WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства - Курсова робота

Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства - Курсова робота

іншого майна і коштів набутих на підставах не заборонених законом;
Майно Підприємства є власністюзасновника і закріпляється за Підприємством на праві повного господарського відання.
Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до його призначення та мети своєї діяльності.
Підприємство має право за встановленим порядком набувати та орендувати основні засоби, приймати їх з балансу на баланс від підприємств, організацій, установ. Реалізовувати придбані та одержані основні виробничі та невиробничі фонди без дозволу засновника заборонено.
Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за наказом керівництва підприємства або засновника, а також, рішенням суду.
Структура управління. Загальна структура та її модель.
Структура КП "Казка"
Директор підприємства - керує у відповідності до
законодавства " Про підприємницьку діяльність ", " Про підприємства "..і ін., організовує роботу та ефективну взаємодію працівників підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення підприємства, його відповідність кращим світовим взірцям і цілях найбільш повного задоволення потреб населення і інших споживачів у відповідних видах продукції, підвищення ефективності збуту продукції. Директор представляє підприємство у всіх ділових зв'язках з підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм їх власності, а також судах, підписує від імені Підприємства угоди, є розпорядником рахунків підприємства.
Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені підприємства в межах, передбачених статутом та предметом діяльності.
Організовує підприємницько-господарську діяльність підприємства, приймає міри по забезпеченню підприємства кваліфікованими кадрами, здійснює розробку, висновок і виконання колективного договору, проводить роботу по вихованню кадрів, зміцнення трудової й виробничої дисципліни. Рішає всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій директора іншим посадовим особам -комерційному директору, головному бухгалтеру. Забезпечує дотримання законодавства в діяльності підприємства, активне використання правових заходів для удосконалення управління, та зміцнення дисципліни.
Бухгалтер - здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, контроль за економічним використанням трудових, і фінансових ресурсів. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду зарплати, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку й звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. Приймає міри по попередженню недостач, незаконного використання грошових засобів. Бере участь в оформленні матеріалів по недостачі й крадіжці грошових засобів чи матеріальних цінностей, контролює передачу при необхідності матеріалів у слідчі органи.
2. Аналіз управління торговельною діяльністю
підприємства.
Управління господарською діяльністю Підприємства відповідно до його статуту здійснює дирекція, яка призначається Загальними Зборами засновника шляхом укладення трудового контракту.
Директор Підприємства несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства і підзвітний керівництву засновника.
Директор представляє Підприємство у всіх ділових зв'язках з підприємством, установами та організаціями, незалежно від форм їх власності, а також судах, підписує від імені Підприємства угоди, є розпорядником рахунків Підприємства, має право вирішувати кадрові питання , а також здійснює інші права та обов'язки, якими наділяє його засновник.
Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені Підприємства в межах, передбачених даним статутом та предметом діяльності.
В структурі підприємства не передбачаються ніякі зміни. В загальному на підприємстві працюють 13 працівників. Можливі зміни у кількості персоналу підприємства (планується з нового року взяти ще одного продавця). Оскільки підприємство створене недавно, то встановлення мережі торгових підприємств, підрозділів не передбачається.
Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Підприємства є прибуток.
Податки ВІД діяльності Підприємства надходять в оборот в установленому порядку.
Бухгалтерська та статистична звітність проводиться згідно чинного законодавства України, в тому числі перед засновником.
Ревізія і перевірка фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється засновником згідно розпорядження керівництва, іншими контролюючими органами - згідно з чинного законодавства України.
Підсумки діяльності Підприємства відображаються у місячних, квартальних і річних балансах у формах і обсязі встановленому законодавством.
Управління трудовими ресурсами
Трудові ресурси (персонал) підприємства - загальна кількість осіб, які працюють на підприємстві і вкладають власний труд, фізичні і розумові здібності, знання і навички в процесі діяльності підприємства і забезпечують виконання поставлених перед ним цілей (закупівля і реалізація товарів).
На КП "Казка" відповідно до управлінської структури всі трудові ресурси можна поділити на такі групи:
- директор підприємства;
- менеджер;
- головний бухгалтер;
- продавці;
- обслуговуючий персонал (вантажники, сторож).
Згідно з даними статистичної звітності 2001-го року на підприємстві працює 13 працівників. В тому числі спеціаліст вищої кваліфікації, стаж роботи понад 30 років), більшість працівників підприємства має саредньоспеціальну освіту і значний стаж роботи.
Управління персоналом підприємства є основою його діяльності, про ефективність якого свідчать високі результати підприємницької діяльності та конкурентноздатність. Метою управління трудовими ресурсами є зменшення витрат підприємства на формування та утримання трудових ресурсів і збільшення результатів від їх використання. Щодо покращення використання трудових ресурсів підприємство передбачає такі заходи:
- створення необхідних умов для ефективної праці;
- визначення ефективної форми організації праці;
- формування системи контролю, оцінки кількості та якості праці;
- створення умов для мобілізації наявних резервів та зростання продуктивності праці;
- пошук ефективних форм та систем оплати праці;
- економічна зацікавленість працівників у досягненні прибутковості;
- своєчасність та повнота оплати праці;
-додаткове стимулювання працівників;
- направлення працівників на додаткове навчання чи

 
 

Цікаве

Загрузка...