WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Призначення та завдання бізнес-плану - Реферат

Призначення та завдання бізнес-плану - Реферат

заходи щодо модернізації продукції чи послуг, що виробляються, Фірми, що виробляють продукцію в умовах постійного ризику, насамперед систематично працюють над освоєнням нових видів продукції, переходом на виробництво товарів нових поколінь та проведенням їхнього життєвого циклу. Якщо фірма, плануючи значне зростання виробництва традиційних продуктів або тих, що освоюються, не має достатніх власних потужностей для їх виробництва, вона може вирішити цю проблему або шляхом залучення капітальних вкладень для створення нових потужностей, або шляхом пошуку партнерів, яким вона передасть виготовлення визначених вузлів, деталей тощо.
Найактивніше у бізнес-план використовується при пошуку інвесторів: нових акціонерів, кредиторів, спонсорських вкладень тощо. допомагає бізнес-план великим підприємцям і фірмам, які збираються розширити бізнес шляхом купівлі пакету акцій існуючої фірми шляхом реорганізації діючої організаційно-виробничої структури.
В Україні бізнес-план може мати найбільше застосування у процесі постприватизаційної діяльності підприємств, особливо в малому та середньому бізнесі. При цьому в основу приватизації може бути закладена ідея конкурсу бізнес-планів покупців підприємств як альтернативних шляхів їх подальшого та успішного найефективнішого функціонування.
Наказом фонду держмайна України від 26. 05. 1995р. Положення про типовий бізнес-план, розроблене відповідно до Державної програми приватизації на 1995 рік та інших нормативно-правових актів, які регламентують процес приватизації. Положення визначає порядок розробки покупцям бізнес-планів і вимоги до них.
Згідно з Положенням бізнес-планом є документ, який містить у собі зобов'язання покупців щодо подальшої експлуатації об'єкта приватизації та обгрунтування можливостей їх виконання відповідно до вимог, що встановлюються Фондом держмайна України.
Сьогодні бізнес-план обов'язково розробляється покупцями у таких випадках:
продаж об'єкта приватизації за некомерційним конкурсом;
продаж контрольного пакету акцій на неконкурентних засадах іноземним інвесторам;
при створенні спільного ( за участю держави ) підприємства з іноземними інвестиціями.
У бізнес-плані повинна міститися інформація, яка характеризує виробничо-господарську діяльність підприємства за останній рік в цілому та за структурними підрозділами, а також стратегічні напрямки розвитку підприємства на 2, 3, 5- річну перспективу. Заходи та пропозиції, викладені покупцем у бізнес-плані, враховуються в разі підписання договору купівлі-продажу.
Крім цих зовнішніх та внутрішніх функцій бізнес-плану , вся справа бізнесу набуває цілеспрямованості тоді, коли є чітко визначені кінцеві цілі плану, що дозволяє спрямувати енергію та дії підприємців в оптимальне русло.
В умовах ринкової економіки бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники мають намір досягти своєї мети, насамперед підвищення прибутковості роботи. Бізнес-план не є сталим документом: він систематично поновлюється, до нього вносяться зміни, обумовлені змінами, що відбуваються всередині фірми, змінами на ринку, в економіці в цілому. Для того, щоб бізнес-план був прийнятий, він має бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. При пошуку партнерів, інвесторів і кредиторів добре виконаний та оформлений бізнес-план є найкращою візиткою підприємця: стає можливою стандартизація процесу ознайомлення з підприємством, що дає змогу зекономити час і впорядкувати контакти.
Бізнес-план може бути підготовлений менеджером, підприємцем, фірмою, групою фірм чи консолідованою компанією. При підготовці бізнес-плану необхідно перш за все вияснити яка ж мета буде переслідуватись цією розробкою і постаратись сформувати цю мету в письмовому вигляді. Що ж розуміється під метою?
Мета - це бажаний результат діяльності, що досягається в межах деякого інтервалу часу.
У бізнес-плані мета може бути різною, наприклад:
1. Вияснити самому степінь реальності досчягнення зазначених результатів в завершеному проекті чи технічному рішенні;
2. Запевнити колег в реальності досягнення визначених якісних та кількісних показників у запропонованому проекті;
3. Підготувати суспільну думку до проведення акціонування підприємства по запропонованій схемі, яку автор вважає оптимальною;
4. Для звернення уваги і посилення заінтересованості потенційного інвестора і т. д.
Таким чином, находження мети проекту рівнозначне визначенню проекта і складає важливий етап в розробці концепції проекта. Після знаходження мети проекту приступають пошуку і оцінки альтернативних способів досягнення мети проекту. Отже, при пошуку мети слід відмітити, що вона повинна бути чітко визначена, тобто повинна мати ясний смисл. Результати при досягненні мети повинні бути вимірними, а задані обмеження та вимоги повинні бути виконані. Тобто мета повинна знаходитись в "області допустимих рішень" проекту.
Сам процес визначення мети бізнес-плану розглядається як творчий процес, який можна поділити на такі послідовні групи:
- Визначення показників мети;
- Визначення можливої мети проекту;
- Описання мети.
А якщо взагалі, то успіх у світі бізнесу залежить від трьох елементів:
1. Розуміння загального стану справ на даний момент;
2. Представлення того рівня, якого треба досягти;
3. Планування процесу переходу з одного стану в інший.
Бізнес-план дозволяє вирішити ці проблеми. Він включає розробку мети і завдань, які стоять перед підприємцем на перспективу, оцінку даного стану економіки, сильних і слабких сторін виробництва, аналіз ринку і інформацію про клієнтів. В ньому подається оцінка ресурсів, необхідних для досягнення поставленої мети в умовах конкуренції.
Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути використаний для розробки концепції бізнесу, для детального відпрацювання стратегії, для попередження помилок на папері, а не в реальності шляхом детального аналізу маркетингу, фінансів виробничої діяльності компанії.
По-друге бізнес-план є інструментом, за допомогою якого підприємець може оцінити фактичні результати діяльності фірми за визначений період.
По-третє бізнес-план є засобом залучення, або "добування" коштів.
Література:
1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
2. Данилюк М.О., Дзьоба О.Г., Петренко В.П. Як розробити бізнес-план інвестиційного проекту. Практичний посібник для підприємців. - Івано-Франківськ: Факел. - 2003.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
4. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
5. Чорна А.В., Метошоп І.М.Планування діяльності підприємства. Конспект лекцій для студентів спеціальності "Менеджмент організацій". - Івано-Франківськ: "Факел", 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...