WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз конкурентоспроможності підприємства - Курсова робота

Аналіз конкурентоспроможності підприємства - Курсова робота

згідно з наказом Управління комунального майна м.Києва від 20 червня 1994 року №131 шляхом перетворення державного комунального підприємства "ЕМЗ "Металіст" у відкрите акціонерне товариство відповідно до розпоряджень Представника Президента України у м.Києві від 13 серпня 1993 року №862 "Про порядок корпоратизації підприємств комунальної власності м.Києва" та від 23 вересня 1993 року №1018 "Про затвердження переліку підприємств комунальної власності, що підлягають корпоратизації, та графіку їх проведення ".
Реквізити підприємства.
ПОВНА ТА СКОРОЧЕНА НАЗВА: Відкрите акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст" (ВАТ "ЕМЗ "Металіст").
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 04209 Україна, м.Київ, вул.Лебединська, 4.
ФОРМА ВЛАСНОСТІ: колективна.
Дочірні та спільні підприємства до складу ВАТ "ЕМЗ "Металіст" не входять.
Структура підприємства. ВАТ "ЕМЗ "Металіст" має в своєму складі 7 промислових та допоміжних цехів, підрозділи заводоуправління та складські приміщення, а саме:
1.Основні:
1.1. цех металоформ і оснастки;
1.2. цех металоконструкцій;
1.3. механічний цех;
1.4. цех по виготовленню металевих та броньованих дверей;
2. Допоміжні:
2.1. інструментальний цех;
2.2. енерго-механічний цех;
2.3. автотранспортний цех
А також: - монтажний участок;
- ремонтно-будівний участок;
- охорона;
- склад сировинних матеріалів;
- склад готової продукції та інструментів.
Організаційна структура підприємства наведена на рисунку 2.1.
Цілі підприємства. Метою діяльності товариства є задоволення потреб промислових підприємств та будівельних організацій у металоформах, металопрокаті, оснастках, товарній арматурі та реалізація, на основі отриманого прибутку, інтересів акціонерів та трудового колективу.
Основні види діяльності підприємства.
Предметом діяльності товариства є:
? виготовлення і реалізація металоформ, оснастки та товарної арматури для виробництва залізобетонних конструкцій;
? виготовлення і реалізація будівельно-монтажної оснастки та нестандартного обладнання для промислових підприємств та організацій;
? виробництво товарів народного споживання та надання послуг населенню;
? проведення зовнішньоекономічних операцій;
? надання виробничих, транспортних, експедиційних, маркетингових, посередницьких, брокерських та інших послуг;
? виготовлення і реалізація столярних виробів, пиломатеріалів;
? виготовлення металевих конструкцій і виробів для населення.
Для здійснення своєї основної діяльності товариство забезпечує:
" проведення науково-технічної політики, що забезпечує підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення технології та виробничого процесу;
" поліпшення якості продукції, створення та впровадження нового перспективного асортименту металевих виробів;
" раціональне використання сировинних, матеріальних та трудових ресурсів, застосування ресурсозберігаючих технологічних процесів;
" підвищення продуктивності праці;
" збільшення прибутку;
" створення безпечних умов праці на виробництві.
Майно ВАТ "ЕМЗ "Металіст" складається з основних засобів, позаоборотних активів та обігових коштів, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі.
Товариство є власником:
майна, переданого йому засновником у власність;
продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
одержаних доходів;
іншого майна, набутого на підставах, незаборонених законодавством.
Товариством створюються фонди: 1. резервний (страховий);
2. споживання;
3. нагромадження;
4. дивідендів;
5. інші.
2.2 Оцінка технічних та організаційно-економічних показників конкурентоспроможності підприємства.
Для того, щоб оцінити рівень КС даного підприємства зробимо короткий аналіз техніко-економічних показників за 1996-1998 роки.
Обсяги виробництва продукції заводу.
Обсяги виробництва у 1996-1998 роках наведені у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Динаміка обсягів виробництва продукції ВАТ "ЕМЗ "Металіст"
за 1996-1998 роки тис.грн.
Показники 1996 р. 1997 р. 1998 р.
Обсяг продукції (робіт) в оптових цінах підприємства без ПДВ (у порівняних цінах) 1605 1623 4151,5
Собівартість виготовленої продукції 1524,2 1649,8 3945,5
Біля 50% виробничих затрат у собівартості складають сировина, основні матеріали та комплектуючі вироби, тобто продукція заводу характеризується високим рівнем матеріаломіскості.
Основні засоби заводу і використання виробничих потужностей.
Дані по основним засобам заводу приведені на рисунку 2.2., 2.3 та в таблиці 2.2.
Рисунок 2.2. Вартість основних засобів ВАТ "ЕМЗ "Металіст"
Таблиця 2.2.
Вартість основних засобів ВАТ "ЕМЗ "Металіст" у 1997-1998 роках
тис.грн.
Показники 01.01.1997 01.01.1998 01.01.1999
" Залишкова вартість
" Знос
" Первісна вартість 10377,9
4748,9
15126,8 10085,1
5126,1
15211,2 9764,9
5537,9
15302,8
Надійшло (введено за рік) - 83,2 98
Вибуло за рік - 9,1 7
Коефіцієнт вибуття - 0,06 0,05
Коефіцієнт оновлення - 0,55 0,064
Коефіцієнт зносу на кінець року 0,31 0,34 0,36
Основні засоби товариства мають незначний знос (на кінець 1998 р. - 34%. 1999 р. - 36%). Але спостерігається негативна тенденція до збільшення цього показника. Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів невосокий: у 1998 році він склав 0,64%, що не достатньо при наявному ступені зносу. Віковий склад груп основного обладнання за станом на кінець 1998р. наведено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Вікова структура основних груп обладнання
Групи обладнання Кількість одиниць, шт. а саме за віком, років
до 5 від 5 до 10 Від 10 до 20
Металоріжуче 31 7 24 -
Зварювальне 73 4 23 46
Вантажно- розвантажне 10 - 2 8
Пресове 4 - 3 1
Деревообробне 6 - 6 -
Разом основне обладнання 124 11 58 55
Питома вага вікової структури обладнання до загальної кількості,% 100 8,8 46,8 44,4
Використання застарілого обладнання (у "віці" 10 років і більше - 44 %) потребує збільшення витрат на його ремонт та підтримку в працездатному стані. Наявність незначної кількості нового обладнання (у "віці" до 5 років - 8,8% ) та низький коефіцієнт оновлення морального та фізичного зношеного обладнання погіршує положення, що склалося. Особливе занепокоєння в цьому відношенні викликає стан металоріжучого та вантажно-розвантажувального обладнання, майже половина якого знаходиться у "віці" більше 10 років.
Коєфіцієнт завантаження технологічних груп обладнання ВАТ "ЕМЗ "Металіст" по видам виробництва за 1998 рік складає:
" Технологічна оснастка (металоформи,бортоснастка) 0,75
" Нестандартне обладнання 0,54
" Товарна арматура 0,69
" Металеві та броньовані двері 0,89
Величина коефіцієнту завантаження обладнання свідчить про наявний резерв збільшення обсягів випуску

 
 

Цікаве

Загрузка...