WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємства - Курсова робота

Планування діяльності підприємства - Курсова робота

(механізація, модернізація виробництва, зміна конструкцій та технічних характеристик виробів, впровадження нових видів матеріалів, впровадження передової технології).
Економія чисельності за рахунок механізації та автоматизації виробництва, впровадження нового обладнання, нових технологій розраховується за формулою:
(30);
де ЭМЧ - відносна економія чисельності за рахунок заміни старого обладнання новим, чол.;
NО.заг. - загальна кількість обладнання, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;
NО.1 - кількість обладнання, що не підлягає технічному вдосконаленню, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;
NО.2 - кількість нового обладнання, шт., див. вихідні дані, табл. 7;
NО.3 - кількість модернізованого обладнання, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;
КПП2, КПП3 - темпи зростання продуктивності праці відповідно нового і модернізованого обладнання, %, див. вихідні дані, табл. 7;
kt2, kt3 - коефіцієнти, які враховують термін дії нового і модернізованого обладнання, див. вихідні дані, табл. 7;
УП2,3 - питома вага працівників, які обслуговують нове і модернізоване обладнання, в загальній чисельності працюючих, %, див. вихідні дані, табл. 7.
Коефіцієнти kt2 і kt3 визначаються діленням кількості місяців дії нового і модернізованого обладнання (див. вихідні дані, табл. 7) на кількість місяців планового періоду.
В. Економія робочої сили зі зміною трудоємності продукції визначається за формулою:
(31);
де Т0 і Т1 - трудоємність одиниці продукції до і після впровадження заходів, нормо-годин, див. формула (32);
QВПЛ - обсяг випуску продукції в плановому періоді, шт., див. формула (14);
ktД - коефіцієнт терміну дії заходу розраховується як відношення часу тривалості заходу (див. вихідні дані, табл. 1, № 18) до корисного фонду робочого часу підприємства;
ФРЧКОР.Р.ПЛ - корисний фонд робочого часу робітника у плановому році, годин, див. табл. 5;
kнв - коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого, див. вихідні дані, табл. 1, № 19.
(32);
де qБ - виробіток продукції на одного середньоспискового працівника в базовому періоді, грн. на чоловіка в рік, див. вихідні дані, табл. 1, № 15;
ФРЧКОР.Р.ПЛ - корисний фонд робочого часу робітника у плановому періоді, днів, див. табл. 5;
tЗ - тривалість робочої зміни, год, див. вихідні дані, табл. 1, № 16.
Значення Т1 - величина Т0 зменшена на відсоток вказаний у вихідних даних, табл. 1, № 17.
Г. Економія чисельності працюючих за рахунок зміни кількості робочих днів в плановому періоді (ЭР.ДЧ), (тривалість відпусток, зменшення невиходів на роботу по хворобі, ліквідація прогулів), обчислюється за формулою:
(33);
де ФРЧКОР.Р.ПЛ - корисний фонд робочого часу робітника у плановому періоді, днів, див. табл. 5;
ФРЧКОР.Р.Б - корисний фонд робочого часу робітника у базовому періоді, днів, див. вихідні дані, табл. 1, № 21;
Ур - питома вага робітників у загальній чисельності працюючих, %, див. вихідні дані, табл. 1, № 20.
Д. Економія чисельності працюючих за рахунок зміни обсягів виробництва обчислюється за формулою:
(34);
де ЭВПЧ - економія чисельності за рахунок зміни обсягів виробництва, чол.;
Кпр і Кр - темпи зростання відповідно обсягів виробництва та чисельності робітників, %;
Темпи зростання обсягів виробництва - виходячи з даних таблиці 3:
(35);
де QВПЛ - обсяг виробництва у плановому році, шт., див. формула (14);
QВБ - обсяг виробництва у базисному році, див. табл. 3, "Всього".
Темпи зростання чисельності робітників - див. вихідні дані, табл. 1, № 22.
Величина зростання продуктивності праці по кожному окремому фактору обчислюється за формулою:
(36);
де ЭФіЧ - економія чисельності працюючих по окремому і-му фактору, чол., формули (29)-(34);
ЭЧ - загальна економія працюючих по всіх факторах, формула (38).
Загальний приріст продуктивності праці рівний сумі приростів по окремих факторах:
(37);
(38);
n - кількість факторів, які впливають на зростання продуктивності праці, шт.
Зведений розрахунок зростання продуктивності праці за рахунок техніко-економічних факторів ведуть в табличній формі (див. таблицю 15).
Визначаємо виробіток на одного працівника у плановому році (qПЛ):
(39);
Таблиця 15
Зведений розрахунок зростання продуктивності праці на _____ рік
№ п/п Фактори зростання продуктивності праці Зміна чисельності працюючих, чол. Приріст продуктивності праці, %
1 Структурні зрушення у виробництві +10 -5
2 Підвищення технічного рівня виробництва -73 +36
3 Зміна трудоємності виробництва -17 +8
4 Зміна реального фонду робочого часу +27 -13
5 Зміна обсягів виробництва -9 +4
Всього -51 +25
2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми
Якщо на дільниці чи в цеху випускається однорідна продукція, то планова чисельність працюючих визначається по нормах виробітку, тобто
(40);
де QВПЛ - плановий обсяг випуску продукції, шт., див. формула (14);
Ц - ціна одиниці продукції, грн., див. формула (12);
kНВ - коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого, див. вихідні дані, табл. 1, № 19;
qПЛ - виробіток продукції в плановому році, грн./чол., див. формула (39).
Чисельність робітників, необхідних для експлуатації машин, апаратів, обладнання визначається по нормах обслуговування обладнання:
(41);
де NО.заг - кількість машин, обладнання та інших об'єктів, що підлягають обслуговуванню, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;
kЗ - коефіцієнт змінності (число змін роботи підприємства за добу, шт.) , див. вихідні дані, табл. 1, № 29;
kс - коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової, див. формула (42);
Но - норма обслуговування, тобто кількість обладнання, що підлягає обслуговуванню одним робітником, див. вихідні дані, табл. 1, № 23.
Коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової визначається відношенням номінального фонду робочого часу в днях до планового числа робочих днів:
(42);
де ФРЧНОМ.Р.ПЛ - номінальний фонд робочого часу робітникав плановому році, днів, див. табл. 5;
ФРЧКОР.Р.ПЛ - корисний фонд робочого часу робітника в плановому році, днів, див. табл. 5.
Планування чисельності керівників та спеціалістів проводять на основі: трудоємності управління; нормативного методу; числа робочих місць.
Планування чисельності керівників і спеціалістів по числу робочих місць передбачає спочатку розробку організаційної структури управління, див. рис. 4, а потім штатного розкладу кожного структурного підрозділу.
Вивільнення персоналу або додаткова потреба в персоналі визначається шляхом порівняння планової потреби в персоналі з його фактичною наявністю на початок планового періоду. Такий розрахунок проводять у вигляді форми (див. таблицю 16).
Таблиця 16
Потреба в персоналі та джерела забезпечення
№ п.п. Назва показників Одиниці виміру Базовий рік План
План Фактичне виконання
1 2 3 4 5 6
1. Товарна (валова) продукція
тис. грн. 95% кол.

 
 

Цікаве

Загрузка...