WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємства - Курсова робота

Планування діяльності підприємства - Курсова робота

6 85% кол. 6 Формула (15)
те саме в % до попереднього року % - -
2. Виробіток на одного робітника грн./чол
Вих. дані, табл. 1, № 15 Вих. дані, табл. 1, № 15 Формула (39)
те саме в % до попереднього року %
продовження таблиці 16
1 2 3 4 5 6
3. Чисельність персоналу у звітному році, всього
чол.
в т. ч.: - робітників чол. Вих. дані, табл..8
- спеціалістів чол. Згідно рис. 4
4. Потреба в персоналі, всього чол.
в т. ч.: - робітників чол.
Формула (40)
- спеціалістів чол. Згідно рис. 4
5. Додаткова необхідність в персоналі, всього
чол. П. 4 - П. 3
в т. ч.: - робітників чол.
- спеціалістів чол.
6. Забезпечення додаткової потреби в персоналі:
а) за рахунок прийняття:
- робітників
- спеціалістів
б) за рахунок випускників навчальних закладів:
- робітників
- спеціалістів
чол.
чол.
чол.
чол. Розподіл - самостійно
2.7. Планування фонду оплати праці (ФОП) на підприємстві
Плановий фонд заробітної плати - це сума грошових коштів, передбачених в плановому періоді для виплати працівникам по тарифних ставках, окладах і відрядних розцінках, а також премій з фонду заробітної плати і всіх видів доплат до заробітної плати.
Для розрахунку планового фонду заробітної плати використовують наступні методи: укрупнений, прямого рахунку, нормативний, по елементах.
В курсовій роботі пропонується використати метод прямого рахунку. Даний метод оснований на визначенні планової чисельності персоналу по категоріях і їх середньорічної заробітної плати.
Плановий фонд заробітної плати обчислюється за формулою:
(43);
де - середньорічна заробітна плата одного працівника і-ої категорії в плановому періоді, грн.;
- планова чисельність і-ої категорії персоналу, грн.;
n - кількість категорій персоналу.
Розрахунок планового фонду оплати праці здійснюється в такій послідовності: 1) складається штатний розпис підприємства; 2) для кожної з категорій персоналу, відповідно до систем оплати праці прийнятих на підприємстві, а також виходячи з величини середньомісячної зарплати в даній галузі, розраховується середньомісячна зарплата (посадовий або місячний оклад); 3) розраховується зарплата усіх штатних одиниць відповідно річна та місячна - див. табл. 17.
Таблиця 17
Штатний розпис підприємства
№ Назва посад Число штатних одиниць Посадовий оклад, грн./міс. Зарплата усіх штатних одиниць
грн./міс. грн./ рік
1 2 3 4 5 6
1.
Працівники
-
-
-
ВСЬОГО
Формула (40) + (41)
2. Керівники і спеціалісти
ВСЬОГО Згідно рис. 4
3. Обслуговуючий персонал
- прибиральниця
- сторож
ВСЬОГО
РАЗОМ
Розраховується загальний плановий фонд оплати праці (ФЗПЗАГПЛ):
(44);
де ФЗПОСН.ПЛ - фонд основної зарплати на плановий рік, грн. (табл. 17, кол. 6, "Всього");
ФЗПДОД.ПЛ - фонд додаткової зарплати на плановий рік, грн. - приймаємо 20% ФЗПОСН.ПЛ.
3. Планування фінансової діяльності підприємства
3.1. Планування зниження собівартості продукції по окремим
техніко-економічним факторам
Економія затрат за рахунок підвищення технічного рівня виробництва розраховується по плану технічного розвитку і організації виробництва. Сума економії по цих факторах складається із зменшення витрат матеріальних ресурсів та витрат на оплату праці.
Економія від зниження матеріальних витрат визначається за формулою:
(45);
де НQ0 і НQ1 - норма витрат сировини, матеріалів, палива на одиницю продукції до і після проведення відповідних заходів. Норму витрат матеріалів до проведення заходів НQ0 беремо з вихідних даних, табл. 1, № 13. Норма витрат після проведення заходів - це величина НQ0 зменшена на відсоток вказаний у вихідних даних, табл. 1, № 24;
ЦМ - ціна одиниці сировини, матеріалів, палива, грн. , див. вихідні дані, табл. 9;
QВіЗАХ - кількість продукції, виготовленої з початку введення заходу до кінця планового періоду, шт., визначається виходячи з величини планового виробництва продукції QВПЛ (див. формула (14)) та часу дії заходу, тобто:
QВіЗАХ = QВПЛ*(12-NМ)/12,
де NМ - номер місяця коли було впроваджено захід, див. вихідні дані, табл. 1, № 25.
Зниження собівартості продукції за рахунок впливу структурних зрушень у виробництві рівна:
(46);
де СВБ - собівартість 1-го виробу в базовому році, грн., див. формула (47);
QВБ і QВПЛ - обсяг виробництва в натуральному вираженні відповідно в базовому та плановому періодах, див. таблиця 3 "Всього".
(47);
де ВЗМБ - змінні затрати на виробництво одиниці продукції у базисному році, грн./шт. , див. вихідні дані, табл. 1, № 27;
ВПОСТБ - постійні затрати у базисному році, грн., див. вих. дані, табл. 1, № 26;
QВБ - обсяг виробництва у базисному році, шт.
Зниження собівартості за рахунок зміни обсягів виробництва визначається за формулою:
(48);
де - темпи приросту товарної продукції в плановому періоді в порівнянні з базовим роком, % (величину товарної продукції у базисному році (QТБ) беремо з табл. 16, п.1, кол. 5).
Тоді = (QТПЛ - QТБ) / QТБ*100.
Економія на амортизаційних відрахуваннях рівна:
(49);
де АБ і АПЛ - загальна сума амортизаційних відрахувань в базовому та плановому періодах, грн., для визначення використовується величина постійних затрат у базовому та плановому роках (вих. дані, табл..1, № 5, 26) та питома вага амортизації в постійних затратах (див. вихідні дані, табл. 1, № 28);
QТБ і QТПЛ - обсяг товарної продукції в базовому та плановому періодах відповідно, грн., див. табл. 16, п. 1, кол. 5 та кол. 6 відповідно.
3.2. Планування доходів і надходжень
Планування доходів та надходжень грошових засобів проводять на основі розрахунку руху грошових потоків на підприємстві, для забезпечення контролю за використанням коштів в ході господарської діяльності.
Джерелами доходів танадходжень є:
- прибуток від виробничо-господарської діяльності;
- амортизаційні відрахування;
- пасиви.
Розглянемо детально методику планування основних джерел доходів та надходжень.
І. Прибуток.
План по прибутках складають: в цінах і умовах виробництва планового року; в цінах і умовах попереднього року; по діючих цінах та умовах виробництва. Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є балансовий прибуток, який складається з:
" прибутку від реалізації продукції;
" прибутку від реалізації основних фондів, які не використовуються;
" фінансових результатів комерційної діяльності (доходи від здачі приміщень в оренду, короткотермінові вклади тощо).
Прибуток від реалізації продукції розраховується по окремих видах господарської діяльності.
Величину прибутку від реалізації і-го виду продукції можна визначити за формулою:
(50);
де QРіПЛ - вартість реалізованої продукції і-го виду в цінах підприємства, грн. див. формула (13);
ПБ - платежі до бюджетів, грн.;
СРіПЛ - повна собівартість і-ого виду реалізованої продукції;
n -

 
 

Цікаве

Загрузка...