WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз використання МТП - Реферат

Аналіз використання МТП - Реферат

середньогодинний виробіток тракторів.
Причини простоїв (поломка тракторів і сільгоспмашин, несвоєчасна доставка технологічних матеріалів, відсутність роботи й ін.) установлюються на основі оперативного аналізу використання робочого часу по марках тракторів і в цілому по тракторному парку. При цьому повинний бути добре організований облік причин простоїв тракторів.
До заходів щодо скорочення простоїв тракторів можна віднести поліпшення організації технічного обслуговування тракторних агрегатів, організації праці, попереднє комплектування робочих машин, збільшення чисельності трактористів, удосконалювання системи обліку роботи тракторного парку. На жаль, не завжди і не скрізь усі простої тракторів враховуються і відбиваються в оперативній звітності. Разом з тим, як показує практика роботи багатьох господарств, їхня величина є дуже істотної. Тому об'єктивний аналіз простоїв і їхніх причин, пошук резервів їхнього скорочення буде сприяти значному підвищенню рівня використання тракторного парку на підприємствах АПК.
Величина коефіцієнта змінності в основному залежить від ступеня забезпеченості, механізаторами й організації роботи, а виробіток тракторів від їхньої потужності, терміну служби, наявності достатньої кількості робочих машин, кваліфікації трактористів, організації праці, розміру полів, механічного складу ґрунтів, рельєфу місцевості і т.д.
Особливо важливу роль у підвищенні середньогодинного виробітку
тракторів грає раціональне агрегатування техніки. Наприклад, трактори ДО-700 більш вигідно використовувати на оранці з десятикорпусним плугом. У порівнянні з восьмикорпусним плугом їхнє вироблення збільшується на 18 - 20 %, витрата палива знижується на 15 - 18 % на 1 га.
Для вивчення ступеня впливу факторів на рівень середньогодинного виробітку тракторів можна використовувати множинний кореляційний аналіз, результати якого можуть служити як нормативи для оцінки роботи тракторного парку і підрахунку резервів підвищення його вироблення.
Наступний етап аналізу - підрахунок резервів збільшення обсягу тракторних робіт за рахунок наступних джерел:
- скорочення цілодобових простоїв тракторів;
- підвищення коефіцієнта змінності;
- скорочення внутрізмінних простоїв тракторів;
- збільшення середньогодинного виробітку тракторів.
2. Аналіз машинно-тракторного парку
2.1 Аналіз забезпеченості господарства тракторами
Для аналізу забезпечення господарства тракторами і сільськогосподарськими машинами необхідно перш за все визначити необхідність підприємства в кожному виді машин, яку можна розрахувати різними методами. Найменш трудомістким є нормативний метод, згідно якому необхідність підприємства в різних машинах визначається за наступною формулою:
Qі = 0.001gі * Пj,
Де, gі - нормативна необхідність і-того виду машин в розрахунку
на 1000 га площі ріллі чи посіву j-ої культури, шт.;
Пj - площа посіву j-ої культури для спеціалізованих машин або
ріллі (для тракторів і машин загального призначення), га.
Результати розрахунків представимо в табл.2. Порівнюючи фактичну кількість різних видів машин з нормативною потребою. Визначимо скільки і яких машин потрібно придбати господарству в першу чергу, які машини є в достатній кількості, а від яких видів машин необхідно відмовитись на перспективу.
Таблиця 2
Аналіз забезпечення господарства технікою
Найменування та марка машин Нормативна необхідність на 1000га оранки, 1000га посівів, шт. Потрібно господарству згідно нормативів, шт. Фактично існує, шт. Забезпеченість, %
1998
1999
1998
1999
1 2 3 4 5 6 7
Трактора в фізичних один. 16,4 56 27 35 48 62
Т-150,Т-150К 4,66 16 7 11 43 69
ДТ-75 0,76 3 1 3 33 100
МТЗ-80 6,69 23 16 18 70 78
Т-70С 0,67 2 3 2 150 100
К-701 0,54 2 - 1 - 50
Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору МТЗ-80. Для розрахунку кількості тракторів необхідних господарству скористуємось формулою приведеною вище. Згідно неї, 0,001 * 6,69 * 3390 = 22,713, тобто господарству потрібно 23 трактори. Забезпеченість тракторами розраховується, як відношення фактично існуючої кількості тракторів до необхідної. Так у 1998 році забезпеченість склала 16/23*100 = 70%, а у 1999р. 18/23*100 = 78%.
Аналізуючи дані таблиці 2 ми бачимо, що рівень забезпеченості господарства технікою дуже низький, особливо у 1998 році. Так забезпеченість підприємства у 1998р. тракторами Т-150 і Т-150к склала 43%, ДТ-75 - 33%, МТЗ-80 - 70%, лише кількість тракторів Т-70С перевищувала необхідну норму на 50%. Що стосується 1999 року, то дані показники трохи покращились. Зокрема, господарство повністю було забезпечене тракторами ДТ-74 і Т-70С, по іншим тракторам показники теж покращились.
2.2 Показники використання часу.
Рівень використання тракторів характеризується показниками використання часу і виробітком, а використання добового часу коефіцієнтом змінності, який визначається за наступною формулою:
Кзм = З /Д,
Де, З і Д - відповідно кількість машинно-змін і машинно-днів,
відпрацьованих за рік.
Використання річного часу характеризується коефіцієнтом використання машинно-тракторного парку:
Ка = Д / Дx,
Де, Дx - число машинно-днів знаходження в господарстві.
Дx = 365* n,
Де, n - середньорічна кількість тракторів даної марки.
Результати розрахунків приведемо в табл. 3 і шляхом порівняння показників звітного року з показниками базисного періоду проведемо аналіз.
Таблиця 3.
Показники використання часу.
Марка трактора Коефіцієнт змінності Коефіцієнт використання парку Відпрацьовано днів на 1 трактор
1998 1999 1998 1999 1998 1999
1 2 3 4 5 6 7
Т-150,Т-150К 1,024 1,016 0,66 0,47 241 171
ДТ-75 1,124 1,234 0,46 0,29 170 107
МТЗ-80 1,101 1,058 0,54 0,58 199 210
Т-70С 1,053 1,116 0,34 0,34 126 126
К-701 - 1,150 - 0,51 - 187
Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору МТЗ-80. Коефіцієнт змінності розрахуємо діленням відпрацьованих машинно змін на відпрацьовані машинно-дні. Так у 1998р коефіцієнт змінності по трактору МТЗ-80 склав: 3500/3180 = 1,101, а у 1999р.: 4000/3780 = 1,058. Формула для розрахунку коефіцієнту використання парку приведена вище, згідно неї у 1998р. цей коефіцієнт склав 3180/ (365*16) = 0,54, а у 1999 3780/(365*18) = 0,58. Для розрахунку відпрацьованих днів на 1 трактор, стовпчики №6,7, необхідно кількість відпрацьованих машинно-днів поділити на кількість тракторів. У 1998р. це буде дорівнювати 3128/16 = 199, а у 1999 3780/18 = 210.
Аналізуючи таблицю 3, ми бачимо, що коефіцієнт використання парку у 1999 році знизився по двох перших тракторах, по МТЗ-80 цей коефіцієнт навпаки збільшився, а по Т-70С залишився незмінним.
Що стосується коефіцієнту змінності, то по тракторам Т-150 і Т -150к він зменшився на 0,008, по тракторам ДТ-75 і Т-70С він збільшився відповідно на 0,11 і 0,06, потрактору МТЗ-80 він зменшився на 0,04.
2.3 Показники виробітку тракторів
До показників виробітку тракторів відносять середньо

 
 

Цікаве

Загрузка...