WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

капіталу - 9,71 5
Рис. 2.5. Динаміка коефіцієнтів рентабельності за 2001-2003 рр.
Рис. 2.6. Динаміка періоду окупності власного капіталу за 2001-2003 рр.
Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) відображає, скільки прибутку за рік отримано на кожну одиницю коштів, вкладених у підприємство незалежно від джерела їх залучення. Коефіцієнт рентабельності має тенденцію до зростання. Середньорічний темп приросту становить 7%.
В коефіцієнті рентабельності реалізації знаходять відображення зміни в політиці ціноутворення та здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції. Динаміка коефіцієнтів підприємства за 2001-2003 рр. свідчила про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням матеріально-виробничих запасів. Позитивним є зростання даного показника у 2003 р.
Динаміка коефіцієнту рентабельності основної діяльності відображає збільшення співвідношення отриманого прибутку від реалізації до витрат на виробництво продукції, виробництво і реалізація якої є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходів.
Динаміка коефіцієнта рентабельності власного капіталу відображає, неухильне збільшення частки грошових одиниць чистого прибутку, які "заробила" кожна грошова одиниця, інвестована власниками підприємства, тобто характеризую збільшення ефективності використання інвестованого капіталу.
Показник періоду окупності власного капіталу є оберненим до попереднього і визначає, через скільки років капітал, авансований в діяльність підприємства буде поверненим власнику за рахунок отриманого підприємством прибутку. Позитивним є зменшення значення цього показника у 2003 р. порівняно з 2002 р. на 4,41 рік.
2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства
Отже, протягом 2001 - 2003 рр. мало місце неухильне збільшення показників рентабельності підприємства.
Прибутковість підприємства характеризується комплексом показників. Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) відображає, скільки прибутку за рік отримано на кожну одиницю коштів, вкладених у підприємство незалежно від джерела їх залучення. Коефіцієнт рентабельності має тенденцію до зростання. Середньорічний темп приросту становить 7%.
В коефіцієнті рентабельності реалізації знаходять відображення зміни в політиці ціноутворення та здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції. Динаміка коефіцієнтів підприємства за 2001 - 2003 рр. свідчила про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням матеріально-виробничих запасів.
Показник періоду окупності власного капіталу є оберненим до попереднього і визначає, через скільки років капітал, авансований в діяльність підприємства буде поверненим власнику за рахунок отриманого підприємством прибутку. Позитивним є зменшення значення цього показника у 2002 р. порівняно з 2001 р. на 4,41 рік.
3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Проаналізувавши розраховані вище показники, можна сформулювати критерії покращення фінансового стану підприємства.
Підприємству необхідно підтримувати певний обсяг запасів для забезпечення відповідного обсягу продажу. Оскільки, з другого боку, надмірні запаси відвертають грошові кошти, які можна використати більш прибутково для інших цілей. Підтримувати запаси слід на можливо низькому рівні, достатньому для реалізації відповідного обсягу продаж.
Негативним фактором є зростання залежності від позикових коштів. Оскільки дані свідчать про зростання прибутковості підприємства, то зменшення цієї залежності можливе шляхом виплати частини прибутку кредиторам. Високий рівень коефіцієнтів загальної ліквідності свідчить про те, що у підприємства високий рівень дебіторської заборгованості.
Аналіз показників оборотності капіталу вказує також на бездіяльність частини власних коштів підприємства. Тому необхідно збільшити швидкість обертання власного капіталу.
У роботі підприємства є і інші негативні моменти:
- підприємство випускає усього лише один вид продукції одного сорту, тобто відсутня диверсифікованість виробництва, унаслідок чого на показниках роботи підприємства може сильно позначитися коливання попиту на його продукцію. Потрібно удосконалити технологію виготовлення асфальтної суміші з добавками за німецькою технологією, яка робить асфальт дружнішим. Це хоч і призведе до подорожчання товару, проте зробить продукцію ВАТ "Шляховик" якіснішою і конкурентоспроможнішою на ринку.;
- частину своєї продукції підприємство реалізує по більш низьких цінах іншим підприємствам у формі взаємозаліків, що негативно позначається на його фінансових результатах;
- не можна не відзначити деяке збільшення собівартості одиниці продукції в 2003 р. у порівнянні з 2002 р., хоча, швидше за все, воно викликано інфляційними моментами і компенсується ціною, що збільшилася.
У ході оцінки були виявлені резерви зростання прибутку за рахунок декількох факторів:
- за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції. Це можливо перш за все завдяки активізації діяльності на ринку, участі у тендерах. Україні за географічним розташуванням - транзитна держава, що робить діяльність ВАТ. " "Шляховик" затребуваною на ринку;
- за рахунок зниження собівартості товарної продукції. Це можливе завдяки вдосконалення структури виробництва (див. рис. 3);
- за рахунок підвищення середньореалізаційних цін внаслідок оптимізації структури реалізації продукції.
Усе це говорить про успішне функціонування підприємства в звітному році. Більш того, порівнюючи темпи зростання прибутку і виторги від реалізації, можна зробити висновок, що підприємство йде по інтенсивному шляху розвитку, тобто при не значному росту випуску продукції показники прибутку і рентабельності виросли на досить значну величину. Це говорить про досить ефективне використання підприємством своїх ресурсів.
У результаті проведеної оцінки можна зробити висновок, що для даного підприємства на мікрорівні доцільним є використання підприємством антикризової фінансової стратегії за кожним із напрямів:
- проведення поглибленого аналізу структури кредиторської
заборгованості у динаміці з метою пошуків способів і джерел її погашення:
-
- аналіз структури заборгованості за довгостроковими кредитами з -
метою з'ясування причин несвоєчасності їх погашення;
- аналіз структури дебіторської заборгованості, причин її виникненняі
можливостей погашення;
- забезпечення необхідного рівня самофінансування виробничого роз
витку підприємства за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів,
ефективної амортизаційної політики;
- підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги
оборотних активів;ч
- проведення інвентаризації основних виробничих фондів для визначення їх придатності й необхідності в експлуатації:
- проведення аналізу ефективності й доцільності довгострокових фінансових вкладень:
- забезпечення компенсації можливих фінансових збитків шляхом:
1) резервування частини фінансових ресурсів у вигляді

 
 

Цікаве

Загрузка...