WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Призначення та завдання бізнес-плану - Реферат

Призначення та завдання бізнес-плану - Реферат


Реферат на тему:
"Призначення та завдання бізнес-плану"
Сьогодні ринкова система господарювання, на яку переходить Україна, характеризується певним рівнем невизначеності і ризику, проте, це постає на заваді розроблення планів підприємства, які мають працювати за умов ринкової економіки як в Україні, так і в інших країнах світу. Повернення до планування в економічних умовах для багатьох підприємств фактично відбулося примусово, що було пов'язано з необхідністю залучення коштів у вигляді інвестицій та кредитів. А серед вимог інвесторів існує вимога щодо надання підприємством кваліфікорваного плану роботи-плану ведення бізнесу, тобто бізнес-плану.
Саме бізнес-план як документ "на продаж" задуму подальшого розвитку підприємства повинен переконати інвесторів, що вкладення коштів в підприємство стане для них ефективним, а кредиторів в тому, що погашення основної суми боргу і виплата процентів по ньому відбуватиметься в зазначений термін. І разом з тим підприємство повинно запевнити їх у тому, що воно вибрало раціональну стратегію розвитку і план буде успішним, тому і заслуговує на підтримку.
Бізнес план - це поширений в ринковій економіці інструмент менеджменту, основа конкуренто маркетингової, фінансової, матеріально-технічної, кадрової політики ведення власного бізнесу.
Бізнес - план - візитна картка, за якою потенційні партнери з бізнесу оцінюють шанси на успіх підприємницької справи, це мова ведення преговорів із закордонними партнерами та майбутніми інвесторами.
Розробка бізнес-плану є обов'язковою при утворенні нових підприємств, реконструкції діючих, для обгрунтування ефективності інвестицій. Цей документ забезпечує впевненість майбутніх інвесторів у тому, що їхні інвестиції будуть прибутковими.
Нині в Україні необхідність розробки бізнес планів тісно пов'язують ефективністю приватизації підприємств. Її можна сформулювати як оптимальне співвідношення факторів виробництва. Згідно Державною програмою приватизації головною метою приватизації є зміна відносин власності на засоби виробництва для якісного відтворення та ефективного використання. У підприємництві бізнес-план замінить звичайне техніко-економічне обгрунтування будь-якого заходу, стане основним критерієм і мірою його суспільної корисності.Підприємництво - це, по суті, процес прийняття рішень, її реалізації та оцінка результатів запланованих дій. Бізнес-план становить основу для прийняття оптимальних рішень.саме це і слід вважати кожному бізнес-мену чи підприємцю щоб скласти свій бізнес-план і вдало розпочати діло.
Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу загалом і бізнес-плану зокрема. При цьому визначаються ділові загальні й особисті цілі, що є основою оцінки успішного бізнес-плану як особистого успіху підприємця.
Цілі можна розглядати як бажаний стан справ. Як правило спочатку визначаються загальні цілі, потім виділяються специфічні конкретні, що визначають проміжні етапи в досягненні загальної мети.
Для входження в ринок нового підприємства йому потрібні дослідження стану самого ринку і конкретної ринкової ситуації, для того щоб обгрунтувати необхідність реконструкції діючого підприємства, останньому, крім того, слід використати об'єктивні оцінки досягнутих результатів діяльності підприємства.
Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів успіху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану - бути основою управління підприємницькою діяльністю. Конкретні цілі розкривають зміст і особливості планових заходів, особливості самого підприємства, специфіку його діяльності.
Бізнес-план дає змогу розв'язати цілий ряд завдань, основними серед яких є :
- обгрунтування економічної доцільності напрямків розвитку фірми;
- розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал;
- визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів;
- підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.
Кожне завдання бізнес-плану може бути розв'язане лише у взаємозв'язку з іншими. Центром бізнес-плану є концентрація фінансових ресурсів. Саме бізнес-план виступає важливим засобом збільшення капіталу компанії. Процес складання плану дає змогу глибоко проаналізувати розпочату справу у всіх деталях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції у переговорах з майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при комплектуванні основного персоналу фірми.
Підготовка бізнес-плану є процесом, що безперервно повторюється та поновлюється, отже і висновки, які випливають з цього, мають час від часу переглядатися. Фактично процес підготовки бізнес-планує безперервним,
Хоча фірма формально складає новий бізнес-план щорічно, на практиці його виконання контролюється постійно, а уточнення слід вносити якомога частіше, можливо, щоквартально або навіть щомісячно,
Багато в чому бізнес-план для будь-якої фірми стає першим досвідом стратегічного планування. Одночасно бізнес-план є керівництвом до виконання, Він може бути використаний для перевірки ідей керівництвом фірмою та інструмент прогнозування результатів діяльності, План може уточнюватися в міру проведення цих ідей в життя, коли з'ясовується, наскільки точним виявилися його розрахункові показники. Таким чином виникає система раннього оповіщення, яка дає можливість своєчасно вживати заходів щодо вирішення проблем, що виникають,
Фірми, що сформувались, при розробці бізнес-плану мають певні переваги порівняно з компаніями -початківцями, Цифри, які вони використовують для розрахунків, надійно обгрунтовані результатами їхньої діяльності, їхні задуми на майбутнє випливають з їхньої колишньої стратегії, спираючись на успіхи фірми, досвід, набутий на своїх помилках.
Багато з проблем можуть бути вирішені шляхом глибокої проробки планів, Постійне уточнення бізнес-плану з метою приведення його у відповідність до умов, що змінюються, посилює можливість його використання як критерію оцінки фактичних результатів діяльності фірми,
Бізнес-план минулого року може показати, яка із стратегій компанії виявилась ефективною, а яка ні, і наскільки результативним був той чи інший спосіб його реалізації,
Вивчення фактичних результатів роботи порівняно з бізнес-планом надає можливість сильні та слабкі сторони організації, які можна використати, або усунути відхилення наміченого планом від того, що виявилось на практиці,
Бізнес-план може сприяти залученню інвесторів та кредиторів, Перед тим, як ризикувати своїм капіталом, інвестори мають впевнитись у надійності розробки проекту та мати уявлення про його ефективність, Вони мають вивчити бізнес-план перед розглядом можливості капіталовкладень.
Фірми, що працюють у стабільній ситуації та виробляють товар для сталого ринку, при зростанні обсягів виробництва розробляють бізнес-план, спрямований на удосконалення виробництвата пошук шляхів зниження його витрат. Але всі ці фірми постійно розглядають

 
 

Цікаве

Загрузка...