WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства - Курсова робота

Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства - Курсова робота


Економіка підприємства
Курсова робота
На тему:
Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства
План.
Вступ.
1. Загальна характеристика торгівельного підприємства "Казка".
1.1. загальні положення, мета і предмет діяльності
1.2. юридичний статус, майно та структура підприємства.
2. Аналіз управління торговельною діяльністю підприємства.
.2.1 Управління поточними витратами торговельного підприємства.
2.2 Управління доходами та прибутком торговельного підприємства.
2.3 Управління господарським ризиком.
3. Напрямки ефективного функціонування діяльності.
Висновок.
Використана література.
Вступ.
Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління еккономікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця та ролі підприємства в розвитку суспільного виробництва.
В перехідний еперіод виникають і отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, працівниками.
Досвід роботи підприємств в умовах ринкової економіки, який накопичено в промислово розвинених країнах, не можна автоматично перенести на управління економічними процесами в Україні. Виникає необхідність його адаптації з урахування специфіки сучасного етапу розвитку економіки України та менталітету господарюючих суб'єктів.
У відповідності з Законом України "Про підприємства" підприємство є самостійним господарюючим уставним суб'єктом, яке володіє правами юридичної особи та здійснює вирбничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.
Дану курсову роботу я вирішила написати на прикладі торгівельного підприємства "Казка".
Мале підприємство - це самостійний незмінний елемент ринкової економіки, і самостійно впливає на структурну перебудову в економіці країни, робить певний внесок у збільшенні загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообороту, сприяє економії та раціональному використанню всіх ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усуненню монополізму.
Загальні переваги малого бізнесу: мобільність, гнучкість, здатність швидкого пристосування до змін споживчого попиту, оперативність освоєння випуску продукції малими партіями.
Головна мета малого підприємства - отримання прибутку. Проміжними цілями - найповніше задоволення споживчого попиту на товари і послуги, підвищення іміджу фірми, зміцнення позицій на ринку обслуговування певної групи населення (сегменти ринку).
1. Загальна характеристика підприємства.
Колективне підприємство "Казка" засноване згідно Законів України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про власність" та інших чинних законодавчих актів.
Підприємство засноване на не визначений термін.
Повна назва підприємства - колективне підприємство "Казка", скорочено - КП "Казка".
Місце знаходження підприємства:
78200 Україна, місто Коломия, проспект Відродження 26
Даний статут, зміст і доповнення до нього затверджуються Загальними Зборами учасників засновника та підлягають державній реєстрації.
1.1. Мета і предмет діяльності.
Підприємство створено з метою розширення випуску і збільшення реалізації продукції, робіт і послуг отримання прибутку від своєї діяльності, матеріального та соціального забезпечення своїх працівників та розв'язання регіональних програм.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
o оптова роздрібна та комісійна торгівля продовольчими товарами;
o виробництво продовольчих товарів (плодоовочевих, м'ясо-молочних, хлібобулочних, кондитерських, власної кулінарної продукції і фірмових напоїв);
o вирощування, заготівля, закупка в тому числі в населення за готівку, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
o послуги громадського харчування через власну мережу барів, кафе, ресторанів;
o організація виставок-продаж, семінарів, благодійницьких
міроприємств;
o виконання замовлень юридичних осіб та громадян, в тому числі іноземних, на підставі укладених з ними договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства;
o встановлення взаємовигідного співробітництва, господарських, соціально-культурних та інших зв'язків з державними, кооперативнини, громадськими підприємствами та організаціями в Україні та за її межами;
o утворення власної виробничої бази для виробництва продукції, товарів, виконання та надання послуг, в тому числі, шляхом участі в різного роду підприємствах (включаючи спільні підприємства та комерційні об'єднання);
o створення програм інноваційного та цільового призначення, в тому числі колективів розробників нової техніки, технологій, "ноу-хау", а також окремих авторів;
o здійснення бартерних (товарообмінних) операцій на території України та за її межами відповідно до чинного законодавства;
o вивчення споживчого попиту та .пропозиції на товари та продукцію власного виробництва та третіх осіб, а також наданняпослуг і виконання робіт з маркетингу, інформаціййно-консультативна та товарознавська діяльність;
Підприємство має право займатися будь-якою іншою діяльністю, яка вважатиметься припустимою, що випливає з предмету його діяльності. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії) здійснюються тільки на підставі такого дозволу (ліцензії). Мета діяльності підприємства полягає у як найповнішому задоволення ринку своїми роботами, послугами, товарами і одержання на цій основі прибутку.
1.2. Юридичний статус підприємства.
Підприємство є юридичною особою згідно з законодавством України. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та у відповідності до чинного законодавства України, цього статуту, яке затверджується Загальними Зборами. Господарська діяльність базується на принципах господарського розрахунку забезпечує самостійність фінансування витрат на розвиток та удосконалення діяльності, нематеріальне стимулювання працівників підприємства з прибутку. Підприємство веде самостійний, окремий баланс, має рахунки в установах банку, печатку і штамп зі своєю назвою, та користується фірмовою символікою засновника. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно чинного законодавства.
Майно підприємства.
Майно Підприємства становлять основні та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Майно Підприємства формується:
o за рахунок передачі частини майна засновника у вигляді основних засобів, грошових коштів, нерухомого та рухомого майна або інших майнових прав (в тому числі на інтелектуальну власність);
o майна і коштів одержаних в результаті діяльності;
o

 
 

Цікаве

Загрузка...