WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Рентабельність та собівартість продукції - Курсова робота

Рентабельність та собівартість продукції - Курсова робота

використовувалися досить таки ефективно. В цілому, підприємство організовує свою роботу по управлінню персоналом досить ефективно, а так само правильно використовує фінансові кошти для вдосконалення своєї діяльності. Аналіз показав, що підприємство "...... сырзавод" має в своєму розпорядженні достатньо високий ресурсний потенціал, що дозволяє йому успішно здійснювати свою господарську діяльність.
2.2 Аналіз прибули і рентабельності підприємства
У сучасних ринкових умовах кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнемефективності - об'ємом одержаного прибутку. Прибуток виступає одним з найважливіших основних показників роботи підприємства.
Прибуток підприємства є кінцевим результатом виробничий-фінансової діяльності і певною мірою може характеризувати ефективність використання підприємством впродовж досліджуваного періоду наданих в його розпорядження ресурсів.
Обов'язковою умовою для отримання прибули від ділової активності в умовах ринку є функціонування підприємства. Його життєдіяльність багато в чому залежить саме від того, якою мірою забезпечена фінансова віддача авансових засобів і наскільки досягнутий рівень прибутковості створює економічне стимулювання подальшого зростання виробництва. Таким чином, аналіз прибули і рентабельності займає одне з провідних місць в економічному аналізі будь-якого підприємства.
Метою аналізу балансового прибутку ВАТ "...... сырзавод" є вивчення об'єму і складу, а так само знаходження конкретних чинників, що її визначають, їх величини і характеру впливу на прибуток.
Проведемо аналіз прибутковості підприємства і з'ясуємо, від якого виду діяльності підприємство має найбільший прибуток, а так само визначимо, які роки з аналізованого періоду з'явилися для підприємства найбільш прибутковими. Даний аналіз необхідний для глибшого вивчення ефективності діяльності підприємства, проте повніша характеристика діяльності підприємства може бути одержана лише в сумі з даними аналізу рентабельності підприємства (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Аналіз прибутку ВАТ "...... сырзавод"
.
Показники 2002 р.
2003 р.
2004 р.
2004 в %к 2002
1 Прибуток від реалізації молочної продукції, тис. грн.
118,9
197,4
432,2
363,5
2 Прибуток від іншої реалізації, тис. грн. 68,5 91,3 109,8 160
3 Внереалізационниє фінансові результати, тис. грн.
11,4
0
Як показує аналіз, балансовий прибуток на підприємстві за п'ять років збільшився майже в три рази. Найбільший балансовий прибуток був одержаний підприємством в 2002 році - 553,4 тисячі гривень. Найбільша частка в балансовому прибутку складає прибуток від реалізації молочної продукції. Що стосується поза реалізаційними фінансовими результатами, то вони складають незначну частину в загальній сумі прибутку підприємства. Так само підприємством був одержаний прибуток від іншої реалізації, тобто прибуток не від основної діяльності. Вона з'явилася, в основному, результатом реалізації матеріалів і запасів, а так само деяких основних фондів підприємства.
Таким чином, основним джерелом доходу підприємства є виробництво молочної продукції, яких припадає на частку основна частина всього прибутку, одержаного підприємством. Аналіз показав, що підприємство "...... сырзавод" є прибутковим, проте реально судити про успішну діяльність можливо лише після аналізу показників рентабельності, які показують, наскільки ефективно підприємство використовує засоби в цілях отримання прибули.
Показники рентабельності більш повно, чим прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і так далі. Величина показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності зазвичай використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.
Показники рентабельності розраховуються в основному на основі балансового прибутку; прибули від реалізації продукції (робіт/послуг) і чистого прибутку.
При аналізі всі показники рентабельності об'єднують в декілька груп, які можна представити в наступній таблиці (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Методика розрахунку показників рентабельності.
Показник Пояснення до показника Формула розрахунку
1 Рентабельність виробничої діяльності Показує, скільки підприємство має прибутки з кожної гривни, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим підрозділам і видам продукції. Rз=Прn/Зрn X 100%,где
Прп - прибуток від реалізації
Зрп - витрати по реалізації продукції.
2 Рентабельність капіталу Характеризує відношення балансового прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу або окремих його частин, власного, позикового, основного, оборотного і тд.
власного, позикового, основного, оборотного і т.д. Rk-БП/КЛ x 100%, де
БП - балансова приб.
КЛ - вартість капіталу
3 Рентабельність продажів Характеризує ефективність підприємницької діяльності, скільки прибутки має підприємство з 1 грн. продажів. Rп = Пpn/В * 100%, де
Прп - прибуток від реалізації продукції
(Р/У),
У - виручка від реалізації.
А зараз на основі цих показників проаналізуємо динаміку рентабельності на ВАТ "...... сырзавод" (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Динаміка рентабельності діяльності ВАТ "...... сырзавод"
Показники 2002 2003 2004 2004 до 2002 в %
1. Балансовий прибуток, тис. грн. 187,4 288,3 553,4 295,3
2. Витрати виробництва, тис. грн. 483,7 477,4 500 103,3
3. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 805,3 919,3 1264,1 157
4. Статутний каптал, тис. грн. 22 22 22 100
5. Рівень рентабельності виробничої діяльності 1 1,9 2,5 147
6. Рівень рентабельності продажів 0,2 0,3 0,4 200
7. Рівень рентабельності власного капіталу 8,5 13,1 25 294
Як видно з таблиці, за всі аналізовані роки підприємство одержувало прибуток, отже, воно є рентабельним. Так, рентабельність діяльності підприємства постійно збільшувалася, і за п'ять років зросла на 1,47 %. Найбільший рівень рентабельності виробничої діяльності у підприємства був в 2001 році і склав 2,5 %. Що стосується рентабельності продажів, то вона так само постійно зростала, хоч і меншими темпами. Так, з 0,2 % у 1997 році вона збільшилася до 0,4 % у 2002 році. Так само був відмічений темп в збільшенні рентабельності капіталу, що є ще одним свідоцтвом того, що підприємство ефективно організовує свою господарську діяльність. І все-таки, не дивлячись на те, що показники рентабельності на підприємстві є досить таки високими, глибшу оцінку можна дати лише після аналізу кредиторської і дебіторської заборгованості.
РОЗДІЛ

 
 

Цікаве

Загрузка...