WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) - Курсова робота

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) - Курсова робота


Курсова робота
з курсу " Економічний аналіз "
на тему:
Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці).
Зміст.
Вступ……………………………………………………………………3
1. Економічний зміст і класифікація витрат………………………….4
2. Аналіз загальної суми затрат на виробництво……………………10
3. Аналіз матеріальних затрат………………………………………...12
4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування
виробництва і управління……………………………………………18
5. Аналіз затрат за елементами і статтями калькуляції……………..22
Висновок……………………………………………………………….25
Список літератури……………………………………………………..26
Додаток .
Вступ
Перш за все , на мою думку, необхідно підкреслити актуальність цієї теми. Проблема зменшення затрат на підприємстві , відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку ,завжди була і буде на першому місці . Самтому я обрала цю цікаву тему "Прямі затрати на виробництво ." Кінцева мета будь-якої діяльності --одержання прибутку. А для визначення кінцевого результату прибутку необхідно вести облік і аналіз затрат.
Управління підприємством неможливе без аналізу затрат ,тому що цей аналіз висвітлює усі економічні закономірності і механізми , які відбуваються на підприємстві .
Затрати--це головний фактор , що впливає на пропозицію товарів . Тому , перед тим , як прийняти рішення про те , скільки товарів виробляти , фірма повиння проаналізувати свої витрати .[1]
Зменшення аналізу затрат на підприємстві можна прослідити у взаємозв`язку між всіма процесами , що відбуваються на підприємстві . Підприємство--це система , в якій всі процеси взаємозв`язані . Якщо , наприклад , питома вага заробітної плати у виробничих витратах зменшиться , то збільшиться доля покупних комплектуючих виробів , напівфабрикатів .[2]
Управління затратами--важливий елемент управління господарством .[3] А управління затратами неможливе без їх аналізу . Аналіз затрат підприємства має виключно важжливе значення . Він дозволяє з`ясувати тенденції змін затрат, рівень виконання плану , виявити вплив факторів на зменшення та збільшення затрат , і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по вико ристанню можливостей та встановити резерви зменшення собівартості продукції .
На основі аналізу затрат роблять обгрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів , визначають ціну продукції , рентабельність , будують внутрішньо-господарські відносини , обгрунтовують доццілльність організаційно-технічних заходів тощо .
1. Економічний зміст і класифікація витрат .
Використані у процесі виробництва різні речовини на виготовлення нового продукту праці формують поняття затрат . Грошовий вираз суми затрат на виробництво конкретного продукту визначає поняття собівартість .Зміст термінів затрати і собівартість опоєднується в понятті затрати виробництва .[3] Так тлумачить термін "затрати" В. Сопко .
У Типовому положенні з планування , обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості витрати також ототожнюються з собівартістю " Собівартість промислової продукції (робіт , послуг )--це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво утворюють виробничу собівартість , а витрати на виробництво і збут -- повну собівартість промислової продукції " .[4]
Затрати розглядалися різними економістами з різних боків і з різною метою .
К. Маркс пов`язував дослідження затрат з намаганням дослідити особливості експлуатації найманої праці , які відображаються у вартості і , зрозуміло , в затратах . Затрати праці вінтлумачить як затрати суспільства .
Затрати виробництва , за Марксом , менше за суспільні витрати на неоплачену додаткову працю, яка є джерело прибутку . Тобто , у Маркса прибуток знаходиться за межами затрат .[1]
На відміну від К Маркса участі западні економісти включають прибуток підприємця в затрати ,розцінюючи його як плату за ризик . В їх теорії затрати виробництва , які включають в себе нормальний середній прибуток , називаються економічними затратами .
Існує дуже складна класифікація витрат . Виникає питання : " А навіщо взагалі потрібно класикувати витрати ? " Тому я вважаю за потрібне навести слідуючий приклад : у підприємства " Амега " є можливість отримати заказ на велику партію деталей . По розрахункам підприємства " Амега " повна собівартість деталі--23 грн. , але замовники згодні заплатити лише 20 грн. За штуку . Підприємство " Амега " відмовляє замовникам , бо не хоче працювати за збитком . Робота підприємства зупиняється , але вагома частина затрат підприємства --постійні затрати , і немає коштів , щоб їх покрити . Вихід з такої ситуації --управління затратами .
Припустимо що змінні затрати на одну деталь --15 грн. Тоді , при продажі виробів по 20 грн. , підприємство має з кожноє деталі 5 грн. На покриття постійних затрат . І , хоча можливо , що усі постійні затрати не вдастся компенсувати , але покрити якусь їх частину--краще ,ніж нічого . Також слід подумати про скорочення постійних витрат .[5]
Тобто ,класифіккація затрат на постійні і змінні дозволяє покращити якість управління затратами ,допомагає приймати вірні управлінські рішення . Дана інформація грає важливу роль в плануванні і контролі . Класифікація затрат потрібна для управління ними і перш за все для здійснення калькуляції собівартості продукції для різних потреб управління .
Згідно Типовому положенню [4]витрати на виробництво класифікуються за слідуючими ознаками (див. Таблицю 1 ).
Таблиця 1. Класифікація витрат
Витрати
1.За місцем винекнення витрат Витрати виробництва , цеху,дільниці ,службові витрати на вироби , типові представники виробів ,групи однорідних виробів ,одноразові замовлення , валову , товарну ,реалізовану продукцію .
2. За видами продукції , робіт , послуг. Витрати на вироби , типові представники виробів ,групи однорідних виробів ,одноразові замовлення , валову , товарну ,реалізовану продукцію .
3. За видами витрат . Витрати за економічними елементамии , витрати за статтями калькуляції.
4. За способами перенесення вартості на продукцію . Витрати прямі ,непрямі .
5. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат Витрати умовно-змінні , умовно-постійні .
6. За календарними періодами . Витрати поточні , одноразові .
Першу ознаку класифікації витрат ( за місцем виникнення ) також тлумачить ,як поділ затрат за належністю їх до виду діяльності .
В економічній практиці види виробничої діяльності поділяють на : основну , допоміжну і непромислове господарство .[4]
До основного виробництва належать цехи , дільниці ,що беруть безпосередньо участь у виготовленні продукції .
Допоміжне виробництво призначене для обслуговування цехів основного виробництва : виконання робіт по ремонту основних фондів , забезпечення інструментом , запасними частинами для ремонту устаткування , різними видами енергії ,транспортними та іншими послугами . До нього належать ремонтні цехи,експериментальні ,енергетичні ,транспортні та інші підрозділи.
До непромислового господарства належать : незаводський транспорт, житлово-комунальне господарство та культурно-побутові заклади, інші культурні підрозділи , які беруть участь у виробництві продукції . Усі витрати на виробництво включаються до собівартості товарів

 
 

Цікаве

Загрузка...