WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Форми та системи оплати праці. Розрахунок середньої заробітньої плати Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства - Контрольна робота

Форми та системи оплати праці. Розрахунок середньої заробітньої плати Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства - Контрольна робота

на кінець року)
Зменшення питомої ваги будинків на 0,5%, споруд на 0,2%, передавальних пристроїв на 0,1%, вимірювальних приладів і обладнання на 0,04%, транспортних засобів на 0,01% та інвентарю на 0,01 % на кінець року викликано тим, що на кінець року збільшилась питома вага силових машин та обладнання на 0,45% і робочих машин і обладнання на 0,36%. На початок року питома вага силових машин і обладнання складала 14,7% (13230 тис. грн.), на протязі року було введено в дію основних засобів цього виду на суму 1500 тис. грн., виведено з експлуатації - на суму 900 тис. грн., і на кінець року вартість силових машин і обладнання становить 13830 тис. грн., що дорівнює 15,15% загальної вартості основних виробничих фондів на кінець року. Питома вага робочих машин і обладнання на початок року становить 28,2% (25380 тис. грн.), за рік введено робочих машин і обладнання на суму 2400 тис. грн., виведено - на суму 1700 тис. грн., і на кінець року вартість робочих машин становить 26080 тис. грн., питома вага на кінець року становить 28,56 %.
Загальна вартість основних виробничих фондів на кінець року становить 91 300 тис. грн.
2. 2. Визначення суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів на наступний рік.
Для виробничих цілей, а також для цілей оподаткування при розрахунку оподатковуваного прибутку використовується метод нарахування сум амортизаційних відрахувань, визначений статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР).
Згідно цього метода розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за трьома групами основних засобів. Відповідно до п.8.2.2 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" основні фонди розділяються за такими групами:
група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування);
гррупа 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;
група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2.
Норми амортизаційних відрахувань становлять: для 1 групи - 5% річних, для 2 групи - 25% річних, для 3 групи - 15% річних.
Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються шляхом застосування норм амортизації, вказаних вище, до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду.
Ам= Нам х Б (а) х Т
де Нам - норма амортизації відповідної групи
Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду
Т - період
Б(а) = Б(а-1) + П (а-1) - В(а-1) - А(а-1)
де Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду;
Б(а-1) - балансова -вартість групи на початок періоду, що передував звітному;
П(а-1) - сума витрат, понесених та придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному;
В(а-1) - сума вивсоених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;
А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.
Розіб'ємо наші основні засоби (табл. 2.1) по групах:
І група II група III група
Назва Сума Назва Сума Назва Сума
на 01.01 2000 на 31.12. 2000 на 01.01 2000 на 31.12. 2000 на 01.01 2000 на 31.12. 2000
Будинки 30 420 30420 Вимирювальні прилади і обладнання 2 070 2 070 Силові машини і обладнання 13 230 13 830
Споруди 13 320 13 320 Транспортні засоби 180 180 Робочі машини і обладнання 25 380 26 080
Передавальні пристрої 4 950 4 950
Виробничий і господарський інвентар 450 450
Всього: 48 690 48 690
2 250 2 250
39 060 40 360
Визначимо суму амортизаційних відрахувань по кожній групі основних засобів:
Ам(2001) = Нам х Б(01.01.2001) х Т
Б(01.01.2001) = Б(01.01.2000) + П(2000) - В(2000) - Ам(2000)
Ам(2000) = Нам х Б(01. 01.2000) х Т
це можна записати однією формулою :
АМ(2001) = Нам х (Б(01.01.2000) + П(2000) - В(2000) - (Нам х Б(01.01.2000) х Т)) х Т
1. Сума амортизаційних відрахувань по І групі основних засобів
АМ(2001) = 5% х (48690 - 5% х 48590 х 1) х 1 = 2 313,025 тис. гри.
2. Сума амортизаційних відрахувань по II групі основних засобів
Ам(2001) = 25% х (2 250 - 25% х 2250 х 1) х 1 = 421,875 тис. грн.
3. Сума амортизаційних відрахувань по III групі основних засобів
Ам(2001) = 15% х (40 360 - 15% х 39 060 х 1) х 1 = 5 175,15 тис. грн.
2. 3. Визначення показників стану, динаміки, забезпечення та ефективності використання основних виробничих фондів
2.3.1. Показники технічного стану основних фондів
Коефіцієнт зносу основних фондів :
К зносу= = =0,097 або 9,7 %.
Ам(2000)=5% х 48690 х 1 + 25% х 2250 х 1 + 15% х 39060 х 1 =
= 2434,5 + 562,5 + 5859 = 8 856 тис. грн.; Совф на кінець року = 91300 тис. грн.
Коефіціент придатності :
К придат = 1 - К зносу = 1 - 0,097 = 0,903 або 90,3 % -
технічний стан ОВФ добрий.
2.3.2 Показники динаміки основних фондів
Коефіціент оновлення основних фондів:
К оновл = = = 0,043 або 4%.
Коефіціент вибуття основних фондів:
К виб = = = = 0,029 або 3%.
Коефіціент приросту основних фондів:
К приросту = = = 0,014 або 1%.
2.3.3 Показники забезпеченості основними фондами
Фондоємкість : ФЕ = = = 11,3 (грн. / грн.)
овф за рік = Совф на початок року + Свведених ОВФ за рік х Т (кількість повних місяців роботи) / 12-
- Свибувших ОВФ за рік х Т (кількість повних місяців роботи) / 12 = 90 000 +
+ (700х10 + 800х3 + 1300х6 + 1100х2)/12 - (900х11 +1200х6 + 500х5) / 12 =
= 90 000 + 1616,7 - 1633,3 = 89 983,4 тис. грн.
ВД = Ціна х Q = 39,8 грн. Х 200 тис. т = 7960 тис. грн.
Фондоозброєність :
ФВ = ОВФ за рік = = 899,9 (тис. грн. / чол.)
На кожногопрацюючого на підприємстві припадає основних виробничих фондів на суму 899,9 тис. грн.
Фондоозброєність технічна :
ФВт= ОВФ за рік III гр. = = = 390,4 ( тис. грн./ чол.)
2.3.4. Показники єфиктивності використання основних фондів
Фондовіддача:
ФО = = = 0,088 ( грн. / грн. )
На кожну вкладену гривну отримуємо 8 коп. прибутку.
Рентабельність ОВФ:
R = х 100% = х 100% = х 100% = х 100% = 1,6 %
3. Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства.
Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства на прикладі свого підприємства. Вказати від діяльності підприємства та форму власності. Якщо виручка від реалізації продукції основного виробництва (доходів від робіт або послуг ) склада. 90 000 тис. грн. за рік.
Розрахуємо чистий прибуток підприємства, яке здійснює торгівельну діяльність (форма власності підприємства - колективна, організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю).

 
 

Цікаве

Загрузка...