WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємства - Курсова робота

Планування діяльності підприємства - Курсова робота

грн.
1. Основне виробництво Див. табл. 6 1. Очікуваний залишок на початок року 15% від потреби
"Всього"
2. Капітальне будівництво -
3. Заходи по вдосконаленню техніки -
2. Постачання по контрактах 70%
4. Ремонтно-експлуатаційні потреби Див. табл. 8, 10, 11
3. Мобілізація внутрішніх ресурсів 10%
5. Незавершене виробництво Див. табл. 7
4. Інші джерела постачання 5%
6. Утворення виробничих запасів -
7. Інші потреби -
Всього: 168485,747 Всього:
На основі балансів заповнюється форма "Постачання матеріалів і комплектуючих по підприємству зі сторони".
Таблиця 13
Постачання матеріалів і комплектуючих на _____ рік
Основні види матеріалів (комплектуючих), ціна за одиницю Обсяги постачання
Всього в тому числі
Україна країни СНД Імпорт
1. Матеріали
Матеріал А
Всього, тонн 70% від потреби
Ціна за тонну див. вихідні дані, табл. 9 Індекс 1,2 Індекс
1,3
Всього, грн.
Рівень забезпеченості, % 100% 50% 25% 25%
2. Комплектуючі
Деталь А
Всього, шт.
Ціна за штуку
Всього, грн.
Рівень забезпеченості
Таблиця заповнюється для матеріалів та деталей, що використовуються для виконання плану основного виробництва.
Обсяги постачання з України, країн СНД, імпорт - розраховуються відповідно до рівня забезпеченості.
На основі розрахунків, які приведені вище, розробляється план матеріально-технічного забезпечення у вигляді зведеної форми (див. таблицю 14).
В колонку "Найменування матеріальних ресурсів" заносять такі категорії: матеріали та комплектуючі на виробництво продукції; мастильні матеріали; матеріали на ремонт обладнання; матеріали на ремонт будівель.
Колонки 6-11 заповнюються на основі попередніх розрахунків. При цьому категорії мастильні матеріали; матеріали на ремонт обладнання; матеріали на ремонт будівель - відносяться в статтю витрат "ремонтно-експлуатаційні потреби".
Колонка 12 - сума значень колонок 6-11.
Колонка 14 - № варіанту.
Колонка 13 - розраховується як добуток одноденної потреби в ресурсі на перехідний запас в днях (кол. 14). Одноденна потреба в ресурсі визначається діленням потреби в ресурсі (кол. 12) на корисний фонд робочого часу підприємства (табл. 5).
Колонка 15 "Загальна потреба в ресурсах, "- сума значень колонок 13 та 12.
Розбивка загальної потреби в ресурсах по кварталам (колонки 16-19) здійснюється довільно.
Розбивка загальної потреби в ресурсах по джерелах постачання (колонки 20-23) - на основі нормативів: очікувані залишки - 15% від загальної потреби в ресурсах (кол. 15); мобілізація внутрішніх ресурсів - 70%; ввіз матеріалів зі сторони - 10%; інші джерела - 5%.
Колонка 3 - значення приймаємо рівними 90% колонки 15.
Колонка 4 - значення приймаємо рівними 85% колонки 15.
Колонка 5 - значення приймаємо рівними 85% колонки 13.
Таблиця 14
Матеріально-технічне забезпечення підприємства на _____ рік
Найменування
матеріальних
ресурсів Одиниці
виміру Поточний рік Залишки
на 1.01. __р
поточний рік
звіт ______ рік ПЛАН
Потреба, статті витрат
План Факт Основне
виробництво Капітальне
будівництво Заходи
плану
технічного
розвитку Ремонтно-
експлуатаційні
потреби Незавершене
виробництво Інші
потреби
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11
Продовження таблиці 14
_______ рік ПЛАН
Всього потреба в ресурсах Перехідний запас
(план) Загальна потреба Джерела надходжень матеріалів
Абсолютний В днях Всього по кварталах Очікувані залишки Мобілізація внутрішніх ресурсів Ввіз матеріалів зі сторони Інші джерела
І ІІ ІІІ IV
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві
2.6.1. Планування росту продуктивності праці
Під продуктивністю праці розуміють ефективність затрати праці, яка визначається кількістю продукції, виготовленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю продукції, тобто
або (26);
де Q - обсяг продукції;
Т - затрати праці на весь обсяг виготовленої продукції, годин.
Перший показник - виробіток, другий - трудоємність продукції.
Загальна методика розрахунку зростання продуктивності праці передбачає розгляд техніко-економічних факторів, які впливають на продуктивність праці. Розрахунок підвищення продуктивності праці по техніко-економічних факторах ведуть на основі показника відносної економії чисельності працюючих за рахунок впливу цих факторів на рівень виробітку продукції. При цьому:
1. Обчислюють вихідну чисельність працюючих на плановий період по запланованому обсягу виробництва при умові збереження базисного виробітку продукції.
або (27);
де ЧВИХ.ПЛ - вихідна чисельність працюючих на плановий період, чол.;
QТіПЛ - плановий обсяг виробництва товарної продукції, прийнятий для розрахунку продуктивності праці, грн., див. формула (15);
qБ - виробіток продукції на одного середньоспискового працівника в базовому періоді, грн./чол., див. вихідні дані, табл. 1, № 15;
ЧРБ - чисельність робітників в базовому періоді, чол.;
Кпр - темпи зростання обсягу виробництва продукції в плановому періоді, %.
2. По кожному фактору, виходячи з призначених до впровадження заходів технічного розвитку і організації виробництва, визначається економія чисельності працюючих. Економія по всіх факторах сумується і визначається загальна економія працюючих.
3. Визначається плановий приріст продуктивності праці за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів за формулою:
(28);
де ?ПП - плановий приріст продуктивності праці, %;
ЭЧ - економія чисельності працюючих по всіх факторах, чол.
Розглянемо детально розрахунок економії чисельності працюючих за основними техніко-економічними факторами.
A. Структурні зрушення у виробництві (зміна долі виробництва структурних підрозділів в загальному обсязі по підприємству).
Необхідність розрахунку впливу даного фактору на виробіток продукції обґрунтовується тим, що в кожному структурному підрозділі підприємства різні темпи зростання обсягів виробництва.
Вплив структурних зрушень у виробництві напродуктивність праці визначається за формулою:
(29);
де ЭС.ЗЧ - відносна економія чисельності працюючих за рахунок впливу структурних зрушень у виробництві, чол.;
ЧРіБ - чисельність працюючих в і-му структурному підрозділі в базовому періоді, чол., розраховується згідно чисельності працюючих у базовому періоді (вих. дані, табл. 8) та частки працюючих в і-му структурному підрозділі (див. вихідні дані, табл. 6);
КПРі - темпи зростання обсягів виробництва продукції в і-му структурному підрозділі підприємства в плановому періоді, %, див. вихідні дані, табл. 6;
Чвих. - вихідна чисельність працюючих в цілому по підприємству, чол., див. формула (27);
і - номер підрозділу, див. вихідні дані, табл. 6;
п - кількість структурних підрозділів - 3.
Б. Підвищення технічного рівня виробництва

 
 

Цікаве

Загрузка...