WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Техніко-технологічна база підприємства - Контрольна робота

Техніко-технологічна база підприємства - Контрольна робота

виробництва і є взаємоузгодженою сукупністю верстатів з ЧПУ, промислових роботів, автоматичних транспортних засобів, автоматичних складів, центральної управляючої ЕОМ та обслуговуючих всі ці засоби працівників, що обслуговують ці засоби.
В умовах найбільш розвинутого варіанту автоматизації підготовки виробництва та управління підприємством ГАВС функціонує в середовищі, що включає автоматизовану систему управління підприємством (АСУП), автоматизовану систему наукових досліджень (АСНД), систему автоматизованого проектування виробів (САПР "В"), систему автоматизованого проектування технологічних процесів (САПР "ТП"), а також інші виробничі системи. Управління ГАВС здійснюється з допомогою її центральної системи управління (СУ ГАВС) і локальних систем управління (ЛСУ) окремих її підсистем і компонентів.
Необхідно зазначити, що загалом наявність АСУП, САПР "В" та САПР "ТП" не є обов'язковою. ГАВС може функціонувати також при звичайній системі управління підприємством, при звичайних системах конструкторської й технологічної підготовки виробництва. Важливо лише, щоб власні процеси ГАВС здійснювались автоматично за розробленими спеціально для цього програмами.
ГАВС комплектуються верстатами з ЧПУ другогопокоління, до яких належать верстати, обладнанні магазином з набором різного металообробного інструменту і спеціальним пристроєм, що дозволяє автоматично за заданою програмою діставати інструмент з магазину, встановлювати його в робочому органі верстату, а після закінчення обробки предмета праці знімати інструмент і поміщати його в магазин. Такі верстати одержали назву багатоцільових верстатів (обробних центрів). По продуктивності вони еквівалентні 3-4 верстатам з ЧПУ і 8 - 12 звичайним верстатам.
Важливу роль в ГАВС відіграють промислові роботи або автоматичні маніпулятори з ЧПУ. Промисловий робот - це машина-автомат, запрограмована на виконання допоміжних і деяких основних виробничих операцій. За призначенням промислові роботи діляться на: виробничі, зайняті виконанням основних операцій технологічних процесів зварювання, складання і т.д.; зайняті виконанням транспортних та інших допоміжних операцій-установка і зняття заготовок, завантаження і розвантаження накопичувачів заготовок, складування виробів тощо.
На перших порах широко використовувались роботи - маніпулятори, функціонуючі по жорсткій програмі й не здатні адаптуватись до оточуючої обстановки. В даний час виготовляються й використовуються в ГАВС адаптивні роботи, оснащені штучними органами відчуття - від дотику до телевізійного зору, а також елементами штучного інтелекту Вони здатні виконувати такі складні операції, як вибір потрібних деталей із їх сукупності, орієнтування деталей при складанні та ін.
Важливою складовою ГАВС є автоматичні транспортні засоби, в якості яких найчастіше використовуються: підвісні та підлогові транспортери; транспортні візки, керовані від магнітних шин, прокладених під підлогою у відповідності з траєкторією транспортного шляху.
До складу ГАВС входить система зберігання й автоматичного розподілу об'єктів виробництва. Ця система включає:
а) центральний склад (ЦС), призначений для обслуговування всієї ГАВС;
б) проміжні накопичувані (ПН), кожний з яких призначений для зберігання й автоматичного розподілу об'єктів виробництва між окремими одиницями й групами обслуговуваного ним обладнання.
ЦС і ПН створюються у вигляді одноярусних (для великих виробів) або багатоярусних (для дрібних виробів) стелажів, обслуговуваних штабелерами - маніпуляторами з ЧПУ.
Інтегруючими компонентами ГАВС є її центральна керуюча ЕОМ та локальні ЕОМ, вмонтовані в окремі одиниці обладнання.
Створювані в складі перерахованих вище компонентів, ГАВС, інтегровані центральною керуючою ЕОМ, є великим досягненням у справі комплексної автоматизації серійного і навіть одиничного виробництва на машинобудівних підприємствах.
Важливим об'єктом удосконалення є технологічна компонента ТТБ підприємств. Досягнення якомога більшої відповідності цієї компоненти сучасним вимогам забезпечується впровадженням на підприємствах прогресивних технологій, розроблених на основі використання найновіших досягнень НТП і НТР.
Тому все більш широке застосування в машинобудуванні одержують такі сучасні технології, як: лазерна; плазмова; імпульсна; використання вібрації, ультразвуку, енергії вибуху; виготовлення деталей методом порошкової металургії та інші.
За науковими прогнозами генеральним напрямком трансформації сучасних машинобудівних технологій є перехід від системи машин для механічної обробки матеріалів (і в першу чергу металів) до "без машинної технології", яка базується на промисловому використанні різних фізичних процесів з допомогою засобів праці немашинного характеру. Це, безперечно, призведе до революційних перетворень технічної компоненти ТТБ машинобудівних підприємств.
2. Задача
Основні виробничі фонди підприємства на початок року складали 4270 тис. грн.
Введення і вибуття основних фондів протягом року відображено в таблиці:
Місяць Основні фонди, тис. грн.
введення Вибуття
1 березня - 17,0
28 березня 25,0 -
2 квітня 40,0 5,0
3 травня - 26,0
29 травня 52,0 -
Обсяг виробленої за рік продукції склав 5818,0 тис. грн., прибуток 2216тис. грн.
Визначити середньорічну і вихідну вартість основних виробничих фондів, коефіцієнт оновлення і вибуття їх. Дати оцінку використання основних виробничих фондів.
Розв'язок:
Для визначення коефіцієнту оновлення і вибуття використовуємо формули:
,
Вихідна вартість основних виробничих фондів становить
Для визначення середньорічної вартості основних виробничих фондів використовуємо формулу:
Щоб дати оцінку використання основних виробничих фондів потрібно розрахувати фондовіддачу, фондомісткість, та рентабельність підприємства.
Фондовіддачу розраховуємо за формулою:
Фондомісткість є оберненим показником до фондовіддачі, отже цей показник можна знайти за формулою:
Список літератури:
1. Економіка підприємства
За ред. Покропивного С.Ф.
"Видавництво "Хвиля-Прес"
Київ - 1995
2. Економіка підприємства
Бойчик І.М. Харів П.С.
Видавництво "Сполом"
Львів - 1999
3. Економіка підприємства
За ред. Петровича Й.М.
Видавництво "Магнолія плюс"
Львів - 2004

 
 

Цікаве

Загрузка...