WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) - Курсова робота

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) - Курсова робота

витрат за калькуляційними статтями дозволяє встановити цільові напрями витрат , зв'язок з технологічним процесом , а також обчислити собівартість одиниці окремих видів продукції , узагальнити витрати за місцем їх винекнення , забезпечити контроль за використанням ресурсів на кожному місці виникнення витрат . Для аналізу за статтями калькуляції необхідно усі непрямі затрати пропорційно розподілити по видам продукції .
У даній роботі усі комплексні статті витрат я розподіляю пропорційно матеріальним витратам по видам продукції .
Аналіз собівартості ковдри за статтями калькуляції .
Таблиця 12.
Стаття витрат На одиницю продукції, грн. Відхилення
Сума, грн.
план факт
1. Сировина і матеріали 290 274 -16
2. Паливо і енергія
3,1 1,9 -1,2
3.Заробітна плата
10,5 6,1 -4,4
4. Відрахування на соціальне страхування 0,45 0,2 -0,25
5. Витрати на утримання і використання устаткування 5,1 3,19 -1,91
6. Загальногосподарські витрати 4,2 2,5 -1,7
7. Загальновиробничі витрати 9,2 5,6 -3,6
Виробнича собівартість 322,5 298,49 -29,01
Аналіз собівартості ковдри свідчить , що загальний розмір економії на одній ковдрі = 29 грн. Основна економія відбулася за допомогою економії матеріалів . Питома вага усіх інших статей калькуляції також зменшилась . За рахунок того , що зменшилась собівартість продукції , підприємство отримає великий прибуток .
Повна собівартість продукції дорівнює виробнича собівартість плюс позавиробничі витрати . Як правило , позавиробничі витрати являють собою дуже маленьку частку собівартості . Повна собівартість плюс прибуток плюс податок на додану вартість дорівнює ціна . Навіть при незмінній ціні підприємство збільшить свій прибуток на 29 гривень на кожній ковдрі ( а їх фактично випускають 552 штуки ) . З таким прибутком можна розширяти виробництво і стимулювати працюючих , збільшуючи платню .
Аналіз собівартості подушки за статтями калькуляції.
Таблиця 13.
Стаття витрат На одиницю продукції, грн. Відхилення
Сума, грн.
план факт
2. Сировина і матеріали 80 85 5
2. Паливо і енергія
0,85 0,5 -0,35
3.Заробітна плата
2,9 1,89 -1,01
4. Відрахування на соціальне страхування 0,11 0,07 -0,04
5. Витрати на утримання і використання устаткування 1,42 0,97 -0,45
6. Загальногосподарські витрати 1,18 0,77 -0,41
7. Загальновиробничі витрати 2,53 1,73 -0,8
Виробнича собівартість 89 90,93 1,93
Аналіз собівартостіодиниці цього виду продукції показав ,що перевитрати у розрахунку на одну подушку становлять 1,93 гривні . Хоча по статтям калькуляції (2-7) всюди була економія (усі затрати на одиницю продукції зменьшиличь ), але за рахунок того , що ціна на матеріали ( асаме на пух ) збільшилась на 5 гривень , собівартість зросла , бо продукція є дуже матеріаломісткою , і основну роль у збільшенні чи зменшенні собівартості грають ціни на матеріали . Але (!) завдяки тому , що на кожній ковдрі підприємсво має великий прибуток ( на 29 гривень ), незважаючи на ці збитки (майже 2 гривні на кожній подушці ) , підприємство всерівно дуже збільшило свої прибутки.
Висновок .
При аналізі затрат на виробництво одного підприємства я намагалася використовувати усі можливі методи аналізу затрат , бо , як відомо, на практиці результати аналізу можуть відрізнятися один від одного , в залежності від методу , який використовувався при аналізуванні . Тому для того , щоб врахувати усі фактори впливу на затрати , різноманітні випадки , які можуть трапитись на підприємстві , доцільно аналізувати затрати за допомогою різ них підходів .
Перш за все слід відмітити , що основні затрати на виробництво на підприємстві " Шик "-це матеріальні затрати . Матеріали , які йдуть на випуск продукції дуже дорогі . Але за рахунок змін факторів " норм " і " цін " матеріальних затрат , вони зменьшились у розрахунку на 1 ковдру на 16 гривень і підвищились у розрахунку на одну подушку на 5 гривень . Крім того , дуже підвищилась продуктивність праці і відповідно обсяг виробництва . Тоді усі постійні затрати у розрахунку на одиницю продукції зменьшились . Але так як матеріальні затрати - це 93,3 % загальних виробничих затрат , то їх зміна - це основний критерій зміни виробничої собівартості виробу .Тому загальновиробничі затрати на ковдру зменьшились , що привело до підвищення прибутку , а загальні виробничі затрати на подушку збільшились , що привело до зменьшення прибутку . Але так як збільшення прибутку за рахунок випуску ковдр значно перекриває зменьшення прибутку через підвищення матеріаломісткості подушок , то в цілому підприємство має великий прибуток ( усі цифри наведені утаблицях ).
Слід прийняти до уваги , що змінилися умови кращі на підприємстві (продуктивність зросла в 1,5 раза , тобто працівники працюють набагато швидше ), а на заробітній платні це не відобразилося .Тому необхідно звернути увагу на кадрову політику підприємства щодо робітників основного виробництва .
Щодо пошуків поточних резервів зниження собівартості , то слід приділити увагу виявленню так званого прихованого браку . Він може фігурувати як доброякісні готові вироби і приносити несподівані збитки .
Щодо пошуку перспективних резервів зниження собівартості , то можна збільшити обсяги виробництва . Алецей раз не за рахунок підвищення продуктивності праці ( рорбітники і так працюють в повну силу ), а за рахунок розширення виробництва . Якщо директор і головний бухгалтер розмістяться в одному кабінеті , то без змін орендної плати з'явиться територія для залучення ще 2-3 швачок .
Ще одна пропозиція : щоб знизити показник затрат на 1 гривню , тобто збільшити прибуток , можна підвищити ціни . Це я вважаю реальним , бо за таку ціну покупці купують ковдри і подушки з пір'я , а такі вироби з пуху мають коштувати набагато більше.
Список літератури:
1. Гукасьян Г. М . экономическая теория : ключевые вопросы . Учебное пособие .- М . : инфра -М ., 98 год.
2. Совицкая Г. В . Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов . - 2-е издание перераб. И дополн. -Минск , М. : Экоперспектива, 98 год.
3. Сопко В. Бухгалтерський облік . Навчальний посібник . -2-ге видання , перероб. І доп .- К. : КНЕУ , 1999- с 282-329, 408-419.
4. Типове положення з планування , обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт , повлуг ) у промисловості , затаержене постановою Кабінету Міністрів України від 26. 04. 96 р. №473.
5. О. МАксимова . Постоянные и переменные затраты // Баланс . - 1999 - №18 .
6. О. Максимова. Навчитися правильно рахувати затрати - перший крок до управління ними // Баланс . - 1999. -№ 14.
7. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории.- Л., 98г.
8. Закон України " Про оподаткування прибутку підприємств "., від 22. 05. 97 №283/97 - В Р із змінами і доповненнями .
9. Порядок складання декларації про прибуток підприємства , затверджений наказом Д П А в Україні від 21. 01. 98 №37 і зареєстрований в Мінюсті України 11.02 .98 №94
10. В.І. Іващенко , М.А. БОлюх. Економічний аналіз господарської діяльності . Навч. Посібник.- К. : ЗАТ " Нічлава " , 1999р.

 
 

Цікаве

Загрузка...