WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні напрямки використання прибутку підприємства - Курсова робота

Основні напрямки використання прибутку підприємства - Курсова робота

допустити відтоку його капіталу зданої галузі в іншу. Нормальний прибуток є неявним чинником витрат, призначених для оплати на управлінську працю. Будь-яке перевищення прибутку над загальними економічними витратами відбивають економічну, чи чисту, прибуток. Економічний прибуток не входить у витрати, тому що це доход, отриманий понад нормальний прибуток.
Приклад, приведений нижче, ілюструє поняття економічного, бухгалтерського і нормального прибутку.
Загальний доход: 50000 грн.
За мінусом явних витрат:
Зарплата 20000 грн.
Вартість сировини і мінералів 10000 грн.
Бухгалтерський прибуток 20000 грн.
За мінусом неявних витрат:
Загублена зарплата 10000 грн.
Альтернативні витрати капіталу
(нормальний прибуток) 2000 грн.
Економічний прибуток: 8000 грн.
У конкретних галузях підприємства можуть діставати прибуток тільки визначений час. Прибуток працює як сигнал. Якби всі галузі були конкурентними, то підприємства могли б постійно вступати в нову для себе галузь, чи залишати її у відповідь на зміну прибутковості. У тривалий період часу жодна фірма в жодній галузі не змогла б одержувати більше, ніж нормальний прибуток. Економічний прибуток неминуче зменшиться до нуля, як тільки нові виробники вступлять у дану галузь. Це називається парадоксом прибутку: економічний прибуток породжує міжгалузеву конкуренцію, що зводить її до нуля .
Аналогічно збитки є також тимчасовими. Якщо підприємство працює зі збитком у конкретній галузі, то зрештою воно неї залишить. Тому що підприємство залишить галузь, то ціни виростуть, і збитки в галузі в кінцевому рахунку зникнуть. У довгостроковому періоді часу жодна фірма не може сподіватися на прибуток більшу, ніж нормальна.
На кожнім підприємстві формуються чотири показники прибутку, які істотно розрізняються по величині, економічному змісту і функціональному призначенню. Базою всіх розрахунків служить балансовий прибуток - основний фінансовий показник виробничо-господарської діяльності підприємства. Для цілей оподатковування розраховується спеціальний показник - податковий прибуток, а на його основі - прибуток, що оподаткується, та прибуток, що не оподаткується. Частина балансового прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після внесення податків і інших платежів у бюджет, називається чистим прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.
Мал. 2. Схема формування прибутку господарчого суб'єкта
Валовий (балансовий) прибуток являє собою суму прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях:
Пв = Прп + Прф + Ппз,
де Пв - валовий прибуток;
Прп - прибуток від реалізації продукції;
Прф - прибуток від реалізації основних фондів, іншого майна підприємства;
Ппз - прибуток від позареалізаційних операцій.
Балансовий прибуток включає три основних елементи: прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, їхнього іншого вибуття, реалізації іншого майна підприємства; фінансові результати від позареалізаційних операцій.
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) - це фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства, що може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих у його статуті і не заборонених законом. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виторгом від реалізації продукції (без податку на додаткову вартість і акцизів) і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції:
Прп = Вд - ПДВ - А - В,
де Вд - валовий доход від реалізації продукції (робіт, послуг);
ПДВ - податок на додаткову вартість;
А - акцизи;
В - витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).
При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства для цілей оподатковування враховується різниця (перевищення) між продажною ціною і первісної (чи залишкової) вартістю цих фондів і майна (збільшеної на індекс інфляції). При цьому залишкова вартість майна обчислюється стосовно до основних фондів, нематеріальним активам і швидкозношувальним предметам. Прибуток від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства складає:
Ін.ф.м. = Вр.ф.м. - Сф.і. * Jінф.,
де Вр.ф.м - виторг від реалізації основних фондів і майна;
Сф.і. * Jінф. - вартість основних фондів, скоректована на індекс інфляції.
По реалізації продукції, що має натурально-речовинну форму, розрахунок прибутку ведеться виходячи з виторгу і повної собівартості продукції, обумовленими на обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні:
Прибуток від
Реалізації продукції
= Прибуток у
нереалізованих залишках річної продукції на
початок року
+ Прибуток від випуску товарної продукції звітного
періоду
+ Прибуток у
залишках
нереалізованої продукції
на кінець
періоду
Прибуток від виконання чи робіт чи надання послуг розраховується аналогічно прибутку від реалізації продукції.
Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів і іншого майна підприємства являє собою фінансовий результат, не зв'язаний з основними видами діяльності підприємства. Він відбиває прибуток (збиток) від іншої реалізації, до якого відноситься продаж на сторону різних видів майна, що числиться на балансі підприємства.
До складу доходів (витрат) від позареалізаційних операцій включаються:
- доходи, одержувані від пайової участі в діяльності інших підприємств;
- від здачі майна в оренду;
- доходи (дивіденди, відсотки) по акціях, облігаціям і іншим цінним паперам;
- а також інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не зв'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) і її реалізацією, включаючи суми, отримані і сплачені у виді санкцій і відшкодування збитків.
Прибуток від позареалізаційних операцій складає:
Пви = Дв - Впз,
де Дв - доходи від позареалізаційних операцій;
Впз - витрати на позареалізаційні операції.
Фінансові результати від позареалізаційних операцій - це прибуток (збиток) по операціях різного характеру, що не відноситься до основної діяльності підприємства і не зв'язаним з реалізацією продукції, основних засобів, іншого майна підприємства, виконання робіт, надання послуг. До складу позареалізаційних прибутків (збитків) включається сальдо отриманих і сплачених штрафів, пені, неустойок і інших видів санкцій, а також інші доходи:
- прибуток минулих років, виявлених у звітному році;
- доходи від дооцінки товарів;
- надходження сум у рахунок погашення дебіторської заборгованості, списаної в минулі роки;
- позитивні курсові різниці по валютних рахунках і операціям в іноземній

 
 

Цікаве

Загрузка...