WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” - Курсова робота

служать показники річної фінансової звітності підприємства (Додатки 5...8).
Таблиця 2.1
Значення показників фінансової незалежності та структури капіталу
Назва показника 2001 р. 2002 р. 2003 р. Нормативне значення
1. Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,8 0,642 0,535 > 0,5
2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,2 0,358 0,468 1
4. Коефіцієнт заборгованості 0,25 0,559 0,88 <1
5. Показник фінансового лівериджу 0 0 0 0, збільшення
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,803 0,06 1,19 >0,2
3. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності 2,875 1,572 3,970 >1
4. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) 3,354 1,765 4,134 >2
5. Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштів 0,710 0,592 0,078 збільшення
6. Частка оборотних коштів в активах 0,670 0,633 0,795 -
7. Частка запасів в поточних активах 0,143 0,109 0,040 -
8. Частка власних оборотних коштів у покритті запасів 4,916 3,959 18,93 >0,5
Рис. 2.3. Динаміка показників абсолютної, швидкої, поточної ліквідності
Логіка обчислення коефіцієнту поточної ліквідності (покриття) полягає в тому, що підприємство погашає поточні зобов'язання за рахунок поточних активів. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну грошову одиницю поточних зобов'язань. Оскільки поточні активи перевищують поточні зобов'язання, то підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче. Станом на 2003 р. значення коефіцієнту становило приблизно 4, тобто на підприємстві на 1 гривню поточних зобов'язань припадало 4 гривні поточних активів.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (в літературі має ще назву показник "кислотного тесту" [15, с. 69]) на відміну від попереднього враховує якість активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). Зниження коефіцієнта на протязі 2000 - 2002 рр. зумовлене зростанням короткострокових пасивів на 5486,3 тис. грн. Зростання коефіцієнта у 2003 р. зумовлене зростанням величини оборотних активів підприємства приблизно на 14000 тис. грн.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує частину короткострокової заборгованості, яку підприємство має можливість погасити негайно. Є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства. Зростання
цього показника є однозначно позитивною тенденцією. Не менше 20 % поточних зобов'язань підприємство повинно мати змогу погасити в будь-який момент. Період 2001 - 2002 рр. характеризувався зниженням значення цього показника, що було зумовлено зниженням фінансових інвестицій підприємства з одночасним збільшенням величини поточних зобов'язань. Зростання фінансових інвестицій зумовили приріст даного показника у 2003 рр. у 5 разів порівняно з 2002 р.
Значення коефіцієнта маневрування функціонуючого капіталу характеризує зростання частини власних оборотних коштів, яка має абсолютну ліквідність. Зростання цього показника є позитивною тенденцією і зумовлене збільшенням власних оборотних коштів підприємства у 2003 р. на 16000 тис. грн. порівняно з 2002 р.
Частка оборотних коштів в активах протягом 2001 - 2002 рр. її значення залишалось на рівні приблизно 0,75. Період 2003 р. характеризується зростанням частини всіх коштів підприємства, що припадають на поточні активи.
Частка запасів в поточних активах відображає, яку частину поточних активів складають виробничі запаси. Досліджуваний період характеризується незначним, але стабільним зменшенням значення цього показника.
Високий рівень коефіцієнтів загальної ліквідності свідчить про те, що у підприємства високий рівень дебіторської заборгованості. Рівень показників, що характеризують фінансову стійкість і структуру капіталу, свідчать про те, у ВАТ "Шляховик" переважають власні кошти. І це дає можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечував і забезпечує підприємству платоспроможність, вірогідність його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання, без вірогідності можливого банкрутства.
Таблиця 2.3
Динаміка показників ділової активності
Назва показника 2001 рік 2002 рік 2003 рік
1. Коефіцієнт оборотності 1,904 2,245 1,209
2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 13,270 7,363 6,087
3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 7,770 4,600 4,470
4. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 1,536 1,031 0,869
5. Фондовіддача 2,465 1,478 1,487
Рис. 2.4. Динаміка показників ділової активності
Показники ділової активності дають змогу оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. До цієї групи відносяться показники обертання, які мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх в грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства [14, с. 78].
Коефіцієнт обертання активів (трансформації капіталу, ресурсовіддача) характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних у нього ресурсів незалежно від джерела їх залучення та відображає, скільки разів за рік здійснюється повний цикл виробництва та обігу, або скільки одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів.
Ефективність використання основних фондів характеризується показником фондовіддачі, який відображає, скільки реалізованої продукції припадає на одиницю коштів, вкладених в основні фонди. Зростання фондовіддачі ВАТ "Шляховик" свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.
Про ефективність використання оборотних фондів та про оптимальність вкладень в цю частину активів свідчить значення коефіцієнту обертання засобів. Зменшення значення коефіцієнту на кінець 2003 р. порівнянні з його значенням на початок 2002 р. свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.
Таблиця 2.4
Розрахунок показників рентабельності ВАТ " "Шляховик"
Назва показника 2001 рік 2002 рік 2003 рік
1. Коефіцієнт рентабельності активів - 1181,3·2/
(13323,7+19061,4) 3156,3·2/
(19061,4+36286,6)
2. Коефіцієнт рентабельності реалізації 551,8/16222,7 1759,6/23606,3 4551,0/27406,2
3. Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності 199,5/16222,7 1181,3/23606,3 3156,3/27406,2
4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності 551,8/15670,9 1759,6/21846,7 4551/22855,2
5. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу - 1181,3 2/(12229,1+10660,3) 3156,3 2/(12229,1+19304,5)
5. Періодокупності власного капіталу - (12229,1+10660,3)/2 1181,3 (12229,1+19304,5)/2 3156,3
Таблиця 2.5
Динаміка показників рентабельності підприємства
Назва показника 2001 2002 2003
1. Коефіцієнт рентабельності активів - 0,0729 0,114
2. Коефіцієнт рентабельності реалізації 0,034 0,0745 0,167
3. Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності 0,013 0,05 0,115
4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності 0,035 0,081 0,199
4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу - 0,103 0,2
5. Період окупності власного

 
 

Цікаве

Загрузка...