WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) - Курсова робота

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) - Курсова робота

грн 2,5 м 20 к 0,5 грн
пух 1 кг 50 грн 50 грн 1 кг 55 грн 55 грн 5
атлас 1,7 м 15 грн 25,5 грн 1,7 м 15 грн 25,5 грн
всього х х 80 х х 85 грн 5
За рахунок збільшення ціни на 1 кг пуху збільшили затрати матеріалів на 1 подушку на 5 грн.
При аналізі матеріальних затрат слід виявити вплив таких факторів :
1) зміни питомих затрат сировини та матеріалів на одиницю продукції - фактор " норм " ;
2) зміни собівартості заготовлення одиниці сировини та матеріалів - фактор "цін " .
1.Одіяло .
Нитки : фактор "норм " (120-20)*коп.=4 грн.
Фактор "цін " : (20-20)*120 м=0
Всього : +4 грн.
Пух : фактор " норм " : (2,5-3)*50 грн.=-2,5 грн
Фактор "цін " : (55-50)*2,5 кг =12,5 грн.
Всього : -12,5 грн.
Атлас : фактор " норм " : (7,5-8)*15=-7,5 грн
Фактор "цін " : (15-15)*7,5=0
Всього : -7,5 грн.
Резерв економії становить 16,5 грн. (4+12,5) у той час як на першому етапі деталізації показників цей резерв був лише 4 гривні . Тут можна більш точно побачити вплив кожного фактору .Якщо , наприклад , на першому етапі деталізації відхилення видно , що зміна норм цін і пуху призвела до зменшення затрат на 12,5 гривень , то тут можна побачити , що це відбулось завдяки позитивного за змістом впливу зміни " норм " пуха на 25 гривень (зі знаком "-") і негативного впливу зміни " цін " на 12,5 ( зі знаком " + " , тобто збільшення затрат ) .
2. Подушка .
1. Нитки : фактор "норм " =0
фактор "цін " =0
2.Пух : фактор "норм "=0
Фактор "цін "=(55-50)*1=5
3. Атлас : фактор "норм " : =0
Фактор "цін " =0
Всього за 3 матеріалами :5 грн.
Ніяких додаткових резервів економії не виявлено .
Це ті ж самі 5 гривень через підвищення цін на пух .
Зменьшити затрати можна було б за допомогою норм використання пуха на 1 подушку, але зменьшення ваги пуху у подушці може привести до зниження якості виробу бо у подушці такі зміни дуже помітні так як в ній пух завжди пресується під тиском голови на відміну від ковдри , де такі зміни вмісту пуха ( якщо вони не дуже значні ) зовсім не помітні для користувача .
Обов'язково слід проаналізувати матеріаломісткість виробництва виробів .
Таблиця 6.
Вироби Обсяг випуску Затрати матеріалів на одиницю продукції, грн. Сума затрат на виробництво виробу
план факт план факт план факт
шт. % шт. % грн. % грн. %
1. Одіяла 345 32 552 33 290 274 100050 63 151248 62
2.Подушки 736 68 1104 67 80 85 58880 37 93840 38
Всього 1081 100 1656 100 х х 158870 100 245088 100
Дані про зміну затрат матеріалів на одиницю продукції див. Таблиця 4 і 5 . Дані про зміни осягу виробництва через зміну продуктивності праці див. На сторінці ?? курсової роботи .
Перш за все , слід зазначити , що ковдри дуже матеріалоємкі вироби . За планом вони займають 32 % випуску продукції , але 63 % загальних затрат . Облік матеріаломісткості ведеться у натуральній і вартісній оцінці . Зниження матеріаломісткості одиниці продукції в натуральному вимірнику приведено у таблиці 4 . Увартісному вимірнику відбулося підвищення матеріаломісткості (див. Таблиця 4 ). Але в загальному затрати матеріалів на одиницю продукції зменьшились . Незважаючи на це в загальному обсягу матеріаломісткість випуску ковдр зменьшилась лише на 1 % (62 - 63) . Що ж до подушок , за рахунок збільшення матеріаломісткості у вартісній оцінці одинирці продукції , загальна матеріаломісткість випуску подушок збільшилась на 1% . Проблема зниження матеріаломісткості і постійний пошук потенційних можливостей такого зниження при виробництві товарів виступає у якості важливої техніко-економічної задачі , яка часто потребує залучення спеціалістів - ехніків , технологів , економістів .[12 ]
Щодо залежності матеріальних затрат від структури випуску продукції ( схема 1 ) , то на одному підприємстві зміна обсягу випуску не веде до зміни структури випуску ( тільки на 1 % , таблиця 6 ) , і тому в нашому випадку це не має значення .
Обов'язково слід проаналізувати вплив факторів на зміну матеріальних затрат на випуск продукції .
Фактори впливу на зміну матеріальнимх затрат на випуск ковдр
Таблиця 7.
№ підстано-вки та назва фактору Обсяг виробни-цтва ковдр , шт. Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно Ціни матеріалів , грн. Матеріа-льні затрати на виробни-цтво ковдр, грн. Величина впливу фактору
По плану: 345
100;3;8 0,2;50;15 10050 _
1. Зміна обсягу виробни-цтва
552 100;3;8 0,2;50;15
160080 60030
2. Зміна норм матеріалів 552 120;2,5;7,5 0,2;50;15 144348 -15732
3. Зміна ціни матеріалів 552 120;2,5;7,5 0,2;55;15 151248 6900
Загальний вплив : 51198
Затрати матеріалів на виробництво ковдр зросли на 51198 грн., в тому числі :
" За рахунок зміни обсягу випуску на +60030.
" За рахунок зміни норм матеріалів на одиницю виробу на -15732.
" За рахунок зміни цін матеріалів на 6900.
В даному випадку знак "-" являє собою позитивний вплив фактора , бо це означає , що затрати зменьшується .
Те , що затрати значно збільшились при підвищенні обсягу випуску (перша підстановка ) - це природньо . Те , що вплив зміни норм затрат матеріалів позитивний (зі знаком "-" )можна пояснити так : змінились норми використання двох видів матеріалів - норми затрат ниток збільшується і норми витрат пуха на одиницю виробу зменьшується . Зміна останніх має більше значення , бо - пух найдорожчий з усіх матеріалів , що використовуються .
При зміні цін на матеріали затрати зросли , бо ціна на 1 кг пуха підвищилась . Затрати зросли незначно , бо одночасово з підвищенням цін зменьшилась норма затрат пуха .
Фактори впливу на зміну матеріальних затрат на випуск подушок .
Таблиця 8 .
№ підстано-вки та назва фактору Обсяг виробни-цтва подушок , шт. Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно Ціни матеріа-лів , грн. Матеріа-льні затрати на виробни-цтво подушок, грн. Величина впливу фактору
По плану: 736
2,5;1;1,7 0,2;50;15 58880 _
1. Зміна обсягу виробни-цтва
1104 2,5;1;1,7 0,2;50;15
883320 29440
2. Зміна норм матеріалів 1104 2,5;1;1,7 0,2;50;15 88320 _
3. Зміна ціни матеріалів 1104 2,5;1;1,7 0,2;55;15 93840 5520
Загальний вплив : 29992
Затрати матеріалів на випуск подушок зросли на 29992 грн. , в тому числі за рахунок зміни обсягу випуску (збільшується ) на 29440 , за рахунок зростання цін на матеріали - на 5520.
4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва та управління .
Затрати на оплату праці мають меньшу притому вагу в собівартості продукції , ніж матеріальні затрати . Загально відомо , що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці .
На підприємстві ,що аналізується так і відбулось .
Затрати на оплату праці на підприємстві " Шик ".
Таблиця 9.
Кількість працюю-чих, план Персонал плановий Ставка планова , грн. Персонал фактичний Кількість працюю-чих , факт Ставка фактична, грн.
1 Робочий на машині 1 300 Робочий на машині 1 1 300
1 Закройщик 300 Закройщик 1 300
4 Швачки
1-подушки
3-ковдри 300 Швачки
1-подушки
3-ковдри 4 300
1 Директор 500 Директор 1 500
1 Головний

 
 

Цікаве

Загрузка...