WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

вказані розміри накладних витрат по ВАТ "Зоря" за 1999 та 2000 роки .
Таблиця 28: Розміри накладних витрат по підприємству (1999-2000 р.)
Стаття витрат 1999 2000
1. Основна заробітна плата 1,000 1,000
2. Допоміжна заробітна плата 0,100 0,200
3. Премія 0,300 0,336
4. Відрахування на соц. страхування та у фонд зайнятості 0,390 0,377
5. Витрати на утримання устаткування 3,397 4,644
6. Загальновиробничі витрати 0,482 0,359
7. Загальногосподарські витрати 1,120 0,787
Як бачимо , накладні витрати підприємства впродовж двох
років не мали суттєвих змін . У 2000 році спостерігється зменшення розміру загальногосподарських та загальновиробничих витрат , а також відрахувань на соц. страхування та у фонд зайнятості , зросли витрати на утримання та експлуатацію устаткування , на допоміжну з/п та премії . Залишились без змін витрати на основну заробітну плату
Розрахуємо показник затрат на 1 грн. товарної продукції:
1997=3740,1/4145=0,9
1998=3812,5/4974=0,77
Отже , у 2000 році , порівняно з 1999 роком , затрати на 1 грн. товарної продукції зменшились на 0,13 грн. або на 15 % . Прибуток , що зтримує підприємство на 1 грн. товарної продукції склав :
у 1999 році - ( 1 - 0,9 )= 0,1 грн.
у 2000 році - ( 1 - 0,77 ) = 0,23 грн. тобто , з роками прибуток на 1 грн. товарної продукції збільшується .
Даний показник по цеху глибокого друку не можливо розрахувати через відсутність даних по собівартості товарної продукції . По цеху ми можемо розрахувати показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції.
1997= 1437,3/1218,94= 1,42
1998= 1260,3/1180,34= 1,07
Розрахований показник по цеху показує , що у 2000 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зменшились на 0,35 грн. Але у 1999 році збитки на 1 грн. реалізованої продукції склали 0,42 грн. ( 1 - 1,42 ) , а в 2000 році збитки дорівнювали 0,07 грн. ( 1 - 1,07 ) . Можна зробити висновки , що впродовж двох років ситуація в цеху покращується , збитки стали меншими на 0,27 грн. , зменшились витрати на 1 грн. реалізованої продукції, але залишається негативною .
Ми не можемо розрахувати вплив факторів на розмір затрат на виробництво та реалізацію через відсутність даних про випуск продукції в натуральних показниках по підприємству та відсутність даних про собівартість товарної продукції по цеху .
Аналіз прибутку та рентабельності.
1. Аналіз прибутку.
Наведемо таблицю , яка показує склад балансового прибутку по підприємству за два роки . Визначємо відхилення та структуру балансового прибутку і відхилення, які відбулися у структурі.
Таблиця 29: Оцінка балансового прибутку, його структура (1999-2000 рік).
Склад балансового прибутку Сума, тис.грн. Структура, % Відхилення
1999 2000 1999 2000
Результат від реалізації ТП 70,1 -92,6 52 40,47 -11,53
Інші операційні доходи витрати 61,4
0,4 54,6
63,6 45,5
6,7 87,92
27,8 42,42
21,1
Інші позареалізаційні доходи витрати 3,4
5,4 7.5
72,6 2,5
93,3 12,08
31,73 9,58
-61,57
Всього прибутків збитків 134,9
5,8 62,1
228,8 100 100
Балансовий прибуток 129,1 -166,7
У 2000 , порівнюючи з 1999 роком , сума балансового прибутку не тільки зменшилась , а й переросла в збитки . Так у 1999 році балансовий прибуток становив 129,1 тис. грн. , а 2000 році він зменшився на 295,8 тис. грн. і склав збитки у розмірі 166,7 тис. грн. Такі зміни відбулися в першу чергу в результаті скорочення прибутку від реалізації ТП на 162,7 тис. грн. Інші позареалізаційні витрати та інші операційні витрати у 2000 році були більшими за доходи .
Значні зміни відбулися в структурі балансового прибутку за 1999-2000роки .
Так у 2000 році відхилення питомої ваги результату від реалізації , порівняно з минулим роком , зменшилось на 11,53% . Значні зменшення спостерігаються в питомій вазі позареалізаційних витрат на 61,57% , що є позитивним , бо позареалізаційні збитки виникають в результаті недоліків в організації господарської діяльності та бухгалтерського обліку .
Тому усунення цих витрат - резерв збільшення балансового прибутку . Питома вага операційних доходів у 2000 році зросла на 42,42 % .
Визначємо величину чистого прибутку . Для цього від суми
балансового прибутку треба відняти суму податку на прибуток . Податок на прибуток у 1997 році склав 45,2 тис. грн. Тоді:
ЧП (і997) = 129,1 - 45,2 = 83,9 тис. грн.
Ми маємо чистий прибуток лише за один рік , тому що балансовий прибуток у 1998 році мав від'ємне значення .
На величину прибутку від реалізації ТП впливають ряд факторів , таких як : зміна обсягу реалізованої продукції , собівартість реалізованої продукції, зміна оптових цін на реалізовану продукцію , а також структура і асортимент реалізованої продукції . Проаналізувати вплив факторів на величину прибутку від реалізації ТП на прикладі двох років ( 1999-2000 ) не має можливості через відсутність даних по випуску продукції в порівняльних цінах по підприємству.
2. Аналіз показників рентабельності.
Для оцінки прибутковості підприємство використовує такий відносний показник доходності , як рентабельність . Розрахуємо показники рентабельності по підприємству , дані зведемо в табліцю .
Таблиця ЗО: Показники рентабельності.
Показники рентабельності 1999 2000
Рентабельність майна 1,31%
Рентабельністі власних засобів підприємства 1,44%
Ретабельність ОФ 0,78 %
Рентабельність ТП 2,51 %
Рентабельність реалізованої продукції -0,19% -2,87 %
Ми маємо показники рентабельності лише за 1999 рік , тому що в 2000 році балансовий прибуток мав від'ємне значення , а значить рентабельності не має.
Рентабельність виробництва залежить від трьох основних факторів :
зміни суми балансового прибутку , середньорічної вартості основних фондів та середньорічних залишків нормованих оборотних засобів . Проаналізувати вплив кожного з цих факторів на показники рентабельності немає можливості через відсутність балансового прибутку за 2000 рік .
ВИСНОВКИ
Поліграфічне підприємство "Зоря" є самостійним господарюючим суб'єктом , яке являється юридичною особою і здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення та підприємств на пакувальну продукцію .
Ще декілька років тому ВАТ "Зоря" належало до державних підприємств , а зараз , в період переходу економіки України до ринку , воно змінило форму власності , щоб не збанкрутіти . "Київська поліграфічна фабрика "Зоря" є одним з ведучих підприємств України по виготовленню різноманітної етикетної та пакувальної продукції.
Структура підприємства - цехова . Одним з найбільших цехів є офсетний цех .
Аналіз показників фінансової стійкості підприємства показав , що коефіцієнт маневрування є меншим від встановлених норм , тобто рівень мобільності власних коштів є низьким . Коефіцієнт автономії та коефіцієнт інвестування лежать в межах норм , що є позитивним .
Динаміка показників ліквідності говорить про зниження загальної ліквідності , що свідчить про зростання низьколіквідних запасів у структурі поточних активів .
Аналіз ділової активності підприємства показав , що темп росту показника обортності коштів в розрахунках склав 57,7 %. Зросла тривалість операційного циклу , що свідчить про погіршання використання оборотних засобів .
Аналіз показників цеху глибокого друку показав , що як для підприємства в

 
 

Цікаве

Загрузка...