоги висуваються щодо кваліфікації робочої сили (за категоріями). Потрібно також визначити потреби підприємства у виробничих площах, вказуючи на те, на яких засадах (правових та фінансових) тощо. На підставі даної інформації можуть бути обчислені витрати, які пов"язані з виробництвом продукції (наданням послуг) підприємством. Доцільно також показати, на яких умовах передбачається здійснювати транспортування продукції, а також якими є післяреалізаційні гарантії для споживачів- порядок проведення обслуговування та ремонту в процесі експлуатації.
Зовнішні щодо підприємства групи, зокрема інвестори та кредитори, зацікавлені в "стратегічних" елементах виробничого плану перш за все таких, як існуючий і такий, що планується, ступіньвикористання виробничих потужностей, яку планують, стан інфраструктури, технічні і технологічні можливості. Для інвесторів дуже важливо оцінити потребу в новому капіталі, що є необхідним для підтримання довгострокового зростання підприємства, і впевнитися в достатній гнучкості підприємства щодо освоєння нових прибуткових ринків і виходу зі старих за умов, що вони стають неприбутковими.
З точки зору "внутрішньої" сфери використання виробничий план відіграє дуже важливу роль у тому розумінні, що він дає своєрідну основу для управління виробничою та фінансовою діяльністю підприємства. Саме дані, що забезпечують виробничий план, визначають потреби підприємства як в робочій силі, обладнанні, сировині, матеріалах, так і в коштах.
Як складова виробничого плану можуть розглядатися дослідницькі розробки підприємства. Питання, які мають бути тут висвітлені, такі:
" опис сучасного стану процесу розроблення та впровадження нових видів продукції (послуг) ,
" оцінка необхідного обсягу робіт для завершення процесу розроблення, де обов"язково має бути наведена інформація щодо кількості та кваліфікації персоналу, типу обладнання, а також обсягу витрат та джерел їх фінансування.
Організаційний план
Організаційний план повинен включати аналіз правової, політичної, адміністративної ситуації, в рамках якої працюєпідприємство, а також прогноз її розвитку на майбутнє. Він також обов"язково має містити інформацію відносно того, якими є нинішня форма власності та організаційно-правова форма господарювання, що застосовується на даному підприємстві, а також щодо того, які зміни в ній плануються.
Оранізаційна структура має містити аналіз керівногоскладу підприємства за функціями або підрозділами за певний час, а також нести інформацію щодо основних етапів їх трудової діяльності, освіти, зобов"язань і відповідальності, порядку заохочення, що застосовується. Доцільно навести схему організаційної структури підприємства з позначеними рівнями повноважень і відповідальності його керівників.
У цьому розділі також дається опис рядового персоналу з вказівкою на те, які фахівці потрібні, рівень їх заробітної плати, сфери

 
 

Цікаве

Загрузка...