WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз використання МТП - Реферат

Аналіз використання МТП - Реферат

змінний і середньорічний виробітки, кожен з яких визначається шляхом ділення річного об`єму робіт, виконаного даною маркою тракторів, на кількість відпрацьованих машинно-змін, машинно-днів, середньорічне число тракторів даної марки (таблиця 4).
На величину середньоденного виробітку вагомий вплив має середньо змінний виробіток і коефіцієнт змінності. Середньорічний виробіток залежить від денного виробітку і кількості машино-днів, відпрацьованих трактором за рік.
Для встановлення впливу різних тракторів на зміну виробітку використовуємо метод абсолютних різницю. Визначимо вплив:
- змінного виробітку на зміну середньоденного виробітку трактора в звітному році в порівнянні з базисним:
Wд = (Wзм1 - Wзм0) * Кзм1,
Де, Wзм - середньо змінний виробіток трактора, ум.ет.га;
- коефіцієнта змінності:
Wд = (Кзм1 - Кзм0) * Wзз1,
- денного виробітку на зміну середньорічного виробітку трактора:
Wf = ( Wд1 - Wд0) * До,
Де, Wд - середньоденний виробіток, ум. ет. га;
- кількість днів, відпрацьованих одним трактором за рік, на зміну середньорічного виробітку:
Wh = (Д1 - До) * Wд1,
Для перевірки розрахуємо вплив факторів методом ланцюгових підстановок:
Wh0 = Д0 * Wд0
Wум = Д0 * Wд1
Wp1 = Д1 * Wд1
Wр0 = Wзм0 * Кзм0
Wдум2 = Wзм1 * Кзм0
Wрк1 = Wзм1 * Кзм1
Відхилення денного виробітку, ум.ет.га в тому числі за рахунок,
а) змінного виробітку:
Wдум1 - Wд0;
б) коефіцієнта змінності:
Wд = Wд1 - Wдум2;
Загальні відхилення річного виробітку, ум.ет.га в тому числі за рахунок зміни:
а) денного виробітку:
Wрум1 - Wр0
б) кількості відпрацьованих днів:
Wг = Wр1 - Wрум1.
- денного виробітку на зміну середньорічного виробітку трактора:
Wр = ( Wд1 - Wд0) * Д0
Де, Wд - середньоденний виробіток трактора, ум.ет.га;
- кількість днів, відпрацьованих одним трактором за рік, на зміну середньорічного виробітку
Wр = (Д1 - Д0) * Wn
Таблиця 4
Виробіток тракторів, ум.ет.га
Марка трактора середньозмінний середньоденній середньорічний
1998 1999 1998 1999 1998 1999
1 2 3 4 5 6 7
Т-150,Т-150К 3,77 4,4 3,9 4,47 932,86 768,18
ДТ-75 6,2 8,3 7 10,2 1190 1093
МТЗ-80 8 7,8 8,9 8,2 1768,8 1722,2
Т-70С 8,1 6 8,5 6,7 1073,3 840
К-701 - 5,2 - 6 - 1128
Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору Т-70С. Для розрахунку середньо змінного виробітку трактора необхідно вироблені умовні гектари поділити на відпрацьовані машинно-зміни, так у 1999р. середньо змінний виробіток по трактору Т-70С склав,1680/280 = 6 ум.ет.га, а у 1998р, 2320/398 = 8,1 ум.ет.га . Середньоденний виробіток розраховується аналогічно, тільки ділення виконуємона відпрацьовані машинно-дні, 1680/251 = 6,7ум.ет.га і 2320/378 = 8,5 ум.ет.га. Для розрахунку середньорічного виробітку тракторів необхідно вироблені умовні гектари розділити на кількість тракторів, у 1998р. 2320/3 = 1073,3, у 1999р. 1680/2 = 840 ум.ет.га
Аналізуючи таблицю 4 ми бачимо, що по перших трьох тракторах середньо змінний і середньоденний виробіток у 1999 році в зрівнянні з 1998 роком збільшився. По тракторам Т-150 і Т-150к середньо змінний виробіток збільшився на 16%, а середньоденний на 14%, по трактору ДТ-75 ці показники збільшились відповідно на 34% і на 46%. Що стосується тракторів МТЗ-80 і Т-70С, то їх середньо змінний і середньоденний виробіток у 1999р. зменшився. Середньорічний виробіток у 1999р в зрівнянні з 1998р зменшився по всім тракторам, крім К-701 так як він у 1998 році не використовувався.
2.4 Вплив окремих факторів на зміну середньоденного
та середньорічного виробітку
Розглянемо вплив окремих факторів на зміну середньоденного і середньорічного виробітку в розрахунку на 1 ум.ет.трактор (ум.ет.га) і зведемо розрахунки по всім маркам тракторів у таблицю 5.
Таблиця 5
Вплив різних факторів на зміну середньоденного
та середньорічного виробітку
Марка трактора Відхилення денного виробітку, ум.ет.га Відхилення річного виробітку ум.ет.га.
Всього В т.ч. за рахунок
Всього В т.ч. за рахунок
Змінного виробітку Коефіцієнта змінності Денного виробітку Кількості відпрацьованих днів
1 2 3 4 5 6 7
Т-150,Т-150К 0,57 0,64 -0,07 1991,4 963,3 1028,1
ДТ-75 3,2 2,4 0,08 2839 544 2295
МТЗ-80 -0,7 -0,22 -0,48 4498 -2226 6724
Т-70С -1,8 -2,2 0,4 -1337 -680,4 -656,6
Wp0 - T-150 Wрум - Т-150
T-150k = 6591 Т-150К = 7554,3
ДТ-75 = 1190 ДТ-75 = 1734
МТЗ-80 = 28302 МТЗ-80 = 26076
Т-70 = 3213 Т-70С = 2532,6
Wp1 - Т-150 Wp - Т-150 Т-150К = 8582,4 Т-150к = 1991,4
ДТ-75 = 4029 ДТ-75 = 2839
МТЗ-80 = 32800 МТЗ-80 = 4498
Т-70С = 1876 Т-70С = -1337
Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору Т-150. Для розрахунку відхилення денного виробітку, всього, стовпчик №2 необхідно від середньоденного виробітку 1999 року відняти середньоденний виробіток 1998 року = 4,47-3,9 = 0,57 ум.ет.га. Відхилення денного виробітку за рахунок змінного виробітку, стовпчик №3 розраховуємо віднімаючи від середньо змінного виробітку 1999р середньо змінний виробіток 1998р. і цю різницю помножаємо на коефіцієнт змінності, (4,4-3,77) * 1,024 = 0,64 ум.ет.га
Відхилення денного виробітку за рахунок коефіцієнта змінності розраховуємо за формулою: Кзм1 - Кзм0, де Кзм1,0 - коефіцієнт змінності звітного і поточного року. 1,016-1,024 = -0,07 ум.ет.га. Розрахунок відхилення річного виробітку, всього, стовпчик №5 проводимо по формулі Wp = Wp1 - Wp0, 8582,4-6591 = 1991,4 ум.ет.га. Відхилення річного виробітку за рахунок зміни денного виробітку розраховуємо по формулі Wpym - Wp0, 7554,3 - 6591 = 963,3 ум.ет.га
Відхилення річного виробітку за рахунок зміни кількості відпрацьованих днів розраховуємо за формулою Wp1 - Wpym, 8582,4-7554,3= 1028,1.
Аналізуючи таблицю 5, ми бачимо, що по тракторам Т-150 і Т-150к відхилення денного виробітку за рахунок зміни змінного виробітку склало 0,64 ум.ет.га, а за рахунок зміни коефіцієнту змінності (-0,07) ум.ет.га. По трактору ДТ-75 ці показники склали відповідно 2,4 і 0,08 ум.ет.га., МТЗ-80 (-0,22)ум.ет.га і (-0,48)ум.ет.га, Т-70С (-2,2)ум.ет.га і 0,4ум.ет.га. Відхилення річного виробітку за рахунок зміни денного виробітку склало: Т-150 і Т-150к 963,3ум.ет.га, ДТ-75 544ум.ет.га, МТЗ-80 (-2226)ум.ет.га, Т-70С (-680,4)ум.ет.га. А за рахунок зміни кількості відпрацьованих днів відхилення є трохи більшим по всім тракторам і склдає: Т-150 і Т-150к 1028,1ум.ет.га, ДТ-75 2295ум.ет.га, МТЗ-80 6724ум.ет.га, Т-70С (-656,6)ум.ет.га.
3. Резерви підвищенняефективності використання машинно-тракторного парку.
Система заходів щодо раціонального використання машинно-тракторного парку спрямована на виконання змінних, денних, сезонних і річних норм виробітку, підвищення продуктивності і

 
 

Цікаве

Загрузка...