WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства - Курсова робота

Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства - Курсова робота

перекваліфікацію.
2.1. Управління поточними витратами торговельного підприємства. Витрати обігу.
Поточні витрати - це сукупність затрат живої та уречевленої на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльностіпідприємства, а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. До складу поточних витрат підприємства відносяться:
- витрати обігу;
- собівартість продукції, що виробляється;
- витрати на проведення позареалізаційних операцій(здача частини майна в оренду, здійснення фінансових інвестицій і ін.)
Витрати обігу - це сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення процесу реалізації товарів, що виражені в грошовій формі. Вони є собівартістю послуг торговельного підприємства щодо доведення товарів від виробника до споживача та зміною форм власності (перетворення товарів на гроші).
Управління процесом фінансування поточної діяльності торговельного підприємства включає облік не тільки експлуатаційних витрат, а й витрат пов'язаних з придбанням товарів. Собівартість товарообороту - кількісна сума витрат, пов'язаних з закупівлею товарів і їх доставкою до місця реалізації.
Валові витрати виробництва та обігу згідно з 5 ст закону "Про оподаткування прибутку" є сумою будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах здійснюваних як компенсація вартості товарів, придбаних таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
В загальному по підприємстві можна виділити такі види витрат:
- витрати на перевезення;
- витрати на оплату праці;
- втрати на оренду та отримання основних фондів;
- амортизаційні відрахування на повне відтворення основних фондів і нематеріальниїх активів;
- витрати на поточний ремонт основних фондів;
- знос та отримання МШП;
- витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб;
- витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів;
- витрати на рекламу;
- відсотки за кредит;
- втрати товарів в межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання та реалізації;
- витрати на тару;
- відрахування на соціальні заходи;
- витрати на обов'язкове страхування майна;
- інші витрати.
Витрати обігу як економічний показник характеризуют суму витрат, пов'язаних з використанням ресурсів підприємства, ефективність використання ресурсів підприємства визначає розмір витрат обігу. Рівень витрат обігу характеризує середні витрати обігу в розрахунку на одиницю товарообороту, тобто частку витрат обігу в роздрібній ціні товару.
Крім рівня витрат обігу в цілому по підприємству розраховують і рівні витрат обігу за окремими товарами і товарними групами (тобто знаходиться показник "витратомісткість продукції").
Стратегія управління поточними витратами є допоміжною стратегією управління діяльності торговельного підприємства. Метою її розроблення є управління витратами обігу, виходячи з основної мети управління - максимізації ринкової вартості підприємства та збільшення його прибутку.
На КП "Казка" відповідно до документів бухгалтерської звітності
затрати в загальному за 9 місяців поточного року становили 454,2 тис грн. Вони становлять такі статті витрат:
1. інші звичайні витрати 375,7 тис грн;(82,7)
2. інші операційні витрати 23,6 тис грн; (5,2%)
3. матеріальні затрати 17,5 тис грн;(4% від загальної кількості витрат)
4. витрати на оплату праці 16,2 тис грн;(3,6%)
5. податок на прибуток 9,4 тис грн.(2%)
6. відрахування на соціальні заходи 6,1 тис грн;(1,3%)
7. амортизація 5,7 тис грн; (1,2%)
Розробка стратегії управління витратами обігу передбачає дослідження впливу процесів формування витрат на здійснення торговельної діяльності, визначення їхніх тенденцій та закономірностей, кількісної оцінки факторів, що сбумовлюють обсяг та рівень витрат.
Інформаційною основою проведення аналізу витрат обігу торговельного підприємства є матеріали бухгалтерської звітності (ф. №2 "Звіт про фінансові результати діяльносі підприємства", ф. №1 "Баланс"), статистичної звітності (ф. №5 "Звіт про витрати обігу", ф. №3 "Звіт з праці", ф. №1 - кр. "Звіт про товарооборот"), оперативного та управлінського обліку (оборотні відомості).
2.2. Управління доходами торговельного підприємства.
Отримання доходів - виручки від реалізації продукції (робіт послуг) - свідчать про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам попиту ринку за ціною, якістю , іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями.
Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства обумовлена потребою відшкодування витрат на ведення діяльності і отримання певної суми прибутку, яка забезпечує досягнення стратегічної цілі підприємства.
Основними джерелами доходів від продажу товарів є:
- торговельна надбавка до ціни придбання товарів;
- торговельна знижка з продажної ціни товару.
За своєю економічною природою торговельні надбавки та знижки являють собою ціну на послуги торговельного підприємства, їх рівень, як і рівень інших цін, в умовах ринкової економіки залежить:
- з одного боку, від співвідношення між попитом та пропозицією на торговельні послуги, ступеня конкуренції на товарному ринку (регіональному), якості послуг, що надаються, і рівня цін закупівлі та продажу товарів;
- з іншого боку, від витратоміскості реалізації товарів і норми прибутку, яка відповідає стратегії розвитку підприємства.
Управління доходами - це частина економічної стратегії торговельного підприємства.
Управління доходами спрямоване на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат торговельного підприємства, покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної і своєчасної сплати всіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання цільового прибутку.
Управління прибутком торговельного підприємства.
Прибуток - це різниця між ціною реалізації та собівартість продукції, між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництвота реалізацію продукції, він характеризує кінцевий резельтат діяльності торговельного підприємства.
В торгівлі прибуток дорівнює різниці між доходом підприємства і його поточними витратами.
Абсолютна величина прибутку виступає узагальнюючим підсумковим показником, який характеризує обсяг фінансових коштівпідприємства для розрахунків з бюджетом та позпбюджетними фондами, формування фондів підприємства, призначених для стимулювання і розширеного відтворення.
Рентабельність - показник відносної прибутковості, який визначається як процентне відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника: обсягу

 
 

Цікаве

Загрузка...