WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» - Курсова робота

інших рахунках
942
855,9
1 . Заборгованість по позичці
45611,9
42233,9
2. Розрахунки з дебіторами
233403,8
548384,5
2. Заборгованість кредиторів
191327,8
394180,5
Всього:
234345,8
549240.4
Всього:
236939,7
436414,4
Сальдо
2593,9
Сальдо
112826
БАЛАНС
236939,7
549240,4
БАЛАНС
236939,7
549240,4
Аналізуючи платоспроможність підприємства у 1999р. можна зробити наступні висновки: підприємство на початку звітного року було неплатоспроможним, оскільки його поточні пасиви перевищували поточні активи на 2593,9 тис.грн. Обернена ситуація склалась на кінець 1999р., тобто сальдо платіжного балансу знаходиться в пасиві (112826 тис.грн.). Це означає, що підприємство на кінець звітного року було платоспроможним. Це відбулось під впливом збільшення дебіторської заборгованості підприємства, хоча в звітному році зросла і кредиторська заборгованість, проте вона зростала повільніше.Проаналізуємо тепер грошову ліквідність підприємства. Грошова ліквідність засвідчує той факт, скільки на звітну дату може бути погашено короткострокових платіжних зобов'язань подавця.
Таблиця 2.4.5 - Грошова платоспроможність.
Засіб платежу
поч 1998
кін 1998 поч 1999
кін 1999
Платіжні зобов'язання продавця
поч 1998
кін 1998 поч 1999
кін 1999
1 . Каса
2,5
3,5
2,4
1 . Короткострокові кредити
470
600
1800
2. Розрах. рахунок
290
388,2
352,3
2. Кредити, не погашені у строк
3. Валютний рахунок
122,9
458,4
460
3. Кредитори
404825,8
147098,6
327586,7
4. Інші рахунки та грошові кошти
25
91,9
41,2
5. Короткостр-ві фінансові вкладення
Всього:
440,4
942
855,9
Всього:
405295,8
147698,6
329386,7
Коефіцієнт грошової платоспроможності
0,001
0,006
0,003
Аналізуючи результати обчислень можна зробити висновок, що підприємство могло погасити на кінець 1998р. тільки 0,6% короткострокових платіжних зобов'язань продавця. Така ситуація склалась, оскільки кредиторська заборгованість значно перевищує наявні на підприємстві грошові кошти.
Розрахуємо розрахункову платоспроможність підприємства.
Таблиця 2.4.6 - Розрахункова платоспроможність.
Засіб платежу
поч 1998
кін 1998 поч 1999
кін 1999
Платіжні зобов'язання продавця
поч 1998
кін 1998 поч 1999
кін 1999
1. Грошові кошти
440,4
942
855,9
1 . Короткострокові кредити
470
600
1800
2. Готова продукція
2,2
2,3
2,3
2. Кредити, не погашені у строк
3. Дебітори
259804,6
203365,3
521099,1
3. Кредитори
404825,8
147098,6
327586,7
4. Інші активи
6,7
9,4
13,9
4. Інші пасиви
120,6
278,6
428,6
Всього:
260253,9
204319
521971,2
Всього:
405416,4
147977,2
329815,3
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності
0,6
1,4
1,6
Якщо ж аналізувати платоспроможність враховуючи не тільки грошові кошти, але й готову продукцію, відвантажені товари та дебіторську заборгованість, та інші активи, які реально можна реалізувати, то ситуація для підприємства складається краще, ніж при аналізі грошової платоспроможності.
Так, на початок 1998р. підприємство покривало 60% своїх зобов'язань, на кінець 1998р. - 140%, і на кінець 1999р. - 160%. Така ситуація склалась, оскільки значно зросла дебіторська заборгованість перед підприємством.
Розрахуємо ліквідну платоспроможність на УМГ "Прикарпаттрансгаз".
Таблиця 2.4.7 - Ліквідна платоспроможність.
Засіб платежу
поч 1998
кін 1998 поч 1999
кін 1999
Платіжні зобов'язання продавця
поч 1998
кін 1998 поч 1999
кін 1999
1 . Грошові кошти, розрахунки та інш. активи
260253,9
204319
521971,2
1 . Кредити під запаси і затрати
2. Запаси і затрати
61237,2
69348,5
94603,7
2. Кредити, не погашені у строк
3. Кредити та інші пасиви
6607,8
45890,5
42662,5
4. Власні оборотні кошти
103057,6
312086
344441
Всього:
321491,1
273667,5
616574,9
Всього:
109665,4
357976,5
387103,5
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності 2,9
0,8
1,6
Аналізуючи результати розрахунків ліквідної платоспроможності можна сказати, що на початок 1998р. і на кінець 1999р. підприємство було платоспроможним, оскільки коефіцієнт ліквідної платоспроможності був більший 1. Така ситуація склалась, оскільки ми врахували при розрахунку цього коефіцієнта найменш ліквідні активи: запаси і затрати.
Якщо в загальному аналізувати коефіцієнти платоспроможності, то можна сказати, що на підприємстві є дефіцит грошових коштів. Зростання платоспроможності відбувається, оскільки ми на наступних кроках (розрахунок розрахункової та ліквідної платоспроможності) поступово включаємо найменш ліквідні активи. Така ситуація не може не насторожити, оскільки на підприємстві йде поступове збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості.
Як відомо, для встановлення платоспроможності підприємства перш за все вивчається структура балансу. Вона може бути визнана незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, якщо:
а) загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5);
б) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (0,3). Розрахуємо ці коефіцієнти і результати занесемо до таблиці.
Таблиця 2.4.8 - Коефіцієнти загальної ліквідності та забезпечення власними оборотними коштами.
Показники Норматив 1998
1999
п.р
к.р.
п.р
к.р.
1 . Загальний коефіцієнт ліквідності 1,5 1,2 2,12 2,12 1,7
2. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами 0,3 0,2 0,53 0,53 0,41
Як ми бачимо із таблиці, на початок 1998 року структура балансу була незадовільною, оскільки розраховані показники нижчі нормативного значення. Але на кінець 1998р. ситуація виправилась на кращу і показники стали значно вищими. Тому можна зробити висновок, що у 1999р. підприємство було платоспроможне. Проте на кінець 1999р. їх значення зменшились. При такій ситуації доцільно було б визначити коефіцієнт втрати платоспроможності, або збереження платоспроможності, використовуючи формулу 1.6.8.
Обчислимо коефіцієнт збереження платоспроможності на наступні 6 місяців використовуючи загальний коефіцієнт ліквідності:
Оскільки КУ.П.>1, то можна сказати, що підприємство на наступні 6 місяців збереже загальний коефіцієнт ліквідності не нижче нормативного значення. Розрахуємо коефіцієнт збереження платоспроможності на наступні 6 місяців за коефіцієнтом забезпеченості власними коштами:
Оскільки КУ.П. звітному році* (8 1 )
481
230000.2
звітного року* (80)
482
355760.2
Збитки: минулих років (98)
485
звітного року (80)
490
Всього по розділу І
495**
1606251.9
1771105.9
ІІ. Довгострокові пасиви
Кредити банків (90)
500
Позикові кошти (95)
510
Інші довгострокові пасиви
520
Всього по

 
 

Цікаве

Загрузка...