WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

(69)
690
926
1830.7
по оплаті праці (70)
700
2003.6
3480
з дочірніми підприємствами (78)
710
з іншими кредиторами (71 ,76)
720
26731.4
5029.7
Позики для працівників (97)
730
Інші короткострокові пасиви
740
278.6
428.6
Всього по розділу III
750
192394.6
396409.4
Баланс (сума рядків 495,530,750)
760
2008512.4
2305302.5
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять
** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та минулих років
Додаток Б
Звіт про фінансові результати та їх використання за 1998 рік
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка Прибутки Збитки
1 2 3 4
Виручка (валовий дохід) від реалізації продукції 010 970496,4
Державне регулювання цін
011
Податок на додану вартість
015
13533,8
Акцизний збір 020
025
Затрати на виробництво реалізованої продукції
040
582085,4
Результат від реалізації
050
348473,4
Результат від іншої реалізації:
060
293,2
662,2
в т.ч. від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей
061
від здачі окремого майна в оренду
062
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій
070
9105,4
1485,2
V т.ч. по дохідних активах
071
штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій
072
Всього прибутків і збитків
080
357907,6
2147,4
Балансовий прибуток, або збиток
090
355760,2
Податок на прибуток
105
113997,8
Інше використання прибутку
ПО
116002,9
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року
120
125759,5
2.ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Найменування напрямків
Код рядка На кінець звітного періоду
Платежі до бюджету
200
114475,4
Відрахування в резервний (страховий) фонд
210
Використано на:
виробничий розвиток
220
83190,3
соціальний розвиток
230
4417,8
заохочування
240
7011,3
дивіденди
245
вилучення виручки
250
інші цілі
260
20905,9
3. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ
Найменування показника
Код рядка
Підлягає розрахунку
Фактично внесений
Акцизний збір
300
Плата за землю
305
Податок на прибуток (доход)
310
Відрахування на ГРР
320
Орендна плата
325
Плата за використання природних ресурсів
330
Плата за забруднення навколишнього природного середовища
335
Плата за ВОДУ
340
Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 345 1723,6 1616,9
1 2 3 4
Прибутковий податок з громадян
350
Різниця в ціні на газ
355
Податок ПДВ: з реалізації
360
17532,8
25553,6
з імпорту
365
Податок з власників транспортних засобів
370
Рентні платежі
375
25344,3
35278,7
Місцеві податки і збори
380
Ресурсні платежі
385
2990,3
3881,7
Інші податки і платежі
390
129923,4
99118
Економічні санкції
395
У т.ч. плата за забруднення навколишнього природного середовища понад ліміти
396
Довідково: відстрочені і розстрочені платежі
400
4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ
Найменування показника
Код рядка
Фактично за звітний період
На придбання спецобладнання та устаткування для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп
500
На утримання об'єктів соц-культ. призначення
510
На реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів
520
На соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів
530
На благодійні цілі
540
5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК
Вид прибутку
Код
Сума
600
610
620
630
Звіт про фінансові результати та їх використання за 1999 рік
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника
Код рядка
Прибутки
Збитки
1 2 3 4
Виручка (валовий дохід) від реалізації продукції 010 815242,3
Державне регулювання цін
011
Податок на додану вартість
015
29993,4
Акцизний збір 020
025
Затрати на виробництво реалізованої продукції
040
572705,7
Результат від реалізації
050
202422,7
Результат від іншої реалізації:
060
376,1
1697,5
в т.ч. від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей
061
від здачі окремого майна в оренду
062
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій
070
4208,3
798,6
у т.ч. по дохідних активах
071
штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій
072
Всього прибутків і збитків
080
207016,1
2496,1
Балансовий прибуток, або збиток
090
204520
Податок на прибуток
105
63545,5
Інше використання прибутку
ПО
135836,7
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року
120
5137,8
2.ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Найменування напрямків
Код рядка
На кінець звітного періоду
Платежі до бюджету
200
63614,7
Відрахування в резервний (страховий) фонд
210
Використано на:
виробничий розвиток
220
103797,7
соціальний розвиток
230
10044
заохочування
240
8659,3
дивіденди
245
вилучення виручки
250
інші цілі
260
13266,5
3. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ
Найменування показника
Код рядка
Підлягає розрахунку
Фактично внесений
Акцизний збір
300
Плата за землю
305
Податок на прибуток (доход)
310
Відрахування на ГРР
320
Орендна плата
325
Плата за використання природних ресурсів
330
Плата за забруднення навколишнього природного середовища
335
Плата за ВОДУ
340
Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
345
1395,4
1449,8
1 2 3 4
Прибутковий податок з громадян
350
Різниця в ціні на газ
355
Податок ПДВ: з реалізації
360
27469,5
4671,1
з імпорту
365
Податок з власників транспортних засобів
370
Рентні платежі
375
9980,6
4581,6
Місцеві податки і збори
380
Ресурсні платежі
385
3304,8
471,1
Інші податки і платежі
390
82046
93921,1
Економічні санкції
395
У т.ч. плата за забруднення навколишнього природного середовища понад ліміти
396
Довідково: відстрочені і розстрочені платежі
400
4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ
Найменування показника
Код рядка
Фактично за звітний період
На придбання спецобладнання та устаткування для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп
500
На утримання об'єктів соц-культ. призначення
510
На реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів
520
На соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів
530
На благодійні цілі
540
5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК
Вид прибутку
Код
Сума
600
610
'
620
630

 
 

Цікаве

Загрузка...