WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

цілому , так і по цеху характерне збільшення фактичного обсягу ТП , спостерігається збільшення середньоспискової чисельності цеху на 3 чол. , а також пов'язане з цим зростання фонду оплати праці на 5,3 тис. грн.
Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати . Впродовж двох років на підприємстві штат працівників скоротився приблизно на 10 % , але по цеху спостерягається збільшення чисельності у 2000 році на 3 чол. . Аналіз якісного складу робочої сили підрозділу показав, що середній розряд одного робітника - 4,5 , більшість робітників мають спеціальну освіту , середній вік робітника - 44 роки , а середній стаж - 18,3 . Тобто , не завадило б підвищення рівня кваліфікації та прийняття на роботу робітників молодшого віку .
Аналіз руху робочих кадрів показав , що у 2000 році коефіцієнт плинності робочої сили підвищилася ( 1999 - 0,08 , 2000 - 0,38 ). У 1999 році коефіцієнт обороту по прийому дорівнював 0,31 , а у 2000 - 0,62 . А коефіцієнт обороту по звільненню у 1999 році дорівнював 0,08 , у 2000 - 0,44. Тобто , коефіцієнт обороту по прийому випереджає коефіцієнт обороту по звільненню . Загальний коефіцієнт обороту становив у 1999 - 0,39 , у 2000 - 1,06
При аналізі використання робочого часу по цеху проведено розрахунки середньої кількості відпрацьованих днів одним працівником , середньої кількості відпрацьованих люд. - годин одним працівником та тривалість робочого дня . Дані розрахунків показують , що у 2000 році було більш ефективно використано робочий час . Спостерігається зростання загальної кількості відпрацьованих люд. - днів та люд. - годин , а також збільшення середньої кількості відпрацьованих люд. - днів та люд. - годин .
Розрахунки показників продуктивності праці показують , що у 2000 році продуктивність праці , порівняно з 1999 роком , підвищилась . Середньорічна продуктивність праці в тис. грн. зросла на 51 % , середньорічна продуктивність праці в натуральному виразі зросла на 13 % . Той факт , що продуктивність праці в тис. грн. зросла більше ніж продуктивність праці в натуральному виразі , можна пояснити як результат підвищення цін . На 31 % збільшилась середньоденна та середньогодинна продуктивність праці . Аналізуючи вплив факторів на середньорічну продуктивність праці , можна сказати , що під впливом середньогодинної продуктивності праці вона збільшилась на 11,34 тис. грн. , під впливом тривалості робочого періоду - на 7,36 тис. грн. Загальний вплив факторів на середньорічну продуктивність праці склав 18,7 тис. грн. , тобто позитивний.
На ВАТ "Зоря" застосовується погодинна оплата праці . Оплата здійснюється на основі відпрацьоавного часу та годинної тарифної ставки , розмір якої залежить від розряду . Поквартально при умові балансового прибутку виплачуються премії . З роками фонд оплати праці по підприємству зменшується , що пов'язано зі скороченням чисельності працюючих . Зросла сума на основну з/п, зменшилась сума на додаткову з/п. У 2000 році не виплачувались інші заохочувальні виплати . Найбільшу питому вагу у структурі фонду оплати праці займають виплати ПВП , а з них робітникам . По цеху фонд оплати праці зріс на 5,3 тис. грн. у зв'язку зі збільшенням чисельності працюючих цеху . А середньорічна з/п зменшилась. Аналіз впливу факторів на ФОПпоказав , що збільшення чисельності працюючих цеху викликало збільшення фонду, а зменшення середньорічної з/п викликало його економію .
Рівень організаційно - технічного розвитку в значній мірі залежить від структури і складу основних фондів . Найбільшу питому вагу у складі основних фондів займають "Машини та обладнання" . На другому місці - "Бубівлі та споруди" . За два роки у структурі основних фондів суттєвих змін не відбулося . Розраховані коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів . Коефіцієнт оновлення основних фондів у 2000 році , порівняно з 1999 роком , зріс з 0,16 % до 0,2 % . Коефіцієнт оновлення машин та обладнання , навпаки , знизився з1,4 % до 0,23 % . Коефіцієнти вибуття у 2000 році підвищилися . Але негативним є те , що коефіцієнти вибуття перевищують коефіцієнти оновлення , і тільки у 1999 році коефіцієнт оновлення машин та обладнання був вищим за коефіцієнт вибуття . Були розраховані показники озброєності праці по підприємству , які показали , що у 2000 році показник фондоозброєності праці підвищився . Зростає проказник технічної озброєності праці та енергоозброєності . Такі зміни свідчать про назначне поліпшення рівня технічного розвитку підприємства . Частковий вплив може мати зміна чисельності працюючих . Розраховано показник фондовіддачі . Аналіз впливу факторів на фондовіддачу показав , що позитивний вплив мали зміни коефіцієнту матеріаломісткості продукції та зміни коефіцієнту змінності . Негативно вплинули зміни продуктивності устаткування . Загальний вплив факторів склав 0,01тис. грн.
Аналіз випуску продукції . У 2000 році випуск непарафінованих та парафінованих етикеток в натуральному та грошовому виразі збільшився . Найбільшу питому вагу у структурі випуску продукції займає випуск парафінованих етикеток . За допомогою методу середнього відсотку проаналізовано випуск по асортименту . Оцінка міри впливу структурних зрушень на обсяг ТП показала , що дані зміни мали вплив . Аналіз впливу факторів на обсяг випуску продукції показав , що зміни чисельності працюючих , зміна кількості відпрацьованих роб. днів та зміна виробітку мали позитивний вплив на обсяги випуску продукції . Загальний вплив факторів склав : 77295,2 грн.
Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції показав , що у 2000 році сума витрат зросла , порівняно з минулим роком , на 829 тис. грн. Збільшення витрат відбулося за рахунок збільшеня цін на сировину та матеріали . Зросли витрати на соціальнвїі заходи . Зменшились витрати на оплату праці та на амортизацію . Найбільшу питому вагу у собівартості продукції займають витрати на сировину , на другому місці - осн. та допоміжні матеріали . Розраховані по підприємству затрати на одну гривню ТП впродовж двох років не змінились , не змінився й прибуток , що стримує підприємство на одну гривню ТП .
Аналіз прибутку та рентабельності показав , що у 2000 році балансовий прибуток не тільки не зменшився , а й переріс у збитки . Такі зміни відбулися , перш за все , в результаті скорочення прибутку від реалізації . Розраховано чистий прбуток за 1999 рік. Наведено розрахунки деяких показників рентабельності .
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про підприємницьку діяльність"// Закони України, т 1.
2. Закон України "Про підприємства в Україні"// Закони України: Київ, 1996, т 1, С.310-332.
3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"// Закони України: Київ, 1997, т 7, С.462-489.
4. Грачова Р. Аналіз фінансового стану// Галицькі контракти- 1999- №4- С.56-66.
5. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства// Дебет-Кредит- 2000- №34- С. 18-27.
6. Калина А. В., Конєва М.І., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування: Навч.-метод. посібник.- К.: МАУП, 1997-272с.
7. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві.- Львів: Світ, 1998-206с.
8. Никольская З.В. Технико-зкономический анализ хозяйственной деятельности полиграфических предприятий: Учебник- М.: Мир книги, 1995.
9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий- Минск: Вьіш. школа, 1999-686с.

 
 

Цікаве

Загрузка...