WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

частин: а) постійного оборотного капіталу. Це та частина поточних активів, необхідність у якій відносно постійна протягом усього операційного циклу. b) змінного оборотного капіталу (синонім - варіююча (змінна) частина поточних активів). Необхідність у цій частині виникає лише в пікові моменти виробничого циклу.
Оборотні кошти характеризують активи підприємства (II і ІІІ розділи активу балансу). Власні оборотні кошти - це джерела коштів, а саме - частина власного капіталу підприємства, що розглядається як джерело покриття поточних активів. Величина власних оборотних коштів дорівнює перевищенню поточних активів над поточними зобов'язаннями. Інколи складається і зворотна ситуація, коли поточні зобов'язання перевищують поточні активи. Тоді одним із джерел покриття основних коштів і позаобігових активів є короткострокова
кредиторська заборгованість. Фінансовий стан підприємства вважається в цьому випадку нестійким. Потрібно вживати негайних заходів щодо його поліпшення.
Ліквідність підприємств характеризує також показник маневреності власного капіталу (капіталу, що функціонує). Він визначається:
(1.6.4)
де ВК - власні кошти (підсумок II розділу активу + підсумок III розділу активу)
К- капітал, що функціонує (підсумок І розділу пасиву).
Цей показник показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто характеризує ту частину власних обігових коштів, які знаходяться в формі грошових коштів, що мають абсолютну ліквідність.
Для підприємства, що нормально функціонує, цей показник повинен знаходитись в межах 0,4-0,6. Прийнятне орієнтовне значення показника встановлюється підприємством самостійно і залежить, наприклад від того, наскільки висока щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах.
Таким чином, можна зробити висновок, що ліквідність - це спроможність, будь-якого з активів трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду, впродовж якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший цей період, тим вища ліквідність.
З цією метою визначається індекс ліквідності, що показує кількість днів, необхідних для перетворення поточних активів у готівку.
Слід наголосити, що, говорячи про ліквідність підприємства, часто ототожнюють це поняття з платоспроможністю. Однак ці поняття не тотожні. Так, коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний, однак по суті ця оцінка помилкова, якщо в поточних активах значна питома вага припадає на неліквідні і короткострокову дебіторську заборгованість.
Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів і еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення.
Ознаками платоспроможності є:
" наявність грошей у касі, на розрахунковому рахунку.
" відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Причому наявність незначних залишків грошей на розрахунковому рахунку ще не означає, що підприємство неплатоспроможне, бо кошти на розрахунковий рахунок можуть надійти впродовж кількох днів.
Для оцінки платоспроможності на підприємстві складається платіжний баланс (календар). Він складається на будь-яку дату. Макет платіжного балансу зображений в таблиці 1.6.1.
Таблиця 1.6.1 - Платіжний баланс (календар підприємства).
АКТИВ
ПАСИВ
Наявні кошти для покриття заборгованості
на поч. року
на кін. року
Негайні та інші платежі
на поч. року
на кін. року
1 . Грошові кошти на розрах. рахунку, в касі і інших рахунках
1 . Заборгованість по позичці
2. Розрахунки з дебіторами
2. Заборгованість кредиторів
Всього:
Всього:
Сальдо
Сальдо
БАЛАНС
БАЛАНС
Якщо сальдо в активі платіжного балансу, то це означає: підприємство неплатоспроможне. Відомо, що оцінка рівня платоспроможності дається за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних коштів, тобто з урахуванням часу, необхідного для перетворення їх у готівку. Отже, є три рівні платоспроможності підприємства, оцінку яких проводять за допомогою трьох коефіцієнтів:
" грошова платоспроможність;
" розрахункова платоспроможність;
" ліквідна платоспроможність.
Підвищення рівня платоспроможності підприємства залежить від поліпшення результатів його виробничої і комерційної діяльності. Разом з цим надійний фінансовий стан залежить також від раціональної організації використання фінансових ресурсів. Тому в умовах ринкової економіки здійснюється не тільки оцінка активів і пасивів балансу, а також і поглиблений щоденний аналіз стану і використання господарських засобів. Інформаційною базою для такого аналізу є дані управлінського обліку.
Як відомо, для встановлення платоспроможності підприємства перш за все вивчається структура балансу. Вона може бути визнана незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, якщо:
a) загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5);
b) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (0,3).
Загальний коефіцієнт ліквідностірозраховується за формулою:
(1.6.5)
де ПА - поточні активи;
Р - витрати майбутніх періодів;
ПП - поточні пасиви;
Д - доходи майбутніх періодів.
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами розраховується за формулою:
(1.6.6)
У процесі аналізу цих показників може стати наявною фінансова ситуація, яку необхідно оцінити.
По-перше, коефіцієнт ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами може бути нижчим за нормативний, проте виявляється тенденція до зростання цих показників на підприємстві. В таких випадках розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності:
(1.6.7)
де Кл1, Кл0 - фактичне значення коефіцієнта ліквідності на початок і кінець звітного періоду;
КЛ(норм)-нормативне значення коефіцієнта;
Ч - звітний період.
Значення одержаних розрахунків:
a) якщо К В.П >1 - то у підприємства є реальна можливість відновлення платоспроможності;
b) якщо КВ.П. 1, то підприємство має реальну можливість зберегти свою платоспроможність протягом 3-х місяців, і навпаки.
Таким чином, висновки щодо незадовільної структури балансу і визнання підприємства неплатоспроможним можна зробити, якщо у підприємства Кд і Кз нижче нормативних можливостей і відновити свою платоспроможність підприємство не може.
Але якщо у підприємства ці коефіцієнти нижче нормативних, проте є реальна можливість відновити свою платоспроможність у встановлені строки, може бути прийнято рішення щодо відстрочки визнання підприємства неплатоспроможним протягом 6 місяців.
2. Аналіз показників фінансового стану підприємства.
2.1. Загальна характеристика підприємства.
Більш ніж 25 років минуло з того часу, як було створено Івано-Франківське управління по видобутку і транспорту газу, відоме тепер як "Прикарпаттрансгаз".
Сьогодні "Прикарпаттрансгаз" - багатогалузеве підприємство, головний предмет діяльності якого - транспорт газу. Через газопроводи "Прикарпаттрансгазу" транспортується російський газ на

 
 

Цікаве

Загрузка...