WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Рентабельність та собівартість продукції - Курсова робота

Рентабельність та собівартість продукції - Курсова робота

основних виробничих фондів. Показник фондомісткості виступає зворотною величиной фондовіддачі. Показник фондомісткості повинен знижуватися в ідеальних умовах роботи підприємства, а фондовіддача рости, оскільки вона показує, скільки продукції одержано з 1 гривни основних фондів.
Для вивчення забезпеченості підприємства "...... сырзавод" основними фондами проведемо аналіз таблиці.
Таблиця 1.1
Показникизабезпеченості підприємства основними фондами і ефективність їх використання на ВАТ " ...... сырзавод "
Показники 2002 2003 2004 2004 в % до 2002
1 Об'єм випуску продукції, тыс.грн. 805,3 919,3 1264,1 157
2 Прибуток, тыс.грн. 131,2 202,1 387,4 295
3 Середньорічна ст-ть ОПФ, тис. грн. 302,5 796,5 588,5 194
4 Фондовіддача, грн. 2,5 1,2 2,1 0,8
5 Фондомісткість, грн. 0,4 0,9 0,5 1,6
6 Норма прибули % 43 25 66 1,5
Проводячи аналіз даних таблиці видно, що показник фондовіддачі був найбільшим в 2002 році, що з'явилося результатом нарощування об'ємів виробництва, проте наступного року він значно знизився, що з'явилося результатом ряду чинників. У показника фондомісткості намічалася тенденція до збільшення з початку аналізованого періоду, проте в 2002 році значно знизився, що з'явилося позитивною тенденцією у використанні основних фондів підприємства. Норма прибули, як видно з таблиці, дещо знизилася за останні роки, хоч і знаходилася на відносно високому рівні. Та все ж за останній рік наголосилося її підвищення, що з'явилося позитивним результатом у виробничо-господарській діяльності підприємства.
Для підвищення ефективності використання основних фондів необхідно підвищувати ступінь їх завантаження, особливо їх активній частині, оновлення фондів, використання прогресивнішого устаткування, сучасної технології, кваліфікованих працівників.
Оборотні фонди є тією частиною виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному виробничому циклі і переносить всю свою вартість на знов створену продукцію. Оборотні кошти підприємства можуть використовуватися для створення виробничих запасів, заділів незавершеного виробництва, запасів готової продукції, а так само засобів в розрахунках і залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку в банці і касі підприємства.
Проаналізувати використання оборотних коштів на підприємстві можна на основі показників материалоотдачи і матеріаломісткості. Матеріалоотдача показує, скільки проведено продукції з кожної гривни спожитих матеріалів. Матеріаломісткість є величиною, зворотною материалоотдачи, і що показує, скільки необхідно матеріальних витрат провести на виробництво одиниці продукції. Для досягнення нормальних умов функціонування підприємства материалоотдача повинна зростати, а матеріаломісткість - знижуватися. Аналіз цих показників дозволить визначити, як використовуються оборотні фонди на підприємстві, тобто ефективність їх використання.
Здійснити аналіз використання оборотних коштів на підприємстві "...... сырзавод", а так само здійснити розрахунок показників матеріаломісткості і материалоотдачи можна за допомогою наступної таблиці.
Таблиця 1.2
Аналіз використання оборотних коштів на ВАТ "...... сырзавод"
Показники 2002 2003 2004 2004в %к 2002
1 Об'єм виробництва, тис. грн. 805,3 919,3 1264,1 157
2 Собівартість продукції (р/у), тис. грн. 483,7 477,4 500,0 103
3 Зокрема матеріальні витрати, тис. грн. 264,1 179,3 266,4 101
4 Матеріаломісткість, грн 0,3 0,2 0,2 0,6
5 Матеріалоотдача, грн. 3,0 5,1 4,7 1,7
6 Питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції %
55
38
53
9,6
З таблиці видно, що материалоотдача на підприємстві в період перших чотирьох аналізованих років постійно зростала, і лише в 2002 році наголосилося незначне зниження даного показника, що з'явилося позитивною тенденцією в діяльності підприємства. Що стосується матеріаломісткості, то вона, трохи знизившись в 1998 році, продовжує залишатися на відносно стабільному рівні, проте і не підвищуючись, що свідчить про не зовсім ефективну діяльність підприємства відносно використання оборотних коштів.
Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами - одна з найважливіших умов його успішної діяльності. Трудові ресурси підприємства є сукупністю працівників різних кваліфікаційних і професійних груп, що зайнятих на підприємстві і входять в його обліковий склад. Обліковий склад включає всіх працівників, прийнятих на роботу, пов'язаних як з основною, так і з не основною діяльністю.
Джерелами інформації для аналізу служать план по праці, статистична звітність "Звіт по праці ". Всю повноту використання трудових ресурсів можна оцінити по кількості відпрацьованих днів і годинника одним працівником за аналізований період, а так само по ступеню використання фонду робочого часу. Даний аналіз проводиться по кожній категорії працівників, по кожному виробничому підрозділу і в цілому по підприємству.
Показники продуктивності праці характеризують ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві. Показник вироблення і трудомісткості продукції є основними і найважливішими показниками продуктивності на рівні підприємства. Показник вироблення продукції розраховується як відношення кількості проведеної продукції в умовно-натуральних одиницях вимірювання до среднесписочной чисельності тих, що працюють. Показник трудомісткості продукції, можна сказати, є зворотним показником вироблення продукції. При аналізі він визначається як відношенням часу, витраченого на виробництво всієї продукції до кількості проведеної продукції.
Здійснимо аналіз на наявність і використання трудових ресурсів на ВАТ "...... сырзавод" (таблиця 1.3).
Таблиця 1.3
Наявність і використання трудових ресурсів
Показники
2002
2003
2004
2004в %к 2002
1 2 5 6 7
1 Середньорічна чисельність робочих, чоловік. 34 58 63 185
2 Загальних витрати праці, тис. чіл./час 20,4 34,8 37,8 185
3 Об'єм произв. Продукції, тис. грн. 805,3 919,3 1264,1 157
4 Відпрацьовано одним робочим за рік, днів 253 261 260 103
- годинника 2024 2035,8 2054 102
5 Середня тривалість робочого дня, годинника 8 7,8 7,9 98,3
6 Вироблення одного робочого:
-среднегодовая, тис. грн.
23,7
15,8
20
84
-среднедневная, грн. 9,4 6 7,7 82
-среднечасовая, грн 1,2 0,8 1 83
7 Трудомісткість 1 тис. грн. Продукції, чел/час 2,5 3,8 3 120
Як показав аналіз, найбільше вироблення спостерігалося в 1997 і 2002 р., що характеризувалося високою продуктивністю кожного працівника. Але, не дивлячись на зниження даного показника в період з 1998 р. по 2003 р. підприємство продовжувало збільшувати чисельність персоналу разом із зростанням об'єму виробництва. Проте, важливим чинником підвищення продуктивності праці є зниження трудомісткості. Таким чином, трудові ресурси на підприємстві

 
 

Цікаве

Загрузка...