WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) - Курсова робота

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) - Курсова робота

бухгалтер 450 Головний бухгалтер
1 450
1 Менеджер по забезпе-ченню матеріала-ми 350 Менеджер по забезпе-
ченню матеріала-ми і реалізації готових виробів 1 420
1 Менеджер по реалізації готових виробів 350 Робочий , що виконує функції механіка і електрика 1 390
1 Механік 300 Водій 2 300
1 Електрик 300 Грузчик 1 200
2 Водій 300 Складов-щик 1 200
1 Грузчик 200 Приймаль-ники на пунктах 3 200
1 Складов-щик 200 Вбираль-ниця 1 150
3 Приймаль-ники на пунктах 200 Художник-дизайнер 1 200
1 Вбираль-ниця 150
Фонд зарплати плановий = 5800 грн.
Кількість працюючих = 20 чоловік.
Загальне відхилення =-290 грн.
Фонд зарплати фактичний = 5510 грн.
Кількість працюючих = 19 чоловік.
Середня зарплата планова ==290 грн. Дорівнює середній зарплаті фактичній .
Продуктивність праці по пошиттю ковдр зросла в 1,6 рази , по пошиттю подушок - в 1,5 рази .
Тобто середня зарплата не зростає , а продуктивність праці зростає великими темпами .
Затрати на оплату праці на підприємстві зменьшились за рахунок того , що форма зекономила 280 грн., залишивши одного менеджера і підвищив йому платню ; замість механіка і електрика взяли одну компітентну людину також з підвищеною платнею (на цьому зекономили ще 210 грн. ) . З метою майбутніх прибутків взяли на роботу по трудовому договору художника-дизайнера , який розробляє вишивки для ковдр . На підприємстві відбулося скорочення трудозатрат в натуральній формі з значним скороченням передозатрат в вартісній формі , причому темпи скорочення затрат в грошовій формі відстають від темпів скорочення затрат в натуральній формі . Це раціоналізація виробництва [12 ] . Кожний підприємець намагається до скорочення трудомісткості одиниці продукції шляхом раціоналізації виробництва . В нашому випадку відбулося скорочення затрат на оплату праці з одночасним ростом випуску продукції , що призвело до значного зменьшення трудомісткості .
Трудомісткіть виробів .
Таблиця 10.
Продукція Затрати на оплату праці за виробами , грн. Кількість продукції Затрати на оплату праці на одиницю виробу , грн.
план факт план факт план факт
1. Ковдри
3654 3416,2 345 552 10,5 6,1
2. Подушки 2146 2093,8 736 1104 2,9 1,9
Всього 5800 5510 х х х х
Розподілення комплексних затрат на оплату праці було пропорційно матеріаломісткості виробів .
Трудомісткість одиниці виробу значно зменьшилась .
При аналізі фонду оплати праці визначають вплив факторів на його зміну.
Вплив зміни середньооблікової чисельності : ( 19-20 ) * 290 = -290
Одночасно з зменьшенням кількості робітників на одного чоловіка , відбулося змен6ьшення фонду оплати праці на суму середньої заробітної плати.
На даному підприємстві ведеться політика заохочення працюючих . Це необхідно зробити , тим паче , що продуктивність праці за рішенням керівництва має зростати . Чи доцільно ввести іншу форму оплати праці ? Почасову оплату на цьому підприємстві не слід вводити , бо це може погано відбитися на продуктивності випуску продукції . Платити за кожний готовий виріб теж , я думаю , не слід , бо це може привести до надмінного випуску продукції , а на ринку стільки не потрібно . Проблема з реалізацією товарів можуть привести до збиртків , крім того надмірна пропорція часто приводить до зменьшення ціни товару . Тому я пропоную залишити робітників на ставці , яку треба підвищити . Чи (другий варіант ) ставку залишити без змін , але ввести у кадрову політику підприємства таке поняття як " доплата у зв'язку зі змінами умов праці " . Ця доплата повинна бути дуже значною і давати її слід лише тим робітникам , які працюють з продуктивністю праці в ковдр за годину (48 подушок за годину ). Слід зауважити , що від затрат на оплату праці залежить обсяг відрахувань до бюджету в пенсійний фонд , фонд соціального страхування і фонд безробіття , які також включаються у собівартість продукції.
Відрахування планові = 37,5 % * 5800 = 2175 грн.ї
Відрахування практичні = 37,5 % * 5510 = 2066,25 грн.
Відхилення = 108,75 грн.
Витрати на обслуговування виробництва та управління включають три комплексні статті :[10]
1) Витрати на утримання і експлуатацію устаткування : 2842 грн.
2) Загальновиробничі витрати : 5040 грн.
3) Загальногосподарські витрати : 425 грн.
Аналіз цих затрат доцільно проводити лише у розрахунку на 1 грн. товарної продукції . [11] Показник затрати на гривню товарної продукції розраховується відношенням загальної суми затрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості продукції в діючих цінах .[2] Так як об'єктом досліджень цієї курсової роботи є тільки виробничі затрати , то такий аналіз можна зробити лише приблизно .
Якщо ціна на ковдру = 502 грн . , а на подушку = 156 грн. , то
" на 1 грн. Ковдри по плану припадає : (1790 / ( 502 * 345 ) ) * 100 % = 1,03 % затрат (на утримання і експлуатацію устаткування ) ;
фактично : ( 1762 / (502 * 552 ) ) * 100 % = 0,6% .
" на 1 грн подушки по плану : (1080 / ( 156 * 536 ) )*100 % = = 0,9 % затрат ;
фактично : (1080 / (156 * 1104 ) ) * 100 % = =0,6 % затрат .
Можна зробити два висновки : по-перше ці затрати зовсім незначні , по-друге , так як вони постійні , то в зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва вони зменшуються .
5. Аналіз затрат за елементами і статтями затрат .
Витрати на виробництво продукції планують і обліковують за двома напрямками : зап економічними елементами і за статтями калькуляції . Визначення і класифікацію витрат за цими озноками див. У пункті 1 кутсової роботи . Найбільш корисним для вивчення змін у структурі затрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами затрат .[11] Віндозволяє вивчити їх склад , визначити питому вагу кожного елементу , долю оплати праці у загальних витратах на виробництво . [10] Аналіз затрат за елементами затрат дозволяє не лише вивчити зміни у структурі собівартості , але й зрозуміти , якого характеру продукцію випускає підприємство ( матеріаломістку , енергомістку , фондомістку , тощо ).
Затрати на виробництво .
Таблиця 11.
Показники План Факт Відхиле-ння, %
Тис. Грн. % Тис. Грн. %
1. матерівальні затрати 158870 89,8 245088 93,3 3,5
2. витрати на оплату праці 5800 3,27 5510 2,0 -1,27
3. Відрахування на соціальні заходи 232 0,13
220,4 0,08 -0,05
4. Амортизація основних фондів 2842 1,6 2842 1,08 -0,52
5. Інші витрати
9108 5,2 9010 3,54 -1,66
Всього витрат на виробництво 176852 100 262670,4 100 _
Дані цієї таблиці свідчать , що виробництво дуже матеріаломістке . У зв'язку з тим , що зріс обсяг виробництва , матеріальні затрати зросли . Фонд оплати п а і зменшився і став займати ще меншу питому вагу у загальних виробничих затратах . Це погано , бо ріст випуску продукції повинен бути відповідно оплачений робітникам . У пункті 4курсової роботи я проаналізую це детальніше . Амортизаційні затрати - постійні , тому із збільшенням загальних затрат , їх питома вага зменшується .
На наступному етапі аналізу вивчається собівартість продукції за калькуляційними статтями . Уданій роботі повна собівартість не аналізується , бо об'єктом досліджень є виробничі затрати ( тобто без затрат на реалізацію і збут ).
Планування і облік

 
 

Цікаве

Загрузка...