WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз конкурентоспроможності підприємства - Курсова робота

Аналіз конкурентоспроможності підприємства - Курсова робота

вул.Чорнобильскої, а таккож для реконструкції вул.Хрещатик, вул.Грушевського, вул.Олени Теліги. Найближчим часом, згідно з Програмою реконструкції міста Києва, будуть замінюватися залізобетонні освітлювальні опори, що морально та фізично застаріли, на всіх вулицях, по яких рухається електротранспорт, а це складає близько 10 тисяч освітлювальних опор. Тому ситуація на ринку освітлювальних опор склалась досить сприйнятлива для ВАТ "ЕМЗ "Металіст". Великий резерв щодо збільшення резервів виробництва, висока якість та помірна ціна розкривають додаткові можливості пошуку споживачів на ринку Київської області та сусідніх областей. Зручна залізнодорожна розв'язка дозволить підприємству легко доставляти свою продукцію до різних споживачів.
Аналіз маркетингової діяльності фірми - це дослідження сукупності маркетингових дій, умов,звязків тощо для з'ясування ефективності діяльності фірми щодо досягнення маркетингових цілей. До нього включають:
Оцінку економічного потенціалу фірми;
Аналіз результатів її маркетингової діяльності;
Аналіз ринку фірми;
Аналіз маркетингової діяльності фірми здійснюють відповідно до такого алгориитму.
Насамперед визначають мету аналізу (стан справ, рівень доходів чи прибутку, встановлення параметрів розвитку тощо), вихідний інформаційний матеріал (звіти, баланси, результати опитування, дані статистики).
Аналіз вторинної інформації дає перше уявлення про стан аналізованих питань. Конкретна їх оцінка у вигляді розрахованих коефіцієнтів,індексів та інших показників потребує збирання , класифікації й аналізу первинної інформації.
Після цього досліджують причини, які привели до таких саме результатів, формулюють відповідні висновки, складають звіт.
Оцінка економічного потенціалу фірми - це визначення кількості і вартості виробленої продукції, кількості та розміщення виробничих і збукових підрозділів, інфраструктури, капіталовкладень, науково-дослідного потенціалу тощо. В цілому (з погляду маркетингу) оцінка економічного потенціалу фірми - це аналіз її конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність фірми визначається конкурентоспроможністю її продукції, а також сукупністю економічних методів її діяльності, які впливають на результати конкурентної боротьби.
Вирішальні фактори, які визначають конкурентоспроможність фірми:
Рівень її науково-технічного розвитку;
Технологія виробництва;
Ступінь використання нових винаходів і відкриттів, упровадження сучасних засобів автоматизації виробництва;
Індивідуальність фірми;
Джерелами інформації про конкурентів в межах компанії є:
" Персонал віллілу ринкових досліджень;
" Торгівельний персонал служби сервісу;
" Колишні працівники конкурентів,оглядачі або сервісні служби;
" Інженерні працівники;
" Відділ закупок - у контакті з постачальниками, які обслуговують конкурентів;
" Відділ дослідно-конструкторських робіт - загалом займається технічними розробками та науковими конференціями і публікаціями.
Конкурентоспроможність фірми визначається її порівнюванням з фірмами-конкурентами (Таблиця 2.8).
Аналіз інформації, викладеної вище дозволяє визначити сильні та слабкі сторони ВАТ "ЕМЗ "Металіст" та виявити можливості та потенційні загрози для його діяльності.
Сильні сторони:
" Встановлені стабільні зв'язки з основними споживачами;
" Встановлені стабільні та взаємовигідні стосунки із сировиними базами;
" Перспективність та динамічність політики, що її проводить керівництво ВАТ "ЕМЗ "Металіст";
" Знання та досвід роботи управлінської команди підприємства на українському ринку.
Слабкі сторони:
" Недостатньо повні дослідження внутрішнього та зовнішнього ринку;
" Нестача висококваліфікованих спеціалістів в галузі маркетингу;
" Відсутність налагодженої системи збору маркетингової інформації.
Можливості:
" Можливість розширити номенклатуру товарів;
" Можливість розширення збутової мережі;
" Можливість збільшення обсягів продажу;
" Вихід на нові регіональні ринки;
" Пошук нових ринкових ніш (споживачів).
Загрози:
" Ймовірність покращення конкурентними організаціями своїх маркетингових програм;
" Економічна нестабільність в Україні.
Таблиця 2.8. Визначення рівня конкурентоспроможності фірми
Фактори конкурентоспроможності ВАТ"ЕМЗ"Металіст" Конкуренти
ТОВ"Спектр" ВАТ"Укрстале-конструкція" ЗАТ"Савватс" ВАТ"Київпром-стройсервіс"
1. Продукт
Якість
Технічні параметри
Гарантійний строк експлуатації
Унікальність
Надійність
Захищеність патентами
5
5
4
5
5
4
3
4
4
2
4
1
4
3
3
2
4
3
4
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2. Ціна
Розмір прейскурантної ціни
Строки платежів
Умови кредитування
3
4
4
4
5
2
4
4
3
4
4
4
5
5
2
3. Канали розподілу
Розвиток системи оптових посередників
Кваліфікація торгового(збутового)персоналу
Охоплення ринку
Розвиток складських площ
Система управління запасами
Система транспортування продукції
3
4
5
5
5
5
1
3
1
2
3
2
3
4
3
3
4
3
2
4
2
4
3
5
4
3
3
2
4
2
4. Система комунікацій
Розвиток реклами
Індивідуальний продаж
Презентація товарів
Навчання і підготовка збутових служб
Система стимулювання збуту
2
4
4
4
4
1
5
1
1
3
4
5
4
3
4
3
5
3
4
3
5
4
4
4
4
Загальна кількість балів: 84 52 70 70 63
Розділ ІІІ. Концепція заходів по підвищенню
конкурентоспроможності ВАТ"ЕМЗ"Металіст"
для роботи в умовах ринкової економіки.
3.1. Вибір стратегічних напрямківрозвитку підприємства.
Один із підходів до формулювання стратегії - це погляд на позиції на ринку, де фірма може досягти своїх цілей, не загрожуючи конкурентам. Коли цілі конкурента добре зрозумілі, на ринку може існувати таке місце, де кожен є відносно задоволеним. Природно, такі позиції існують не завжди, особливо тоді, коли враховується той факт, що до галузі, в якій вкоріненим фірмам живеться добре, можуть спробувати увійти новачки. У більшості випадків фірма має схилити конкурентів до компромісу, щоб вона змогла досягти своїх цілей. Для цього потрібно розробитистратегію захисту від існуючих конкурентів та новачків завдяки деяким істотним перевагам.
Процес вибору стратегії складається з етапів розробки, доведення і аналізу (оцінки). На першому етапі створюються стратегії, що дозволяють досягнути поставлених цілей. Тут важливо розробити можливо більше число альтернативних стратегій. На другому стратегії доопрацьовуються до рівня адекватності цілям розвитку організації у всьому їх різноманітті і формується загальна стратегія. На третьому аналізуються альтернативи в рамках

 
 

Цікаве

Загрузка...