WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Міжнародна підприємницька діяльність - Курсова робота

Міжнародна підприємницька діяльність - Курсова робота

кредитування та надання необхідної інформації. Вони звичайно регулюються чинним законодавством країни, що приймає.
Процедурний механізм переведення платежів (коштів) є важливим елементом угоди, що складається між іноземними і вітчизняними партнерами. У такій угоді країна базування прагне конкретні та достатні гарантії щодо безперешкодного переведення коштів, а також використання відповідної валюти і термінів переведення.
Розв'язання суперечок господарського і фінансового характеру звичайно здійснюється компетентним судовим чи адміністративним органом країни, що приймає. Якщо суперечка є достатньо складною, то зарадити справі може Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок. Варто додати, що Міжнародний центр видає збірник "Інвестиційне законодавство країн світу".
Норми поведінки іноземних партнерів передбачають формування загальних понять, принципів і норм, яких мають дотримуватись іноземні підприємці та які сприяють створенню позитивного іміджу зарубіжної фірми у країні, що приймає.
На наднаціональному рівні в рамках інтеграційних угруповань регулювання спільної підприємницької діяльності здійснюється складнішими угодами, які фіксують взаємовідносини між багатьма країнами. Таке регулювання підприємництва відбувається у випадках, коли забезпечується вільний рух капіталів, гармонізується економічна політика країн - учасниць, ефективно працюють відповідні наднаціональні інституції. До таких належать, наприклад, Європейський інвестиційний банк, що функціонує в межах Європейської Ради і за п'ять років свого існування здійснив фінансування кількох десятків тисяч промислових об'єктів у сфері розвитку інфраструктури та підтримки малого бізнесу.
Додаток
Т и п и
В и д и
Мал. 1. Основні типи і види міжнародної підприємницької діяльності (бізнесу).
Рівні
інтернаціоналізації
Форми міжнародної
підприємницької діяльності
Мал. 2. Форми міжнародної підприємницької діяльності та рівні інтернаціоналізації.
Мал. 3. Етапи створення спільного підприємства.
Основні розділи Зміст обґрунтування
1 " Назва МСП
" Назва фірми - партнера Коротка характеристика:
передбачуваного іноземного партнера;
досвіду співробітництва з ним;
основних фірм - конкурентів
2 Номенклатура продукції
" Кількість
" Вартість Кількісна і якісна характеристика продукції, її кон'юктура на ринку (вітчизняному та світовому); очікувані ціни та прогноз обсягу продаж
3 Технологія
" Тип
" Сутність Оцінка існуючих у світі технологій виготовлення аналогічних товарів, їх основних партнерів, прийнятої технології для продукції МСП
4 " Устаткування
" Форма і методи організації виробництва Вибір і розрахунки необхідного устаткування, форми і методу організації виробництва
5 Матеріально - технічне забезпечення Обґрунтування вибору: форми матеріально - технічного забезпечення; постачальників ресурсів; транспортних засобів
6 Персонал
" Чисельність по категоріях
" Оплата праці Необхідна (передбачувана) чисельність місцевих та іноземних працівників; вибрані форми оплати праці та розмір, преміювання, соціальні виплати
7 Фінансування і статутний фонд
" Загальна величина
" Частка партнерів Частка учасників у статутному фонді за чинним законодавством; загальна величина статутного фонду; частка власних і позичкових коштів
8 Реклама продукції
" Види
" Витрати
" Канали розповсюджен-ня Аналоги реклами на дану продукцію, можливість конкурентів на світовому ринку; вибрані види реклами та фінансові можливості її здійснення
9 Система збуту продукції
" Вид та засоби доставки
" Обсяг збуту всередині країни і за рубежем Наявність досвіду організації збуту в партнерів; практика збуту аналогічної продукції іншими фірмами
10 Очікувані виторг і прибуток
" Запланований виторг
" Очікуваний прибуток Динаміка рівня цін за стадіями життєвого циклу продукту; очікувані виторг і прибуток; розподіл прибутку між партнерами і порядок його використання
11 Формування фондів МСп
" Фонд технічного розвитку
" Фонд соціального розвитку
" Резервний фонд Існуючий досвід і формування фондів всередині країни і за рубежем; вибір створюваних фондів і їх розрахунки
12 Економічна ефективність створення й функціонування Розрахунки й оцінка показників економічної ефективності створення і функціонування МСП за існуючою або власною методикою
Мал. 4. Приблизна схема (форма) техніко - економічного обґрунтування створення МСП
Мал. 5. Організаційно - економічний механізм функціонування МСП
Проблеми Політико - правові " Велика ймовірність порушення політичної стабільності
" Відсутність і недосконалість необхідних закордонних актів
Організаційно - технічні " Слабка гнучкість організаційних структур
" Консерватизм в оцінці пропозицій, багато-ступінчастість і повільність прийняття рішень
" Нерозвинутість внутрішньонаціональної інфраструктури
" Недостатньо активне входження України у міжнародні політичні та економічні структури
Економічні " Деформоване і з порушенням ринкових принципів ціноутворення
" Недостатня конвертованість валюти
" Надмірно жорстка система забезпечення матеріально - технічними і фінансовими ресурсами
" Відсутність активно - діючої системи економічних стимулів
Соціально - психологічні " Філософія утриманства та рвацтва
" Інерційність економічного мислення та брак досвіду високопрофесійного менеджменту
" Несприйняття певними прошарками суспільства окремих форм іноземної участі у спільному підприємництві
" Мовно - культурологічні перешкоди
Мал. 6. Проблеми створення і функціонування МСП на сучасному етапі формування економіки України.
Мал. 7. Методи, форми і рівні регулювання міжнародної підприємницької діяльності
Висновок
Головною метою регулювання спільної підприємницької діяльності на міждержавному рівні, що здійснюється здебільшого через укладені дво- та багатосторонні угоди, є, з одного боку, забезпечення країною базування правового захисту своїх інвестицій від можливих некомерційних ризиків, а з іншого - підтримка стабільності і надійності економічних взаємин між країнами - партнерами.
Вивчення нагромадженого зарубіжного досвіду залучення та використання іноземних інвестицій і усвідомлення механізмів діяльності відповідних міжнародних інституцій фінансово - економічного спрямування мають стати важливими чинниками активізації та зростання ефективності міжнародної підприємницької діяльності в Україні.
Види зовнішньоекономічних зв'язків ґрунтуються на оплатній та безоплатній основі. Зараз зовнішньоекономічні зв'язки здійснюються переважно на оплатній основі. До безоплатних видів діяльності належать комплекси робіт стосовно міжнародної охорони навколишнього середовища, освоєння багатств Світового океану, міжнародної уніфікації стандартів тощо.
Список використаної літератури
Економіка підприємств / за редакцією По кропивного С. Ф. В 2 т. - К.: Хвим - Прес, 1995 - 782 с.
Горфинкель В. Я. и др. Экономика предприятия. Учебник для вузов - М. ЮНИТИ, 2000. - 742с.
Підприємництво: стратегія, організація, ефективність:
Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 352с.

 
 

Цікаве

Загрузка...