WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Рентабельність та собівартість продукції - Курсова робота

Рентабельність та собівартість продукції - Курсова робота

собівартості продукції.
Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво продукції і її реалізацію, тобто з собівартістю продукції. Підприємство одержує прибуток, якщо виручка перевищує собівартість; якщо виручка рівна собівартості, то вдалося лишевідшкодувати лише витрати на виробництво і реалізацію продукції і прибуток відсутній; якщо витрати перевищують виручку, то підприємство одержує збиток, тобто негативний фінансовий результат, що ставить його в складне фінансове положення, що не виключає і банкрутство.
Рентабельність - це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибули до витрат.
Аврашков л.Я. указує декілька способів розрахунку рентабельності. Він підкреслює, що рентабельність має ряд модифікацій. Перш за все потрібно відрізняти рентабельність використовуваних ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції (витрат на її виробництво).
Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Перш за все, розраховується рентабельність реалізованої продукції (Рп)
Рп = Вр:Ср*100 (2.1)
Вр - виручка від реалізації
Ср - собівартість реалізованої продукції
Рентабельність продукції може розраховуватися як відношення прибули до об'єму реалізованої продукції.
Рентабельність використовуваних ресурсів залежно від обхвату останніх може бути визначена як рентабельність виробничих фондів, сукупних активів власного капіталу.
Рентабельність виробничих фондів (Рп) - традиційний показник на вітчизняних підприємствах, який на практиці називають рентабельність виробництва, розраховують по формулі:
Рп = П:Ко*100 (2.2)
П - загальний (валова) прибуток підприємства за рік
До - середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік.
Потрібно мати на увазі, що така методика розрахунку рентабельності виробництва є недостатньо конкретною. Вона завищує цей показник, оскільки загальний прибуток містить надходження не тільки від виробництва, але і від інших форм діяльності. Це потрібно враховувати при аналізі ефективності виробництва. Волгин а.П. виділяє і такий вид рентабельності, як рентабельність активів і рентабельність власного капіталу.
Рентабельність активів (Ра) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства.
Ра = П:Са*100 (2.3)
Са - середня сума активів балансу підприємства
П - прибуток за рік
Рентабельність власного капіталу (Рк) показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних засобів:
Рк = Пч:Кс*100 (2.4)
Пч - чистий прибуток за вирахуванням виплати відсотків за кредит
Кс - власний капітал
Величина власного капіталу приймається за даними балансу. Вона дорівнює сумі активів мінус всі боргові зобов'язання. Цей показник рентабельності цікавить в першу чергу акціонерів, оскільки він означає верхню межу дивідендів.
Недоліком цього методу є те, що при розрахунку передбачається незмінна величина річного прибутку на весь період експлуатації об'єкту інвестування. Крім того, майже неможливо оптимізувати певні об'єкти інвестування з певним річним прибутком.
РОЗДІЛ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ВАТ "...... СИРЗАВОД"
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства.
У 1970 році був заснований ...... сырзавод, який підкорявся запорізькому підприємству "Центровивоз". У 1977 році сырзавод стає мелітопольським державним підприємством по збору і переробці молока.
У 1996 році за рішенням фонду держмайна і приватизації перейменовується у Відкрите акціонерне суспільство "...... сырзавод" (згідно договору №456 від 16.01.1996 р.).
Підприємство "...... сырзавод" - самостійний господарюючий суб'єкт, юридична особа, що здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.
ВАТ "...... сырзавод" є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі ЗУ "Про підприємства в Україні", ЗУ "Про підприємництво", "Про господарські суспільства", "Про власність" і ін.
Підприємство "...... сырзавод" - підприємство, організоване на засоби групи підприємців, які посідають адміністративні посади в нім.
Стаття 27 Цивільного кодексу України затверджує право юридичних осіб на індивідуальне найменування. Найменування юридичної особи є одним з необхідних засобів його індивідуалізації, що дозволяє відрізнити одне з них від іншого.
Найменування юридичної особи указується в його засновницьких документах. У засновницьких документах може указуватися його повне і скорочене найменування.
Стаття 8 ЗУ "Про підприємництво" визначає поняття фактичної і юридичної адреси підприємства. Юридична адреса ВАТ "...... сырзавод" пгт. ......, вул. ......83.
Управління підприємством здійснюється директором, який ухвалює рішення з усіх питань діяльності підприємства.
Трудовий колектив ВАТ "...... сырзавод" має повноваження відповідно до закону України "Про підприємства в Україні".
Малюнок 1.1 Організаційна структура підприємства
ВАТ "...... сырзавод" має в своєму розпорядженні майно, що складається з основних фондів, а так само інших засобів підприємства, вартість яких відбивається в самостійному балансі. На підприємстві так само створений резервний фонд, у розмірі 25% від суми статутного фонду. Його формування здійснюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від суми чистого прибутку до досягнення фондом встановленого розміру.
Підприємство має так само власну виробничу базу, з виробничими ділянками і адміністративними приміщеннями:
- масло цех, сырцех, казеїновий цех;
- котельна;
- бокс для ремонту автомобілів;
- офіс (адміністративна будівля);
- складські приміщення;
- автомобілі;
- гараж.
При необхідності ВАТ "...... сырзавод" бере в оренду технічні засоби у інших підприємств.
Для досягнення мети своєї статутної діяльності підприємство має право від свого імені здійснювати операції, набувати майнових і не майнових прав і нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в суді.
Ресурсний потенціал ВАТ "...... сырзавод" включає:
- Основні фонди;
- Оборотні фонди;
- Трудові ресурси.
Основні фонди підприємства є засобами праці, які багато разів використовуються в господарському процесі, не змінюючи при цьому свою речовинний-натуральну форму. Їх вартість переноситься на вартість проведеної продукції частинами у вигляді амортизаційних відрахувань. Відповідно до класифікації основні фонди діляться на будівлі, споруди, машини, устаткування, передавальні пристрої.
Для характеристики ефективності використання основних засобів служать показники фондовіддачі і фондомісткості. Показник фондовіддачі розраховується як відношення вартості проведеної продукції до середньорічної вартості

 
 

Цікаве

Загрузка...