WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розвиток лізингу в Україні, формування лізингового ринку - Курсова робота

Розвиток лізингу в Україні, формування лізингового ринку - Курсова робота

при здійсненні операцій по наданню майна в фінансовий лізинг - дата передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоодержувачу;
- дата виникнення права лізингоодержувача на податковий кредит для операцій фінансової оренди (лізингу) - дата прибуткування об'єкта фінансового лізингу таким лізингоодержувачем.
Роблячи підсумки, можно сказати, що недосконале законодавство про лізинг потребує негайного урегулювання. В випадку прийняття рішення по цим питанням було б логічним погодити положення основного законопроекту про лізинг з законопроектами, які регулюють оподаткування таких операцій.
Заключна частина
Працюючи над темою було розглянуто ряд питань, зокрема : сутність поняття лізингу, його структура та види; організаційно-правові основи лізингових угод; методика оцінок ефективності застосування лізингу в процесі оновлення технічної бази підприємства та напрями його розвитку в Україні.
Аналізуючи ці питання можемо зробити такі висновки:
- Згідно із Законом України "Про лізинг" лізинг - цепідприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізенгоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
- Об'єктом (предметом) лізингу може бути будь-яке майно, що належить до основних фондів (засобів) і яке не заборонене до вільного обігу на ринку, а також нематеріальні активи.
- Суб'єктами лізингу можуть бути: лізингодавець, лізингоодержувач та продавець лізингового майна (постачальник).
- Лізинг класифікують за багатьма ознаками.
- Організаційно-правові основи здійснення лізингових операцій базуються на чинному законодавстві ( Законі України "Про лізинг" та інших нормативно-правових актах України), а також на укладених відповідно до цих актів договорах про лізинг ( крім відносин, урегульованих нормативно-правовими актами про аренду та приватизацію державного майна). Основною правовою формою регулювання взаємовідносин між суб'єктами лізингу є договір (угода), що укладається між ними.
- Договір лізингу - це угода про встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків двох або декількох осіб. Він визначає найважливіші умови функціонування сіб'єктів лізингових угод, додержання ними діючих в країні законів і прийнятих на себе зобов'язань.
В найбільш загальному методологічному відношенні власний ефект лізингу має щонайменше три особливості: мультиплікативність, емерджентність та ефект, що отримується, проявляється не лише в процесі виробництва, але і в соціальній сфері життя і діяльності людей.
- Серед основних показників ефективності лізингових операцій виділяють:
зіставлення вартості майна за умов його купівлі в кредит з його вартістю за умов лізингової угоди; розрахунок варіантів ставок фінансування угоди;
зіставлення надходжень виручки від експлуатації об'єкта лізингу у власника даного майна з надходженнями від використання його за умов лізингу і деякі інші.
- Впровадження лізингу завжди супроводжується багатьма труднощами. Однак без упровадження лізингових схем український споживач може залишитися взагалі без можливості придбати нову техніку - транпортну, сільськогосподарську чи будь-яку іншу.
- Деякі виграшні для української економіки проекти, які можна було б здійснити за допомогою лізингу: по-перше, лізинг виступає як комерційний кредит, тобто кредит в натуральній формі, що дає можливість купувати сучасніше устаткування та технології, а також нарощувати збут виготовленої продукції і ставати ефективним важелем маркетингу для виробників. Потім, лізинг допоміг би здійснити необхідну структурну перебудову економіки України в бік енергозбереження, як це відбулося з економікою США після енергетичної кризи 1974-1975 рр. Україна за допомогою лізингу може підняти свою авіабудувальну промисловість. Україна могла б брати в лізинг казеїнові, олійножирові, маргаринові, шкіропереробні та інші заводи під гарантії уряду. В Україні такою справою вже зайнялися приватні фірми, які пропонують казеїнові заводи на так званих компенсаційних умовах (угодах).
Рентабельність лізингових операцій і відповідна законодавча база можуть незабаром викликати бум на українському ринку надання лізингових послуг. Характерні особливості і переваги лізингового кредитування перед іншими формами кредитування витрат на придбання обладнання переконливо свідчать, що лізинг повинен знайти широке застосування у внутрішній економіці України.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про лізинг" - із змінами, внесеними Законом України від 14 січня 1999 року.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" - від 28 грудня 1994 року.
3. Горемыкин В.А. Основы технологий лизинговых операций. - М: Ось-89, 2000. 46 с.
4. Данилова Л.І. Лізинг як фактор інвестиційного розвитку. - Фінанси України. - №11, 1998. 13-15 с.
5. Зоренко А.С., Резниченко В.Н. Лизинг: возможности и перспективы. // Экономика предприятия. - №4-5, 1999.
6. Карп М.В. Финансовый лизинг на предприятии. - М.: Финансы, Юнити 2000. 56 с.
7. Калитка Г.Б. Лізинг: реалії, проблеми, перспективи // Фінанси України. - №2.-1999. 43 с.
8. Кисіль С. Деякі правові аспекти лізингу в Україні // Український промисловець.-№1, 2000.21 с.
9. Лещенко М.И. Основы лизинг: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001.- 336 с. - ISBN.
10. Маслов С. Технології фінансування лізингу в Україні // фондовий ринок.- №28, 1999. 26 с.
11. Міщенко В.І.Основи лізингу.- К.: Знання, 1997. 33-36 с.
12. Орлов О.О., Рясних Є.Г. Що заважає розвитку лізингу в Україні // Фінанси України. - №7, 1999.18 с.
Додаток 3. Рис. 2.3. Схема організації лізингових операцій.
Цифрові позначення на рисунку:
1 - Укладення лізингової угоди.
2 - Подання замовлення на устаткування або інший об'єкт лізингу.
3 - Одержання банківської позики.
4 - Оформлення договору купівлі-продажу об'єкта лізингу.
5 - Поставка виробником (продавцем) об'єкта лізингу лізингоодержувачу.
6 - Складання акта приймання об'єкта лізингу.
7 - Оплата поставки об'єкта лізингу лізингодавцем.
8 - Укладення договору страхування об'єкта лізингу.
9 - Сплата лізингових платежів.
10 - Повернення банківської позики і сплата відсотків за користування нею.
Додаток 1. Рис.2.1. Система господарчих договорів за лізинговою угодою.
Додаток 2. Рис.2.2. Загальна характеристика лізингових угод.
ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЯ
Д

 
 

Цікаве

Загрузка...