WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

значення має контроль якості в процессі друку накладу.
На дільницях якість продукції визначається візуально або за допомогою певних приладів, результати заносять в документацію. Для оцінки якості продукціїна підприємстві використовують такі показники, як якість друку, запах,якість лакування, центровка,якість тиснення,якість різки та висічки,суміщення,направлення волокон в папері. Для кожного показника розроблені норми та допустимі відхилення. По результатам контролю в лабораторії ВТК продукція приймається як якісна або бракується.
Нещодавно на підприємстві була введена система проходження замовлення по якості продукції. Суть її полягає в наступному : на бланку замовлення виписується замовлення. На звороті по кожній операції вказується виконавець і отримувач. Саме отримувач вказує на виявлені ним недоліки, які говорять про погану якість. Майстер оглядає недоліки і приймає рішення, можна,чи ні продовжувати виготовлення замовлення. Така система дає змогу слідкувати за якістю виробів на всіх стадіях їх виготовлення, а також попереджати появу невиправного браку.
Аналіз випуску продукції.
Почнемо з аналізу випуску продукції в натуральних та вартісних показниках . Це допоможе нам проаналізувати зміни , що відбулися в зв'язку зі зміною обсягів випуску продукції.
Таблиця 22: Випуск продукції в натуральному та грошовому вираженні по цеху глибокого друку за 1999-2000 роки.
Види продукції Одиниця виміру Випуск продукції Стр-ра Темп росту
1999 2000 1999 2000 Е %
1. Непарафіновані етикетки в цінах на 1,01 в діючих цінах тонн тис. грн. тис. грн. 6
41,04 32,91 12,5 87,87 91,49 6,94 10,35 +6,5 +46,83 +58,58 208,3 214,11
278
2. Парафіновані етикетки в цінах на 1,01 в діючих цінах тонн тис. грн. тис. грн. 80,5 550,56 441,49 108,3 761,33 792,71 93,06 89,65 +27,8 +210,77 +351,22 134,5 138,28 179,55
У 2000 році випуск непарафінованих етикеток , порівняно з 1999 роком , збільшився на 6,5 тонн і становив 208,3 % від випуску минулого року . Збільшився обсяг випуску парафінованих етикеток на 27,8 тонн і склав 134,5 % від випуску попереднього року .
В наслідок збільшення у 2000 році обсягу випуску ТП на 34,3 тони , спостерігається збільшення випуску ТП в грошовому виразі як в цінах на 1,01 , так і в діючих цінах . Так випуск непарафінованих етикеток в цінах на 1,01 зріс на 46,83 тис. грн. і склав 214,11 % від випуску минулого року , а в діючих цінах - на 58,58 тис. грн. , що становить 278 % від випуску попереднього року . Випуск парафінованих етикеток у 2000 році збільшився в цінах на 1,01 на 210,77 тис. грн. і склав 138,28 % від випуску 1999року , а в діючих цінах - на 351,22 тис. грн. , що становить 179,55 % від випуску 1999 року .
Чітко видно , що у структурі випуску продукції по цеху глибокого друку , найбільшу питому вагу займає випуск парафінованих етикеток , близько 90 % . Так у 1999 році питома вага парафінованих етикеток складала 93.06 % в загальному випуску ТП , а в 2000 році їх питома вага трохи зменшилась і вже складала 89,65 % .
Спостерігається незначне підвищення питомої ваги непарафінованих етикеток в загальному випуску ТП по цеху глибокого друку .
Спробуємо проаналізувати випуск продукції по асортименту за допомогою методу середнього відсотку .
Таблиця 23:
1. Непарафіновані етикетки 87,87
2. Парафіновані етикетки 761,33
Разом : 849,2
Темп росту = (849,2 / 591,6) * 100 = 143,54
Оцінимо міру впливу структурних зрушень на обсяг ТП , яку визначає фактичний обсяг випуску за базовою структурою .
Таблиця 24:
Вид продукції Факт. випуск за базовою структурою Відхилення
при 1' питомої ваги при ^ питомої ваги
1. Непарафіновані етикетки 58,93 28,94
2. Парафіновані етикетки 790,27
-28,94
Разом 849,2 28,94 -28,94
Таким чином зміна структури випуску продукції значно вплинула на обсяг випуску у 2000 році.
На обсяги випуску продукції впливають різні фактори . Спробуємо проаналізувати методом ланцюгових підстановок зміну обсягу випуску продукції у 2000 році, порівняно з 1999 роком , під впливом таких факторів:
зміна чисельності працюючих , зміна тривалості робочого дня , зміна кількостівідпрацьованих робочих днів та зміна виробітку .
Таблиця 25:
Показники 1999 2000
Чисельність шзацюючих. чол. 13 16
Тоивалість робочого дня 8 8
Кількість ообочих днів 130 150
Виообіток . гон./ гол. 10.86 11.54
Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Для аналізу собівартості продукції використовується дуже багато показників: сума витрат на виробництво , собівартість товарної та реалізованої продукції, витрати на 1 грн. товарної продукції, економія від зниження собівартості ТП. Спочатку на основі Таблиці 26 прораналізуємо структуру собівартості по елементах і визначимо динаміку собівартості.
Таблиця 26: Витрати підприємства на виробництво (витрати обігу), 1999-2000 р
Показник 1999 2000 Відхилення
1. Матеріальні витрати 2215 3137 +922
2. Витрати на оплату праці 766 727 -39
3. Відрахування на соц. заходи 263 310 +47
4. Амортизація 344 270 -74
5. Інші витрати 557 530 -27
6. Разом 4145 4974 +829
7. Фактичний обсяг виробництва продукції 3740,1 3812,5 +72,4
Таким чином , загальна сума витрат на виробництво в 2000 році , порівняно з 1999 роком , зросла на 829 тис. грн. Збільшення суми витрат на виготовлення продукції відбулося за рахунок збільшення витрат на сировину та матеріали на 922 тис. грн. , які збільшились за рахунок росту цін та тарифів на матеріальні ресурси . Збільшились витрати на соціальні заходи на 47 тис. грн.
Зменшились витрати на оплату праці у 1999 році на 39 тис. грн. Зменшились витрати на амортизацію на 74 тис. грн. і на інші витрати на 27 тис. грн., що є позитивним моментом .
Важливим , при вивченні собівартості продукції , є її аналіз по калькуляційним статтям витрат . Нижче наведемо таблицю , в якій зведені витрати по статтях за 1999 та 2000 роки по підприємству ВАТ "Зоря" .
Таблиця 27: Калькуляція собівартості продукції по підприємству за 1999-2000 р.
Калькуляційна група 1999 Питома вага 2000 Питома вага
1. Сировина (тис. грн.) 200,862 30,25 336,752 30,25
2. Основні матеріали 127,341 19,18 286,217 25,71
3. Допоміжні матеріали 92,904 14 177,937 15,98
4. Основна заробітна плата 14.132 2.13 28,558 2.57
5. Допоміжна заробітна плата 6,94 1,05 8,6 0,77
6. Відрахування на соц. страхування 7,773 1,17 14,621 1,32
7. Відрахування у фонд зайнятості 4,685 0,7 4,003 0,36
8. Витрати на утримання встаткування 71,059 10,7 103,726 9,32
9. Загальновиробничі витрати 39,631 5,97 60,891 5,47
10. Загальногосподарські витрати 92,791 13,97 84,807 7,62
11 .Інші витрати 5,841 0,88 7 0,63
12.Повна собівартість 664,059 100 1113,11 100
З таблиці 27 видно , що найбільшу питому вагу у повній собівартості займають витрати на сировину , як у 1999 році , так і в 2000 році вони складають 30,25 % від загальної суми витрат . На другому місці - основні та допоміжні матеріали . Майже вдвічи зросла у 2000 році повна собівартість продукції або на 40 % . Значних змін у структурі за 1999 та 2000 не відбулося, окрім основних матеріалів та загальногосподарських витрат .
Аналіз непрямих витрат здійснюється шляхом порівняння фактичної їх величини на 1 грн. товарної продукції , робіт або послуг за ряд звітних періодів . Наведемо таблицю , де

 
 

Цікаве

Загрузка...